Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Portréty

Šrí Satguru Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936)

Šrí Samartha Siddharaméšvar Maharadž patří spolu s Ramanou Maharišim mezi nejvýznamnější světce minulého století. Měl mnoho realizovaných žáků, mezi nimi byli například Šrí Nisargadatta Maharádž a Šrí Randžit Maharádž.  


Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981)

Tento mistr, který žil v chudinské čtvrti v Bombaji, se stal proslulý svými brilantními, vtipnými a spontánními promluvami, ve kterých vyučoval prostou a úspornou džňána jógu, založenou na vlastní zkušenosti. 

 


Šrí Bhausahéb Maharádž (1843 - 1913)

Šrí Bhausaheb byl Mistrem Šrí Siddharáméšvara Mahárádže. Žil a učil v malé vesnici jménem Inčgiri, kde postavil samádhi svého Mistra a také zde založil Math. Kladl velký důraz na jednobodovou meditaci na Boha....  


Šrí Randžit Maharádž (1913 - 2000)

Randžit Maharádž potkal svého mistra Sří Sidharaméšvara, když mu bylo teprve dvanáct let. O dnu, kdy se setkal se svým mistrem Sidharaméšvarem říká: "Poznal jsem svého mistra a ten mně zcela uchvátil ... 


Šrí Gurulingadžangam Maharádž (1790 - 1885)

Šrí Gurulingadžangama Maharadže lze zcela oprávněně považovat za Duchovního krále Bhagiratha. Stejně jako legendární král Bhagirath snesl díky své přísné askezy Božskou řeku Gangu na vyprahlou ...

Světec Dattatréja je autorem Avadhúta Gíty, nejvýznamnější a nejopěvovanější knihy Védanty, který žil před tři tisíci lety ve Východní Indii. Mnohé příběhy týkající se Datatréji nalezneme v textech, jako jsou Mahábhárata, Bhagavatam...  


Šrí Šankaráčárja (788 - 820)

Šrí Šankaráčárja je jeden z nejvýznamnějších mystiků a filosofů Indie. Žil velice krátký, ale neobyčejně plodný život. A byl to on, kdo jako první zcela explicitně rozvinul učení advaita védanty...


Šrí Džňánéšvar Maharádž (1275 - 1296)

Jeden z nejstarších a také nejvýznamnějších světců Maháráštry. Jako syn sanjásina, který se vrátil k rodinému životu, byl vyvržencem společnosti, ale přesto dosáhl hlubokého duchovního poznání...Šrí Tukárám (1608 - 1650)

Šrí Tukárám je jedním z nejznámějších světců indického státu Maharaštra. Proslul především svými bhadžany a básněmi, kterých složil nepřeberné množství...Samartha Rámdás (1608 - 1681)

Samartha Rámdás byl jedním z velmi slavných světců Indie. V indickém povědomí je mimo jeho duchovního učení také jeho zásluha o obnovu hinduismu. Jeho nejslavnější dílem je kniha Dásbódh, která se také stala ...


Šrí Eknáth Maharádž (1533-1599)

Eknáth byl velký světec a učenec, který psal své spisy a básně o oddanosti v jazyce maráthí. Pokračoval v psaní v tomto jazyce podobně jako jeho předchůdci Džnánéšvar a Námdév, a po něm to byli světci Tukárám a Rámdás...


Šrí Ramana Mahariši (1879 - 1950)

Naprostý obrat v jeho životě nastal zcela neočekávaně uprostřed června 1896, když ho zcela náhle zachvátil mocný strach ze smrti. V duchu si řekl: "Smrt přišla. Co to znamená ? Co to je co umírá? Toto tělo umírá". Strach ze smrti naráz a jednou provždy zmizel a pohlcení v Já trvalo navždy...


Šrí Lakshmana Swámi (*1925)

Šrí Lakshmana Swámi, poslední dosud žijící žák Ramany Maharišiho působící v blízkosti posvátné hory Arunáčaly, realizoval "Já" v přítomnosti svého Gurua v třiadvaceti letech...


Mathru Šrí Sárada (*1959)

Pokud se Guruovi zcela odevzdáš, karma bude zničena a ty budeš navždy svobodný. Jestli k tomu má dojít, je potřebná totální odevzdanost. Guru ti nemůže odstranit karmu, pokud nebude cítit tvoji odevzdanost. Impuls musí vyjít od žáka. Pokud je žák ochoten odevzdat Guruovi tělo i mysl, Guru je přijme. Smrt zanikne a celá karma zanikne spolu s ní...


Šrí H.W. Púndža - Papaji (1910 - 1997)

K jeho prvnímu hlubokému samádhi došlo, když mu bylo devět let. Když se mu vrátilo jeho obvyklé vědomí, ptala se jej matka, proč se celou noc smál a plakal. Nemohl jí to vysvětlit. Ptala se zda viděl Kršnu. On však neviděl vůbec nic, co by mohlo být pojmenováno...


Chuang-Po (? - 849)

Slavný zenový mistr, nástupce učení mistra Ma-cua. V jeho Bezeslovní Nauce pokračoval dále mistr Lin-Ťi (Rinzai). Jeho učení je označováno za "autentickou transmisi Buddhů a patriarchů"...


Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.