Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Archív aktualit

24. 8. 2023 - advaita

Maharadž: Když se ztotožníte s omezenou osobou, vznikne představa, že jste spoutaní a že jste celou dobu trpěli. Jakmile tento chybný koncept z mysli zmizí, to je mukti, osvobození. Taková bytost je úplná a dokonalá a její duchovní...


17. 8. 2023 - advaita

Maharadž: Teorie karmy, zásluh a neduhů vykonaných v tomto životě platí samozřejmě pro ty, kdo pevně věří, že jsou tělem. Ti, kdo si myslí, že jsou bytostí s tělem, žijí podle veřejného mínění a hodnocení a nadále se drží...


10. 8. 2023 - advaita

Maharadž: Vědomí sebe, které se objevuje, zakouší svět. Tento pocit bytí je kvalitou sattva neboli potravinovou esencí. Za ni jsou v konečném důsledku zodpovědné Prakrti a Puruša. Ten, kdo si uvědomuje jejich dočasnou existenci, je Bůh...


3. 8. 2023 - advaita

Maharadž: Atributy trvají tak dlouho, dokud v těle přebývá sattva. Tělo se označuje jako mužské nebo ženské na základě své určité formy. Tělo je výtvorem sattvy neboli zkonzumované potravy. Vše, co lze objektivizovat, nemůže být...


27. 7. 2023 - advaita

Maharadž: Slovo svatý neboli Světec znamená ryzí klid, kde jsou naplněny všechny touhy. Starodávná písma hojně velebí přínosy z přebývání ve společnosti takovýchto Světců. Žák, který se plně oddává slovům Světce, má v rámci...


20. 7. 2023 - advaita

Maharadž: Z mnoha posluchačů jen někteří vyvinou víru v to, co říkám. Guru je ten, kdo má úplné poznání Já. Nadšení posluchači těchto promluv jsou skuteční oddaní Bhagavána. Adept praktikující neduální uctívání Gurua (advaitabhakti)...


13. 7. 2023 - advaita

Maharadž: Osvobozená bytost nevidí druhé, ani tu nejsou druzí, kteří by viděli ji, protože neexistuje nic jiného než ona. Ten, kdo pozná Já uvnitř, je Swámi neboli osvícená bytost. To, že je člověk oblíbený mezi přáteli a příbuznými...


6. 7. 2023 - advaita

Maharadž: Slovo mysl (mana) je v maráthí dvojslovo (ma-na) a je tím, co člověka svazuje ke koloběhu života a smrti. Každý následuje mysl, aniž by si uvědomoval, že takováto jednání jsou nečistá. V tomto smyslu je třeba praktikovat...


29. 6. 2023 - advaita

Maharadž: Džňána, poznání Já, je natolik posilňující, že i kdyby žil její nositel sám v lese, bude o něj postaráno. Džňána musí být poznáním, které je zbavené konceptů typu tělo a svět. Je zde pocit bytí, který je projevem,...


22. 6. 2023 - advaita

Maharadž: Hledající Pravdy přestává mít zájem o žádosti a touhy, protože ví, že honba za touhami je hloupostí. To, o čem se zde mluví, je to nejvyšší duchovno. Na cestě Pravdy není třeba žádné pomoci od kohokoli. Dokud si člověk...


Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.