Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

E-knihy

Nakladatelství ADAZde naleznete knihy, které se týkají učení advaity, i knihy, které se jí explicitně netýkají, ale jsou to kvalitní duchovní texty. Vesměs se jedná o naše překlady a některé také vyšly i v papírové podobě. Zde si můžete všechny volně stáhnout ve formátu PDF, stačí kliknout na obrázek nebo na název knihy. Přejeme vám příjemnou četbu i praxi.

(Odkazy na e-knihy na jiných webových stránkách)


 • Šrí Bhausaheb Maharadž

Více o Šrí Bhausaheb Maharadžovi

Náma Jóga

Učení Šrí Bhausaheba Maharadže, založené na meditaci na Boží jméno (mantru), což je samo o sobě skutečné připomínání si Brahman.
Přeložil A. Adámek, vydáno v r. 2010.

 

 

 • Šrí Gurulingadžangam Maharadž

Více o Šrí Gurulingadžangamovi Maharadžovi

Bodha Suddhe

Učení o věčné moudrosti.
Přeložila G. Adámková.

 


 • Šrí Siddharaméšvar Maharádž

Univerzální Klíč k Seberealizaci

Kniha od Šrí Siddharamešvara Maharadže, učitele Šrí Nisargadatta Maharadže a Šrí Randžita Maharadže.
Přeložil A. Adámek, v r. 2006.

 

 

Amrut Laya I - Nektar Nesmrtelnosti

Další kniha od Šrí Siddharamešvara Maharadže, učitele Šrí Nisargadatta Maharadže a Šrí Randžita Maharadže.
Přeložil A. Adámek, v r. 2007.
verze s dvěma A5 na jedné A4
verze s jednotlivými A5

 

Amrut Laja II - Nektar Nesmrtelnosti

Přednášky Šrí Siddharaméšwara Maharadže, učitele Šrí Nisargadatta Maharadže a Šrí Randžita Maharadže.
Přeložil A. Adámek, v r. 2007.
verze s dvěma A5 na jedné A4
verze s jednotlivými A5

 

Šrí Satguru Siddharaméšvar Maharadž - Univerzální Klíč k Seberealizaci & Amrut Laja 1

Druhé společné vydání knih Univerzální Klíč k Seberealizaci a Amrut Laja I.
V Univerzálním Klíči k Seberealizaci Šrí Siddharaméšvar Maharadž vysvětluje význam Sebepoznání, přináší podrobný popis čtyř těl při hledání pravého ´Já´, podrobný výklad čtvrtého těla (Mahakarana) a několika způsoby objasňuje poznání vlastní přirozenosti. Druhou částí knihy je Amrtu Laja I neboli Nektar Nesmrtelnosti. Je to pojednání o stavu bez stavů, přičemž se jedná o promluvy ke knize Dasboadh. 
Přeložil A. Adámek v r. 2009.

Zlatý den

Kniha od Šrí Siddharamešvara Maharadže, učitele Šrí Nisargadatta Maharadže a Šrí Randžita Maharadže. Tuto knihu spolu s Univerzálním Klíčem napsal vlastnoručně Šrí Siddharaméšvar.
Přeložil David Dostal v r. 2010.
Verze pro čtečky (mobi nebo epub), verze PDF

 

Šrí Satguru Siddharaméšvar Maharadž - Vše je iluze – Novinka!

Ve formě dvou knih Vše je iluze a Oddanost po Seberealizaci  vychází 130 přednášek Satgurua Šrí Siddharaméšvara Maharadže, které si v letech 1934 a 1935 ručně zapisoval Jeho žák Šrí Nisargadatta Maharadž. Později je pak spolu se spolužákem Bhainathem Maharadžem v roce 1961–1962 vydal a vznikla z toho kniha v jazyce maráthí, kterou později do angličiny přeložila paní Dungadži spolu s panem Ghaisasem. Kniha je rozdělena do dvou částí a každá je obohacena předmluvou Šrí Nisargadatta Maharadže.   Přeložil A. Adámek v r. 2009.

Šrí Satguru Siddharaméšvar Maharadž - Oddanost po Seberealizaci – Novinka!

Ve formě dvou knih Vše je iluze a Oddanost po Seberealizaci  vychází 130 přednášek Satgurua Šrí Siddharaméšvara Maharadže, které si v letech 1934 a 1935 ručně zapisoval Jeho žák Šrí Nisargadatta Maharadž. Později je pak spolu se spolužákem Bhainathem Maharadžem v roce 1961–1962 vydal a vznikla z toho kniha v jazyce maráthí, kterou později do angličiny přeložila paní Dungadži spolu s panem Ghaisasem. Kniha je rozdělena do dvou částí a každá je obohacena předmluvou Šrí Nisargadatta Maharadže.  Přeložila G. Adámková v r. 2009.


