Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

3/4 – Vše závisí na vaší opravdovosti a pevném odhodlání

14. 12. 2023 - advaita

Maharadž: Vědomí! Jakmile prohloubíte přesvědčení, že nejste tělo, ale vědomí, pochopíte skutečný význam vašich rodičů. Vaše vědomí se o vás pozorně stará. Veškeré potřeby jsou zajištěny a je o vás nepřetržitě pečováno. Dokud jste naživu, světlo vědomí se o vás nikdy nezapomíná starat. Krmí vás, když jste hladoví a rádo vás vidí zdravé. Nahradíte-li slovo vědomí slovem Bůh, je to On, kdo o vás vždy pečuje. Všechny vaše aktivity se dějí díky dynamickému vědomí, a to je označováno jako projevené Brahman. K činnostem dochází vně i uvnitř nepřetržitě. Dejme tomu, že jdete spát a zapomenete na sebe, činnosti těla se dějí, aniž byste si je uvědomovali. Nepřetržitě dochází k očistě krve, trávení potravy, získávání kyslíku ze vzduchu, k odstraňování nežádoucích látek. Konečným výsledkem vědomí, které dává naprostou pozornost Já, je realizace. Pak se jeho chování změní tak, aby bylo v souladu s Já. Běžný nevědomý člověk na svou existenci během spánku zapomíná, což se po realizaci změní. Já si jsem vědom i během spánku.

Vše závisí na vaší opravdovosti a pevném odhodlání

Tam, kde ustupuje kosmická substance, odeznívá pět elementů, dualita je odvrácena, a to je poznání.

Dříve jsme pochopili, že realizace našeho Já je pravým poznáním. Nyní zde sedíte a já jsem tady. Kdo si to uvědomuje? Není to tělo, které to ví. Toto vědění se děje pravému Já díky vědomí, které je ve vás.

Je to toto vědomí, které naslouchá, vnímá a tiše posuzuje správnost vyřčených slov. Vědomí se nazývá rovněž džňánou. Je kvalitou potravinového těla. O své existenci víte díky vědomí a tak říkáte „já jsem“. Toto vědomí je jasnější než sluneční záře. Milujete být a chcete pokračovat.

Ztotožňujete se však s tělem. Nutíte vědomí říkat, že je tělem. Jelikož nejste tělo, nemůžete se nazývat mužem nebo ženou. Světci poukazují na váš omyl. Vědomí, které je jemnější než prostor, nelze omezit na jednu formu. Objevuje se ve všech živých formách, jejichž počet je nekonečný. Říká se, že je prostupující. Jeho projev nemá mezí. Vaše vědomí mi nyní naslouchá a zároveň dělá mnoho dalších věcí jako např. dívá se, čichá atd. Jaká je hodnota vašeho těla bez vědomí? Veškerá vaše velikost a důležitost je díky přítomnosti vědomí. Jakmile odejde, tělo je co nejdříve pohřbeno. Jinak je jeho stav nesnesitelný. Někdy skládáte přísahu, že mluvíte pravdu, nic než pravdu. To vše je lež, protože se ztotožňujete s tělem, což je samo nepravdivé. Jakou váhu má takováto přísaha?

Jen Mi naslouchejte. Snažíte-li se hledat lék, uškodí vám to. Jen naslouchejte, nic nedělejte. Jakmile Mně vaše vědomí pochopí, nikdy to nezapomene. Musíte však být velice pozorní a naslouchat s tím nejhlubším zájmem.

Opakujete-li Boží jména jako např. Ráma, Ráma nebo Vithal, Vithal, pročišťujete se. Naslouchání našemu duchovnímu poznání je však přínosnější, má větší hodnotu. Není nutné, abyste tomu, co vám říkám, věřili. Pouhé naslouchání je dostačující. Vaše vědomí má takovou výtečnou kvalitu, že jakmile naše slova vstřebá, totéž dojde k Já a vaše práce je u konce. Nemusíte vynakládat žádné další úsilí. Někoho nazýváte mužem, někoho ženou, dle jejich tělesné formy. Pokud byste jména zaměnili a nazvali ženské tělo mužem a mužské tělo ženou, vaše chápání by se odpovídajícím způsobem změnilo. Zde je to podobné, posluchač je dynamickým vědomím s naprosto výjimečnými kvalitami, jež je v písmech nazýváno jako projevené Brahman. Vaše pozorné naslouchání bude dostačující a dosáhne Já.

