Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

1/4 – Není většího dosažení než Seberealizace

23. 11. 2023 - advaita

Maharadž: Abyste poznali důležitost vědomí a posílili svou pozornost na něj, musíte být oddáni svému Guruovi a mít v Něj plnou víru. Vaše vědomí je vždy s vámi, bez úsilí, kdekoli jste, a co se žádá, je váš zájem věnovat mu pozornost. Jak blízko jste svému vědomí? Vaše samotná existence je kvůli jeho přítomnosti ve vás. Vy jste, protože ono je. Vědomí je nesmrtelné. Miliony a biliony bytostí žijí kvůli přítomnosti vědomí v nich. Každým okamžikem umírají ve velkém počtu, ale jejich počet také každým okamžikem narůstá. Vědomí nemá smrt, jen se objevuje a mizí. Víte-li, že jste vědomím, jak se můžete bát smrti? Byla doba, kdy jste existovali bez vašeho vědomí, před vašim početím. Toto vědomí se objevilo nevědomky. Musíte zjistit, jak se to přihodilo. Jakmile poznáte původ svého vědomí, budete volní, bezstarostní a pohrouženi ve své božské esenci. 

Není většího dosažení než Seberealizace

Naslouchejte tomuto znaku poznání – džňána značí poznání Já. Džňána je to, co ve skutečnosti jsme.

Díky našemu vědomí víme, že „jsme“. Co je jeho znakem? Někdo nebo něco se dozví o své existenci neboli pozoruje své bytí. Naše poznání, že jsme, poukazuje na existenci svědka. Nemůže být tělem, ale něčím jiným, než je tělo. Abychom se obeznámili s tímto Poznáním neboli džňánou, doporučuje se devět druhů uctívání/bhakti. Protože máte poznání o své existenci, je toto téma určeno vám.

Již od narození se každým dnem měníme. Znamená to, že se od dětství až po stáří mění naše tělo. Naše poznání „já jsem“ se však nemění. Zůstává stejné. I když se dožijeme třeba stovky let nebo ještě déle, „já jsem“ bude stejné. S přibývajícím věkem na sobě spatřujeme mnoho změn, ale my, Pozorovatel, zůstáváme stejní. Čas od času se změnilo to, za co jste se považovali, vy však nikoli. Naše přínosnost či hodnota se časem měnila, my ale nikoli. Měli byste si všímat změn, které se ve vás s postupujícím časem odehrávají, ale něco ve vás je neměnné. Změny se uskutečňují bez vašeho souhlasu. Prostě se stanou a vy je zaznamenáte později, aniž byste vynakládali nějaké úsilí. Viděli jste, jak se dítě mění v mladého muže či ženu s dobrým zdravím. A nyní se stává staré a slabé. Ten, kdo se přijímal za dítě, se teď zase smiřuje s tím, že stárne. Nežádoucí změny ve vás se vám nelíbí, ale nemáte na výběr. Ke změnám dochází, aniž by se vás ptaly, a pokračují donekonečna. To, za co jste se v různých dobách považovali, se neustále měnilo. Existuje ve vás něco, co je neměnné a co vám dělá společnost navěky? Poznat to je poznání Já neboli Seberealizace.

Naše vědomí zůstává stejné, ale stavy těla se čas od času mění, tělo podstupuje čtyři fáze – dětství, mládí, dospělost a stáří. Toto vědomí neboli džňána je naší přirozeností. Jaká je tato džňána? Její existenci nelze za žádných okolností zpochybnit.

Existujeme díky našemu vědomí. Naše vědomí nám dělá společnost ve všech stádiích našeho života. Díváte se očima, ale co dokážete říct o své skutečné přirozenosti? Uctíváte Boha a hromadíte náboženské zásluhy, ale to vše činíte pro své blaho a prosperitu. Vaše tělo se neustále mění, ale kdo je ten, kdo nakonec zůstává a těší se z vašeho uctívání? Jaká vaše totožnost zůstane? Jaká bude vaše znalost sebe sama? Jaká bude vaše forma? Musíte nalézt svou pravou podstatu, protože čas je pomíjivý. Vaše současné tělo nezůstane a spolu s ním nesetrvá ani vaše totožnost muže a ženy. Musíte se dozvědět o své trvalé podstatě právě nyní, pokud vůbec nějaká existuje. Zůstanete vůbec? Toto tělo nezůstane, protože vědomí ho opustí. Za cokoli se považujete, to nezůstane. Vaše pochopení bylo chybné neboli neplatné.

