Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Archív aktualit

25. 5. 2023 - advaita

Maharadž: Co to znamená, když říkám „Jsem ve všem.“? Má pravá podstata je všeprostupující a univerzální Já. Projev pravého Já na zemi je provázán s pěti elementy. Kvůli nevědomosti se domníváme, že se tento univerzální...


18. 5. 2023 - advaita

Maharadž: Když člověk přemítá nad vlastní podstatou v tomto objevování a mizení světa, jeho mysl utichá, protože na tuto mylnou představu o světě a vlastní individualitě neexistuje žádná skutečná odpověď. Koncept individuality...


15. 5. 2023 - advaita

7. Brahman je nehybné jako prostor a Átman* je pohyblivé jako vítr. Ten, kdo to pečlivě prozkoumá, pochopí rozdíl mezi pravdou a nepravdou. *(Viz 10.10.35; hybné Átman neboli Antarátman)
8. Inertních je mnoho různých forem a Átman je pohybující...


11. 5. 2023 - advaita

Maharadž: Celý svůj život považujete za sebe sama jméno, které vám udělili rodiče. Stvrzujete to svým podpisem, aniž byste si uvědomili, že toto jméno, tento omezující doplněk, se sebou nese záruku smrti. Guru vám uděluje jméno –...


8. 5. 2023 - advaita

8. Je tu element země, který je tvořen a ničen, a je tu bezmyšlenkovitost, která přináší pochopení nirguna. V hrubém stvoření je pouze „mnohost“ konstrukcí, které vznikají a zanikají (v hrubém stvoření se zničí „mnoho“...


5. 5. 2023 - advaita

1. Jedno jediné mělo tělo „dvou“ (tj. Puruša/Prakrti) a lhostejně se odvrátilo od země. V důsledku vývoje „času“ pak začal tento „příběh“.
2. Posluchač se zeptal řečníka: „Pověz mi tento dobrý příběh.“ Řečník...


4. 5. 2023 - advaita

Maharadž: Než váš vyměřený čas v tomto životě skončí, probuďte se z klamu, že jste omezeni časem; skutečnou blažeností je pochopení, že nejste omezeni časem. Vše, co můžete pochopit myslí, je časem omezené, a tudíž pomíjivé.


27. 4. 2023 - advaita

Maharadž: Stejně jako je neskutečné probuzení ve snu, tak i to, co nazýváme bdělým stavem, je z pohledu Paramátman neskutečné. I kdyby trval bdělý stav století, nikdy se nestane skutečným. Tato falešná zkušenost světa trvá tak dlouho,...


25. 4. 2023

16. *Moře a řeky se spojily v jednu vodu, neboť se z těchto mraků valilo ne-vědění. Tento déšť byl neustálý a tato nepřetržitá swarupa se smísila s touto jednou vodou (nepřetržitá swarupa „Tam“ je tu vždy, ale překrytá myšlenkami...


24. 4. 2023 - advaita

9. Když fouká chladný vítr, pak je „Tam“ vytvořena voda. A když je Skutečnost tuhým skupenstvím elementu vody, pak se následně vytvoří element země (pak vyvstanou myšlenky a touhy a v tomto vnějším světě se objeví individuální...


Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.