Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Celá existence je hrou čajtanji

14. 9. 2023 - advaita

Maharadž: Kvalita sattva zajišťuje životu dlouhověkost. Radžas a tamas naopak udržují jeho aktivitu. Tyto guny jsou dočasné, ale To, co je před nimi, je věčné a Skutečné. To, co ozařuje naši existenci a je jejím svědkem, je vždypřítomné a nikdy nepřestává existovat. Tato pravda je samozřejmá pouze při dosažení stavu nivritti, ve kterém ztrácíme i svůj pocit bytí. První, co po probuzení poznáme, je naše vlastní existence. Teprve potom se objeví existence druhých. Spřátelte se s tímto prvním poznáním, které se objeví skrze meditaci. Meditací postupně realizujete konečný cíl meditace.

Celá existence je hrou čajtanji

Naše vědomí je produktem pěti elementů, a to země, prostoru, vzduchu, vody a ohně. Je to nepatrné vyjádření pocitu bytí. Existuje pouze projev, a ne jeho individuální vyjádření. Zrození ani smrt popravdě neexistují. Nevyhnutelné neduhy těla způsobené narušením tělesných složek způsobují vědomí zármutek. Vědomí sebe může kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu trpět bolestí. Proto je člověk v neustálém strachu.

Voda dává vzniknout rostlinám, které zase dávají vzniknout vědomí sebe. Toto vědomí nalézá nejvyšší vyjádření v lidských bytostech. Vědomí dřímá v lidském lůně devět měsíců, kde necítí žádnou bolest. Když se pocit bytí objeví, narodí se dítě. Dítě pláče a dýchá, i když si ještě není vědomo své existence.

Stejně jako potřebujeme na přípravu chutného receptu alespoň čtyři nebo pět ingrediencí, tak i pět elementů dohromady tvoří pocit bytí, který je chutí naší existence. Tato chuť je vytvořena ze sattvy, jíž já nejsem. Protože nejsem toto tělo, které je pouhým výtažkem potravy, co o mně zbývá říci?

Jak tedy můžeme najít v tomto těle svou pravou podstatu? Tělo se pohybuje díky práně, životní síle, a pak díky vědomí. V tomto těle není nic, co by mohlo mít nějakou totožnost. My jsme prostě přijali všechny koncepty o našem těle za pravdivé.

Myšlenka vypadá složitě, dokud si jí v meditaci nevšimneme, neuchopíme ji a správně nepochopíme. Jakmile jsme obdařeni milostí Gurua, životní události nejsou přítěží. Svazující představa existuje tak dlouho, dokud přijímáme své tělo a vnější svět jako pravdivé. Kde budou, až rozbřeskne pochopení o naší neskutečné podstatě? Celá existence je hrou čajtanji neboli pěti elementů.

Kvalita sattva zajišťuje životu dlouhověkost. Radžas a tamas naopak udržují jeho aktivitu. Tyto guny jsou dočasné, ale To, co je před nimi, je věčné a Skutečné. To, co ozařuje naši existenci a je jejím svědkem, je vždypřítomné a nikdy nepřestává existovat. Tato pravda je samozřejmá pouze při dosažení stavu nivritti, ve kterém ztrácíme i svůj pocit bytí. První, co po probuzení poznáme, je naše vlastní existence. Teprve potom se objeví existence druhých. Spřátelte se s tímto prvním poznáním, které se objeví skrze meditaci. Meditací postupně realizujete konečný cíl meditace.

Zdání tohoto světa je pouhým snem. Není možné říci, jak to vše začalo a kdy. Právě tento zdánlivý jev probuzení je falešný, protože svět trvá jen po určitou dobu. Vědomí je dynamickou čajtanjou. Je mimo zásluhy a provinění. Když se ale pět elementů propojí, aby vytvořily tělo, začíná sžírání strachem kvůli hříchům a zásluhám.

Přednáška Šrí Nisargadatta Maharadže

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.