 • Šrí Nisargadatta Maharadž 

Semena vědomí

Proto pozorujte svoji mysl volně a bez vášní, jak teče, a nepřivlastňujte si tento tok mysli. Buďte ve stavu "jáství" beze slov. Dáváte význam slovům a nakonec slova zmizí ...
Přeložil A. Adámek, vydalo nakladatelství ADA 1996.

 

"Já jsem" Nektar nesmrtelnosti

Rozhovory vedené se Šrí Nisragadattou Maharadžem krátce před jeho smrtí. Ze všech jeho knih je tato asi "nejostřejší" a nejpřímější učení.
Přeložil A. Adámek, vydalo nakladatelství ADA společeně s nakladatelstvím Avatar v roce 1994.


Konečná medicína

Poselství a ukázka toho, co nás může probudit do naší prapůvodn přirozenosti. Stejně jako u dávných zenových mistrů i Nisargadattův styl je velmi provokativní, hluboký, ostrý a přímý. Nisargadatta se v této knize nevěnuje zbytečným rozpravám, ale zcela jasně bez sebemenších příkras a zbytečností prohlašuje, co je podstatné a esenciální ke konečnému poznání.
Přeložil A. Adámek, vydalo nakladatelství ADA v roce 1995

Prožívání ničeho

Ať je tu cokoliv, je to pouze vyjádření vědomí. Jestliže tu není vědomí, vyjádření vědomí tu rovněž tak není. Proto tu není nic. A toto vědomí je nezvaný koncept; objevil se spontánně.
Přeložil A. Adámek, vydalo nakladatelství ADA 1997.

 

Já skutečnost o sobě

Články, které se v této knize objevují, byly diktovány silou, které nešlo odporovat. Vznikaly spontánně, v záchvatu horečné činnosti, který zcela ovládla moji bytost. Nebylo jiné možnosti, než psát ...
Přeložili L. Vinklerová, A. Adámek, I. Wiesener, V. Bozděch, vydalo nakladatelství ADA ve spolupráci s nakladatelstvím SANTAL v roce 2001.

 

Já jsem To - anglicky

Anglický originál I AM THAT přeložený v roce 1973 z Nisargadattova jazyka Maráthi Mauricem Frydmanem podle magnetofonových nahrávek.

 

Ze života Světce Šrí Nisargadatta Maharadže

Kniha k 110. výročí narození Šrí Nisargadatta Maharadže obsahuje podrobný životopis tohoto Světce tradice Navnath Sampradéja
Přeložila Gabriela Adámková, v roce 2007

 

  

Před Vědomím - Šrí Nisargadatta Maharadž

Kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem, která vyšla při příležitosti 27. výročí Jeho odchodu do Mahasamádhi, zaznamenává jedny z posledních promluv během let 1980-1981.
Přeložila Gabriela Adámková, v r. 2008

 

Jiskra Jáství - Šrí Nisargadatta Maharadž

Kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem, která je doplněna o vzpomínky Maharadžových žáků.
Přeložila Gabriela Adámková, v r. 2009

 

Neměnná Skutečnost - Šrí Nisargadatta Maharadž

Kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem z let 1976-1977, kterou sestavil Mark West z Austrálie, Maharadžův věrný žák, jenž zde byl schopen zaznamenat a uchovat nejen slova, ale rovněž zachytit to skryté poselství  úžasného světce, jakým Nisargadatta je.
Přeložil Aleš Adámek, vychází v r. 2009

 

Jsem nezrozen - Šrí Nisargadatta Maharadž

Kniha přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980.
Přeložila Gabriela Adámková, vychází v r. 2020

 

 

Prostě buďte - Šrí Nisargadatta Maharadž – Novinka!

Kniha se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn..
Přeložili Gabriela Adámková, Aleš Adámek, vychází v r. 2020

 

 

Nic je vše - Šrí Nisargadatta Maharadž – https://www.dybbuk.cz/knihy/nic-je-vse/

Kniha přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980.
Přeložila Gabriela Adámková, vychází v r. 2016

 

 

Vidžňána. Zmizení pocitu bytí - Šrí Nisargadatta Maharadž – https://www.dybbuk.cz/knihy/vidznana/

Kniha přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980.
Přeložili Gabriela Adámková, Aleš Adámek, vychází v r. 2019 • Šrí Randžit Maharádž

Pochopení je realizace

Tato knížka je sbírkou citátů z učení Šrí Randžita Maharadža, která je doplněna o mnoho fotografií. (Vzhledem k tomu, že se skutečně jedná o citáty, doporučujeme, aby se čtenář napřed seznámil s učením Šrí Randžita Maharadže).
Přeložili D.Dostal a G. Adámková v r. 2006.