Jako co zůstanete, když tu nebude tělo? Jaká bude vaše totožnost? Pokud tomu nyní budete věnovat pozornost a hloubat o tom, poznáte svou Věčnou podstatu, o níž Světci neustále hovoří. Poznání nebo pochopení naší pravé podstaty je skutečnou džňánou. Je to poznání naší věčně-spontánní podstaty. Vaše současné poznání sebe sama však není jasné, nýbrž mylně zakalené. Poznání zprostředkované očima je nesprávné, protože oči jsou součástí vašeho nečistého potravinového těla. Jak může být ryzí a jasné? Jakékoliv poznání je bezforemné, včetně vašich vzpomínek na to, jak jste byli tam a tam a jedli to či ono. Bezforemné nelze ukázat. Sladkost dortu nelze ukázat, ale vaše vědomí ji dokáže zakusit. Pokud jste snědli nějakou neznámou sladkost, nebudete ji schopni možná popsat, ale můžete ji ostatním dát, aby ji ochutnali. Vaše vědomí je znalcem veškerého jemného poznání, ale samo je bezforemné. Jako sladkost dortu, vědomí je kvalitou potravinové esence, tudíž nemá žádnou formu.

Zjistili jste, že jste, a to byl začátek vašeho života. Spolu s tím došlo k objevení se světa. Nyní musíte poznat konečný význam existence, což se nazývá Paramartha. Nechť ji máte naplněnou přesvědčením.

Abyste získali vlastní poznání Já, nejdříve toho musíte být hodni. Připomínejte si proto neustále Pána Hariho a Gurua. Pro rychlý progres se doporučuje devět druhů uctívání, což Jógu našeho poznání Já usnadňuje. Adeptovi je rovněž řečeno, aby pravidelně uctíval Gurua a zcela se Guruovi či Světci odevzdal.

Vše, co dosud víte, je dočasné a nečiní vás hodným poznat Já. Již víte, jak se věci mění, čehož je tělo podstupující čtyři životní etapy nejlepším příkladem. To, že se ve vašem životě vše mění, aniž by si vyžádalo vaše povolení, je neblahé. I toto stáří jednoho dne skončí. Jak budete vypadat? Vážně se nad tím zamyslete. Musíte poznat, co skutečně jste. Když poznáte Já, poznáte také, co je to Bůh. Pak zmizí veškerá dosavadní zátěž i vaše budoucí potíže. Toto je džňána neboli vaše pravé poznání. Půjde o džňánu Boha neboli Já.

Nejdříve musíte být hodni To poznat. Je třeba zpívat oddané písně, kterým se říká bhadžany. Musíte rovněž pravidelně meditovat, což se označuje jako dhjána jóga. Někteří z vás již recitovali tisíckrát jména Rámy a Krišny. To vám přináší náboženské zásluhy. Ale ještě větší hodnotu má věnování pozornosti vašemu vědomí, i jen na okamžik. Když nakonec poznáte své vědomí, ono nezachrání pouze vás, ale bude požehnáním celému světu. Proto začněte tím, že budete i jen na chvíli věnovat pozornost sami sobě. Skutečnou džňánou se míní hledět na své Já. Už víte, že vědomí je kvalitou potravinového těla a je udržováno potravou. Díky vědomí se dozvídáte o svém bytí. Toto vědění je džňánou neboli džňána-dévou, tj. „poznáním-Bohem“. Co se odehraje díky oddanosti k Harimu neboli Bohu? Dozvíte se, co jste. Bůh neboli vědomí nemá žádnou formu. Proto se může objevit v jakékoli vytoužené formě.

