Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Chuang-Po (? - 849)

O životě Chuang-poa (jap. Óbaku) mnoho nevíme. Datum narození není vůbec známo (bývá odhadováno na 770) a datum úmrtí je jen přibližné. Za jeho života probíhalo v Číně velké pronásledování buddhistů a Chuang-poovo učení se paradoxně dochovalo jen díky veliteli císařské policie Pchej Siouovi, který se s ním scházel a jeho učení zapsal.

Ač o jeho životě mnoho nevíme, tak Chuang-Po hraje v historii zenu významnou roli. Jeho mistrem byl Ma-Cu (Hjakudžó) a jeho žákem byl Lin-Ťi (Rinzai), který byl zakladatelem stejnojmenného zenového směru. Chuang-Poovy učební metody byly podobné jako jeho mistra: záludné kóany, výkřiky, facky i rány holí - "Ti, kteří mluví o podstatě Jsoucnosti se nepokoušejí ji vysvětlit... To, co je před vámi, je ona. Začněte o tom rozmlouvat a upadnete okamžitě v omyl."(Pchej Siou). Mistr Dógen o něm napsal: "Óbaku byl Hjakudžóovým nástupcem, ale převyšoval svého mistra stejně jako ostatní Basoovy pokračovatele. Óbakuovo učení bylo autentickou transmisí Buddhů a patriarchů a nazývá se pokladem oka pravého zákona."

Jméno Chuang-po dostal až po své smrti. Je to jméno hory v provincii Kiangsi, kde často prodléval (bylo zvykem, že se zenový mistr nazýval podle hory, kde dlel). Za svého života byl znám jako Mistr Si Jün či jako Mistr Ťuan či. Zachovalo se jen jedno jeho dílo (Zenové učení Chuang-Poa o přenosu mysli (nové vydání: Avatar 2005)).

Ukázky z učení:

Pojmové myšlení

Tato Mysl není myslí pojmového myšlení a je zcela odpoutána od tvaru. Proto Buddhové a cítící bytosti nejsou od sebe vůbec rozdílní. Můžete-li se pouze osvobodit od pojmového myšlení, pak jste již dokázali vše. Avšak jestliže se vy, studenti Cesty, neosvobodíte od pojmového myšlení v okamžiku, pak i kdybyste usilovali eón za eónem, nikdy jí nedosáhnete.

Zapletení do záslužných praktik Tří Vozů, nebudete schopni dosáhnout Osvícení.

Nicméně k realizaci Jedné Mysli může dojít po kratší či delší době. Jsou tací, kteří když naslouchají tomuto Učení, se osvobodí od pojmového myšlení v okamžiku.

Jsou jiní, kteří to učiní, když následovali Deset Věr, Deset Stupňů, Deset Činností a Deset Záslužných Skutků. Ještě jiní dosáhnou, poté co prošli Deseti Stupni pokroku Bódhisattvy.

Ale ať již překonají pojmové myšlení delší nebo kratší cestou, výsledkem je stav BYTÍ; už nejsou žádné náboženské úkony a žádné činy směřující k realizaci. Že není nic, čeho lze dosáhnout, to není prázdná řeč, ale pravda.

Kázání

Obyčejní lidé se rádi honí za jevy - náboženští lidé se rádi honí za myslí. Autentické cvičení spočívá v tom, že zapomeneme na oboje.

Je snadné zapomenout na jevy, avšak velmi těžké zapomenout na mysl. Lidé se neodvažují zapomenout na své mysli, protože se bojí, že spadnou do prázdnoty. Prostě nevědí, že prázdnota není prázdná. Není to nic jiného, než říše absolutního a pravdivého.

Od doby, která je bez počátku, je naše autentická přirozenost tak stará jako obloha. Nikdy se neobjevila, nikdy nezmizela. Není nikdy pošpiněná ani očištěná, nikdy hlučná ani tichá. Není ani mladá, ani stará.

Moudrost ji nemůže znát, slova ji nemohou zachytit.

Bódhisattvové a Buddhové ji sdílejí se vším, co se hýbe. Tato autentická přirozenost je Mysl. Mysl je Buddha. Buddha je Dharma. Vytvářet své vlastní kategorie znamená plodit věčné bloudění. Je nemožné porozumět Mysli myslí, hledat Buddhu Buddhou, uchopit Dharmu Dharmou. Přijdete k tomu přímo; stačí tichá souhra.

Nezatemňujte svou autentickou přirozenost, nesnažte se ji zdobit. Je stejná jako nesmírná obloha, která pokrývá všechno a nic nezadržuje, dokonce ani klenoty a diamanty, které byste na ni chtěli pověsit.

Zapomeňte na sebe. Pak se budete přirozeně shodovat se světem absolutna a dosáhnete dokonalé svobody. To je podstatné.

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.