 • Šrí Ramana Mahariši

Buďte čím skutečně jste

Kompletní kniha rozhovorů na různá témata se slavným Guruem. (Editor: David Godman).
Přeložila J. Vilimovská.


 • Lakshmana a Sárada

V čirém Já

Lakshmana i Sárada podrobně popisují svou sádhanu, moment Realizace "Já" i život po Realizaci. Jedná se o pozoruhodnou knihu plnou osobních výpovědí dvou "prostých" osvícených bytostí. Na sádhaně, kterou oba prošli, je znát velký vliv Ramany Maharišiho a jejich přitažlivost k posvátné hoře Arunáčale.
Přeložila Gabriela Adámková.


 • Šrí V. V. Brahmam

Satsang Praha 2005

Záznamy přednášek Šrí V. V. Brahmama, které proběhly v Praze při jeho návštěvě ČR v srpnu roku 2005.
Přeložil Emil Heyrovský.

 

BrahmamSatsang Praha 2006

Záznamy přednášek Šrí V. V. Brahmama, které proběhly v Praze při jeho návštěvě ČR v listopadu roku 2006.
Přeložil Emil Heyrovský.


 • Tradiční advaitové texty

Avadhúta Gíta

Více o Šrí Dattatréjovi

Klasický text védánty, jehož autorem je Šrí Dattatréja, plně sdělující podstatu advaity neboli principu nedvojnosti. Je určený spíše pro pokročilé duchovní studenty, kteří nejsou úzkoprsými dogmatiky...
Přeložil a komentář napsal A. Adámek, vydalo nakladatelství ADA v roce 1996

 

Aštavakra Gíta - Duet Jediného

Aštávakragíta je starý sánskrtský text, snad i starší než Bhagavadgíta. Jedná se o rozhovor mezi mudrcem Aštávakrou a jeho žákem, králem Džanakou. Tento dialog je pozoruhodným příkladem božského prvku ve vztahu mezi Seberealizovaným guruem a nevídaně zralým žákem, který čeká už jen na jedinou jiskru, jež mu pomůže přinést vhled do Pravdy a náhlé osvícení.
Přeložila L. Vinklerová, komentář napsal Ramesh S.Balsekar, v r. 2007

Ádi Šankaráčárja - Vivékačudámáni I. (ukázka)

Více o Ádi Šankarovi

Stěžejní dílo nedvojné filozofie (advaitavédanty) od Šrí Šankary. Doslovný překlad slova 'vivéka' je 'rozlišování', což se v duchovní praxi týká schopnosti rozlišit skutečné od neskutečného světa jevů. Tedy 'vivéka' značí rozlišování, 'čúdá' je koruna a 'mani' je klenot. Odtud vzešel název tohoto díla - 'Korunní klenot rozlišování'.
Překlad a komentáře: A. Adámek, Ilustrace: V Cisařovská. Knihu vydalo nakladatelství Santal v roce 2000 a lze ji zakoupit zde.

Ádi Šankaráčárja - Tattvabódha

Více o Ádi Šankarovi

Lidská duše je utvořena tak, že většina z nás, včetně ateistů, si v určitém bodě svého života začne klást zásadní otázky. Proč se mi to děje? Existuje Bůh? Kdo jsem? Jaký je smysl lidského života? Co se stane, až zemřu? Proč byl stvořen svět? Kým a jak? Šrí Ádi Šankaráčárja v knize Tattvabódha na tyto otázky krásně odpovídá a seznamuje aspiranta se základními principy Védánty, vědy o životě. Tento přípravný text má formu dialogu mezi Guruem a žákem. Žák se ptá s upřímnou dychtivostí a Guruovy odpovědi jsou trpělivé, hluboké a přesné.

Původní Šankarův text je doplněn podrobnými komentáři Svámí Tédžomajánandy, který text také přeložil ze sanskrtu do angličtiny. Jak je u klasických advaitových textů zvykem, je v knize uveden nejprve originální text v sanskrtu v písmu dévanágarí, potom mezinárodní transliterace textu, dále význam jednotlivých slov, překlad textu a konečně komentáře.

Překlad: Martin Vinkler, se svolením Central Chinmaya Mission Trust. Kniha vyšla v roce 2013, nyní je rozebrána.

Ádi Šankaráčárja - Átma-bódha

Více o Ádi Šankarovi

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI.