Různí Bohové se projevili jen díky vědomí. Dokud postrádáte víru ve své vědomí a nepoznáte jeho kapacitu, budete hodně trpět, a na konci, zatímco bude vědomí opouštět tělo, budete plni strachu a žalu. Mějte na paměti, že zatímco vidíte sen (sníte), jsou vaše oči zavřené. Sen byl spatřen jinýma očima. Vaše pochopení vědomí nyní dozrálo. Sen začal v momentu, kdy se v hlubokém spánku objevilo falešné bdění. Byl k spatření snu zapotřebí pár těchto fyzických očí? Ne. Musíte naslouchat a sami realizovat Pravdu. To je největší duchovní zásluha.

Není většího dosažení než Seberealizace, jež je nejvyšší duchovní zásluhou. Jakmile realizujete Já, žijete jako Parabrahman. Není cesty zpět. Realizujete, že jste vždy úplní a dokonalí ve všech ohledech.

Veškeré duchovní praxe a uctívání, které nyní provádíte, pomalu nahradí připomínání si učení Gurua a praktikování meditace na vaše vědomí. Všichni malí a velcí Bohové jsou částí vašeho vědomí. Jaký je důkaz, že tento rozlehlý svět existuje, když tu není vaše vědomí? Když tu není vědomí, není tu nic. Každá velká a malá věc nabývá důležitosti kvůli vašemu vědomí. Proto si vždy musíte pamatovat, co je nejdůležitější. Všichni Světci znovu a opět poukazují na významnost vědomí, avšak nevědomí jedinci se nadále drží svých těl, které považují za svou totožnost. Světcům je lidí líto, ale jejich snahy zastavit toto utrpení selhaly. Jejich přízeň lidstvu přišla vniveč, protože láska k tělu u lidí zůstala. Nyní jste zestárli, ale opravdu jste dozráli? Začali jste věnovat pozornost Já? Ne. Jste ještě více zaměstnáni věcmi malého významu všeho druhu.

Realizujete-li své pravé bytí právě nyní, pochopíte sebe sama jako Parabrahman teď a tady. Natolik vás přitahují světské věci, že zapomínáte na to, že vedou k utrpení. Máte čas na vše kromě Já. Musíte se právě nyní zamyslet nyní nad tím, co budete dělat, když vědomí odejde a tělo zesne. Vašemu vědomí byla dána mnohá jména Bohů, kteří z něj vzešli. Nakonec je to ale vše výhradně vašim Já. Vaše Já je vaším pravým bytím, na něž máte vy sami plné právo. Je ve vás se svou úplnou sílou. Své vědomí používáte k dělání všeho možného kromě věnování pozornosti jemu samotnému. Pokud nevěnujete pozornost svému vědomí, jaké o něm můžete mít poznání či přesvědčení? Poté, co jste sem přišli, jste se dověděli o důležitosti vědomí. Musíte to však sami realizovat. Pochopili jste to?

Napodobujete lidi, kteří uctívají Boha. Nyní jste ale pochopili důležitost vašeho vědomí. Nezačnete mu věnovat pozornost? Jakmile upřete pozornost na vědomí, veškerá pozornost na nedůležité věci postupně opadne, a jednoho dne zcela zmizí. Vědomí jste přehlíželi a ono ztratilo svou důležitost. Nyní nastal čas věnovat mu jeho patřičnou důležitost. Dávní Světci a Rišiové poznali hodnotu vědomí, a naše písma jako jsou Védy a 18 Purán opěvují jeho slávu. Hledáte-li přízeň Bohů za pomoci tradičních náboženských rituálů, poukazuje to na vaši nevědomost ohledně síly vědomí ve vás. Se změnou, ke které vás podněcuji, vaše potřeba vnější podpory zmizí.

