Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Archív aktualit

4. 5. 2023 - advaita

Maharadž: Než váš vyměřený čas v tomto životě skončí, probuďte se z klamu, že jste omezeni časem; skutečnou blažeností je pochopení, že nejste omezeni časem. Vše, co můžete pochopit myslí, je časem omezené, a tudíž pomíjivé.


27. 4. 2023 - advaita

Maharadž: Stejně jako je neskutečné probuzení ve snu, tak i to, co nazýváme bdělým stavem, je z pohledu Paramátman neskutečné. I kdyby trval bdělý stav století, nikdy se nestane skutečným. Tato falešná zkušenost světa trvá tak dlouho,...


25. 4. 2023

16. *Moře a řeky se spojily v jednu vodu, neboť se z těchto mraků valilo ne-vědění. Tento déšť byl neustálý a tato nepřetržitá swarupa se smísila s touto jednou vodou (nepřetržitá swarupa „Tam“ je tu vždy, ale překrytá myšlenkami...


24. 4. 2023 - advaita

9. Když fouká chladný vítr, pak je „Tam“ vytvořena voda. A když je Skutečnost tuhým skupenstvím elementu vody, pak se následně vytvoří element země (pak vyvstanou myšlenky a touhy a v tomto vnějším světě se objeví individuální...


20. 4. 2023 - advaita

Maharadž: Mysl je produktem samskár neboli podmíněností. Podmíněnost určuje chování člověka ve světě. Třebaže se chování různých lidí liší, vědomí, které je vnitřním božským světlem, je stejné. Tento princip vidíme zářit...


13. 4. 2023 - advaita

Maharadž: V neměnném nekonečném Brahman se náhle objeví nepatrná vibrace a z ní se vynoří náš pocit bytí. Před poznáním neboli pocitem „já existuji“ tu musí něco existovat. Koncepty jako strach ještě nevyvstaly. Jakmile se...


6. 4. 2023 - advaita

Maharadž: Veškeré dění je spontánní a nepotřebuje žádný zásah ze strany lidských bytostí. Popravdě nikdo nemůže zasahovat do běhu věcí. Může klást oheň odpor svému rozzáření před tím, než je zapálen? Ne! Může vzdorovat...


30. 3. 2023 - advaita

Maharadž: Spontánní zvuk, který jogíni slyší během meditace, se nazývá anahat naad neboli nevyřčený zvuk. Když se probudíme z hlubokého spánku, před vyslovením „jsem vzhůru“, je tu uvědomění, že jsem vzhůru. Není v něm...


23. 3. 2023 - advaita

Maharadž: I když řeknu, že jsem se narodil, může to být předloženo jako nepravda. Bylo pošetilé připustit, že jsem se vůbec narodil. To je nyní zcela zřejmé. To, co jsem nyní poznal jako „Já“, je Věčné. Je nezrozené. Jev narození...


22. 3. 2023 - advaita

5. Byla uskutečněna vivéka mezi zničitelným a nezničitelným a bylo vybráno ono nezničitelné Átman. Stále tu však zůstává poznávající vritti (pořád zůstávají dva – tato podstata zůstává skryta ve svém odrazu, tj poznání).


Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.