Překlad ze sanskrtu - David Dostal 2021.


 • Buddhistické texty

Zenové učení mistra Lin-Ťiho

Rýčem okopával půdu a "pohřbíval" všechny zaživa. Chuang-Po to dovolil mladému muži a dával mu facku na tvář. Když mladý muž odcházel z kláštera, chtěl spálit opěradlo na ruce, ale později si již jako Mistr (Lin-ťi) sedl na jazyk každého ve světě.
Přeložil A. Adámek, vydalo nakladatelství ADA společně s nakladatelstvím Pragma v roce 1995.

 

Blázniví mraci

Zde je popsáno očení takových zenových velikánů, jakými byl laický světec P'chang, bouřlivý a nekonvenční Rinzai, poutník a milovník zvuků Bassui. Bankei, skvělý vykladač o Nezrozeném, mistr koánů a výtečný malíř Hakuin, milovník dětí Njogen Senzaki a básník Soen. Je zde také zachyceno politické a společenské prostředí, ve kterém tito zenoví mistři vyrostli a ze kterého se osvobodili svojí realizací.
Přeložil A. Adámek, vydalo nakladatelství ADA v roce 1994.

 

Buddhadása Bhikku - Prázdnota v srdci stromu osvícení

Tato pozoruhodná kniha pojednává o Buddhově učení prázdnoty. Sám Gótama Buddha zdůrazňoval tento jeden předmět - prázdnotu, neboť si uvědomoval, že pokrývá veškeré jeho učení. Prázdnota je teorie, praxe a plod praxe.
Přeložil A. Adámek, vydalo nakladatelství ADA v roce 1996.

 

Zen graffiti

My jsme tou nevědomostí, která zakrývá skutečnou realitu.
Přeložil A. Adámek, vydalo nakladatelství ADA v roce 1994.

 

Adžán Čá - Tiché lesní jezírko

Kniha od velice známého theravádového mistra.
Přeložil Libor Válek, vydalo nakladatelství ADA v roce 1994.

 

Zenové moudrosti

Citáty zenových mistrů Bódhidharmy, Dógena, Lin-ťiho, Chuang-po, Hakuina a dalších.
Přeložil Aleš Adámek.

 


 • Ostatní

Šrí Gurudév Čitrabhanu - Poznejte kdo jste

Záměrem této knihy je představit Západu džinistickou meditaci neboli metodu uvnitřnění - meditaci, která se začala praktikovat na Východě před více jak 2500 lety. Tato kniha byla sestavena a později vydána z vybraných promluv Šri Gurudeva Čitrabhanu k nejrůznějším americkým posluchačům.
Přeložil A. Adámek, vydalo nakladatelství ADA v roce 1993.

 

Nic a slova

Hluboké duchovní pravdy, ukryté v odtažité duchovní atmosféře různých svatých písem, spirituality a mystiky, které jsou dostupné jen pokročilým hledačům pravdy, jsou nyní sneseny na zem a oděny do povídkové formy ...
Přeložila M. Matoušová, vydalo nakladatelství ADA v roce 1995.

 

Meher Baba - Všechno a Nic

Kniha krátkých promluv, které měl Meher Baba ke svým žákům. V Indii přicházelo na jeho daršan, neboli společné posezení s mistrem, až na sto tisíc lidí. Měl ašrám v Meherabadu. Odtud vyrážel společně se svými žáky na cesty po celé Indii a do světa. Na svých cestách omýval malomocné a rozdával stravu chudým.
Přeložil Aleš Adámek, v roce 1995.

 

Osho - Ma Cu: Prázdné zrcadlo

Nazval jsem tuto knihu Ma Cu: Prázdné zrcadlo z prostého důvodu, že jeho celé učení se dá shrnout do tohoto ponaučení "Nereaguj. Prostě jen buď a zrcadli... "
Přeložil A. Adámek.

 

Ramesh S. Balsekar: Vědomí mluví

Kniha rozhovorů s Rameshem Balsekarem, žákem Šrí Nisargadatta Maharadže, který žije v Bombaji. Rozhovory zaznamenal editor Wayne Liquorman v roce 1992.
Přeložila Lída Mandelová, v roce 2007.

 

  

Svaté ženy Indie

Svaté ženy Indie, učitelky jako např. Anandamáji Ma, Ammáči, Gurumayi a dal.
Přeložil Aleš Adámek, v roce 1996.

 
Osho - Zápisky ztřeštěnce

Poslední slova před odchodem do nekonečného ticha a povídání o mantře Óm mani padme Húm.
Přeložil Aleš Adámek, v roce 1997.

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.