Významné vědomí je vaším poznáním existence, a totéž je vám dostupné po celých čtyřiadvacet hodin. Uctíváním je prostě míněno věnování mu pozornost. Je to meditace, při které nepotřebujete žádnou pomoc od ostatních. Držte vědomí samotným vědomím. Toto uctívání nevyžaduje žádné věci či předměty, pouze vaši pozornost. Jako želva, která krmí mláďata tím, že se jim věnuje. Pak spatříte svou pravou podstatu jako nekonečnou. Abyste se stali hodni realizace pravé podstaty, prohlubte víru v Gurua, buďte Mu oddáni a zpívejte denně Jeho bhadžany.

Správné vidění sebe sama je pravá džňána. Když uctíváte Boha, slibujete Mu nějaký podnět ke splnění vašich přání. Když se vám to podaří tím, že věnujete pozornost vědomí, motivací může být větší pozornost a oddanost. Váš úspěch by vás měl učinit introvertnějšími namísto vaší běžné extrovertní povahy.

Jakmile naroste vaše víra v Já, dostane se vám nečekaných darů ovoce a sladkostí od lidí kolem vás. Tito lidé u vás zpozorují změny a jsou přitahováni vaší božskostí. Bůh je ve vašem srdci a Jeho chodidla jsou vašim vědomím, kterého byste se měli nadále držet. To značí věnovat pozornost vědomí samotným vědomím. Držením se chodidel Boha neboli Gurua nevědomky získáváte do svých rukou veškerou kontrolu nad osudem. Mějte na paměti, že ve své meditaci nepřijímáte žádnou vnější pomoc, pouze tu vašeho vlastního vědomí. Neděláte nic pro pomoc nebo zalíbení ostatním, ale pro svou vlastní proměnu.

Váháme dotýkat se něčích chodidel, ale Guruova chodidla jsou vašim vědomím, a držením se jich nabýváte nevědomky kontrolu nad svým blahem. Je mezi vámi někdo, kdo završí mé dílo úspěšně tím, že bude uctívat své vlastní vědomí?

Abyste prohloubili přesvědčení o sobě sama a posílili víru v Gurua, měli byste zpívat bhadžany a pravidelně meditovat. Čí je to vědomí a kdo se ho drží? Je to vaše vlastní vědomí a vy sami mu dáváte pozornost. Vědomí je vidéhi neboli beztělesné, ale uchovává všechny Bohy, které nevědomí lidé uctívají. Tito běžní uctívači se považují za tělo a neznají význam svého vědomí. Věří, že jsou masem a kostmi spolu s dalšími orgány formujícími tělo. Jsou si jisti tím, že jednoho dne zemřou, a nakonec skončí na pohřební hranici či budou odpočívat v hrobě. Ve skutečnosti nejsme tělem, ale Átman, které je nesmrtelné a Věčné.

Abyste poznali důležitost vědomí a posílili svou pozornost na něj, musíte být oddáni svému Guruovi a mít v Něj plnou víru. Vaše vědomí je vždy s vámi, bez úsilí, kdekoli jste, a co se žádá, je váš zájem věnovat mu pozornost.

Jak blízko jste svému vědomí? Vaše samotná existence je kvůli jeho přítomnosti ve vás. Vy jste, protože ono je. Vědomí je nesmrtelné. Miliony a biliony bytostí žijí kvůli přítomnosti vědomí v nich. Každým okamžikem umírají ve velkém počtu, ale jejich počet také každým okamžikem narůstá.

Vědomí nemá smrt, jen se objevuje a mizí. Víte-li, že jste vědomím, jak se můžete bát smrti? Byla doba, kdy jste existovali bez vašeho vědomí, před vašim početím. Toto vědomí se objevilo nevědomky. Musíte zjistit, jak se to přihodilo. Jakmile poznáte původ svého vědomí, budete volní, bezstarostní a pohrouženi ve své božské esenci.

Měl by být poznán hlavní Bůh a měla by být poznána Pravda, jenž je vaší pravou podstatou. Nejdříve se však musíte stát tohoto dosažení hodni tím, že se zcela pročistíte. Jak lze dosáhnout čirosti, když ji mísíte s nečistým? Pravdu lze realizovat pouze poznáním hlavního Boha. Vaše ztotožnění se s tělem je tou největší nečistotou. Jak se může sjednotit s Pravdou, která je ryzí a Věčná, to, co je nečisté a dočasné? Pravdou může být jedině to, co je Věčné.

Poté, co poznáte hlavního Boha, je vámi vaše skutečná Věčná podstata realizována jako vaše vlastní. Musíte však být velmi opravdoví v touze poznat to, co jste. Jací budete, když odpadne vaše paměť na to, že jste mužem či ženou? Jak budete vypadat, když toto tělo zesne? Bude tu spánek, a kde budete spát? Zůstane toto bdění? Budete mít hlad a žízeň den po vašem skonu? Když džíva neboli individuální jedinec zanechá tělo, je po všech problémech.

Všechny naše problémy doprovázejí vědomí. Stěžoval si vám někdo z vašich zesnulých příbuzných nebo přátel na jejich utrpení? Co je to za hádanku? Zapomenete-li na všechno ostatní, když budete následovat pokyny svého Gurua, spatříte sebe jakožto Pravdu a všechny vaše otázky budou zodpovězeny. Dosud jste však nerozvinuli silné naléhání spatřit sebe sama, poznat sebe sama. Vše, co nyní vidíte, bude trvat jen po určitou dobu a pak zmizí. Co ale Pozorovatel, kterým jste vy sami? Jak může zmizet?

Pomocí vaší opravdovosti poznat svou skutečnou podstatu a díky plné víře v Gurua se stanete hodni realizovat svou věčnou podstatu a dosáhnout ji. Koncept, že jste tělo a že jednou umřete, beze stopy zmizí. Běžně, cokoli je viděno, tu zůstává po nějakou dobu a pak mizí. Scény se mění, ale Pozorovatel zůstává a používá vědomí neboli džňánu, aby viděl změny. Vnímání změn závisí na čase a není nepřetržité. Tak jako nezůstává pořád zima, jelikož je sezónní. Poznané se časem mění, ale jeho Znalec zůstává.

Abyste se oprostili od pochybností a dospěli k vyrovnanosti, držte se pevně a odhodlaně pokynů Světců a rozviňte přesvědčení. Musíte přísahat, že si neodpočinete, dokud nezískáte výsledek. Musíte si být zcela jisti tím, že nejste tělo, ale vědomí v něm, díky kterému se odehrávají všechny činnosti. Máte ve zvyku uctívat Boha a po splnění nějakého slibu Mu něco slíbit? Takovýmto uctíváním se nemůžete zbavit své tělesné totožnosti. Chybná totožnost zmizí pouze nasloucháním Gurua a správným pochopením.

Vaší pravou podstatou je Já a o své existenci se dozvídáte díky vědomí, které je rovno Bohu. Abyste se ukotvili ve vědomí, musíte se zbavit veškeré nevědomosti. V Já není přítomen ani pocit bytí. Ve „Swarúpě“ není žádné „já jsem“. Musíte odfiltrovat veškerou nevědomost, abyste byli svou Swarúpou, svým pravým Bytím.

Díky vašemu vědomí vidíte všechny věci světa, což zahrnuje též vaše tělo. Vy však zůstáváte neustále stranou jakožto Znalec, nejste tím poznaným. Vše poznané je pomíjivé, nikoli však Znalec, který je Věčný. Je oheň, který uhasne, mrtvý? Je vzduch, když se zastaví, mrtvý? Může voda umřít tím, že se vysuší? Prostor, který nemá žádnou smrt, není viděn, že by něco dělal, ale je tím nejživějším ze všech elementů. A to, co je tím nejaktivnějším, je vaše vlastní vědomí.  V něm sídlí všichni bohové. Mějte přesvědčení o Jeho velikosti. Pak bude vaše chování pravou Paramarthou, což je nejvyšším dosažením vaší božské podstaty.

Džaj Guru!

Přednáška Šrí Nisargadatta Maharadže

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.