Díky vědomí se spontánně objevil pocit bytí spolu s našim poznáním „já jsem“. Slovo označující naši existenci spolu s pocitem bytí tvoří Brahman. To, co je věčně přítomné, se dozvídá o Své existenci „já jsem“ díky vědomí. Přesvědčení o bytí je spontánní. Znalec pocitu bytí se nazývá Swámi. Běžně se tímto slovem označuje ten, kdo se zřekl (světského života). Světec se těší neduální existenci, v níž není pocit bytí přítomen. Kde je při absenci „ty“ prostor pro „já“? V Celistvosti neboli Jednotě neexistuje žádné „ty“ nebo „já“. Protože se považujeme za tělo a chováme se jako tělo, naše poznání o sobě samých se stává každým dalším dnem neúplné. Jako tělo je člověk nucen očekávat, že jednoho dne zemře.

Nikdo ve skutečnosti nezakusil smrt. Potravinová látka nemůže umřít a vědomí je nesmrtelné. Viděli jsme umřít jiné, a tak si představujeme svou vlastní smrt. Viděl někdo smrt vědomí? Vědomí není časově omezeno, existuje pořád; hovořím o ryzím vědomí. S objevením se živé formy se vědomí dozvídá o své existenci. Byla tu chuť „já jsem“. Forma si tuto chuť oblíbila a nechala se jí pohltit. Došlo ke spontánní lásce k bytí a k sobě samému. Všech pět elementů bylo zaměstnáno láskou k pocitu bytí.

Vědomí! Jakmile prohloubíte přesvědčení, že nejste tělo, ale vědomí, pochopíte skutečný význam vašich rodičů. Vaše vědomí se o vás pozorně stará. Veškeré potřeby jsou zajištěny a je o vás nepřetržitě pečováno. Dokud jste naživu, světlo vědomí se o vás nikdy nezapomíná starat. Krmí vás, když jste hladoví a rádo vás vidí zdravé. Nahradíte-li slovo vědomí slovem Bůh, je to On, kdo o vás vždy pečuje. Všechny vaše aktivity se dějí díky dynamickému vědomí, a to je označováno jako projevené Brahman. K činnostem dochází vně i uvnitř nepřetržitě. Dejme tomu, že jdete spát a zapomenete na sebe, činnosti těla se dějí, aniž byste si je uvědomovali. Nepřetržitě dochází k očistě krve, trávení potravy, získávání kyslíku ze vzduchu, k odstraňování nežádoucích látek. Konečným výsledkem vědomí, které dává naprostou pozornost Já, je realizace. Pak se jeho chování změní tak, aby bylo v souladu s Já. Běžný nevědomý člověk na svou existenci během spánku zapomíná, což se po realizaci změní. Já si jsem vědom i během spánku.

Jakmile již nejste tělem, otázka být mužem nebo ženou je vyloučena. Když tu je vzpomínka vědomí na vědomí, vzpomínka poznání na poznání, vzpomínka pocitu bytí na pocit bytí a vzpomínka paměti na paměť, panuje v takovéto situaci přívětivá dohoda, že samo vědomí funguje v plné harmonii, aby člověka plně očistilo a učinilo ho zdravým, aniž by k tomu potřebovalo jakéhokoliv lékaře. Když se pocit bytí zcela spoléhá na vědomí, život plyne dlouho hladce. Jsou známy případy, kdy se člověk dožívá více než tisíce let, protože vědomí zůstává neovlivněno škodlivými věcmi. Stejně jako nemůže být zabarven nebo poškozen prostor, vědomí zůstává nedotčené a neovlivněné.

Již víte, že vědomí je jemnější než prostor. Prostor si není vědom vědomí, ale vědomí si je vědomo prostoru. Vědomí je Božské a samo-zářné. Je spontánní bez jakéhokoli tvůrce. Ono však dokáže svou vůlí stvořit cokoliv. Kdo jiný než touhy vědomí učinily svět tak krásným a hodným vidění? Atrakce světa přitahují stále více turistů. Existuje neomezené množství příkladů umění a dovedností, jež jsou výtvory vědomí. Jak jste s tímto vědomím spjati? Tento vztah je bližší než váš vztah k rodičům nebo dětem. Díky vědomí jste naživu. Co vám může být blíž než vaše vědomí? Nyní jste ho poznali jako svou formu. Jakmile prohloubíte přesvědčení, že jste vědomím, všechny jeho kvality jako stávání se malým, velkým a dokonce i bezforemným se stanou vašimi kvalitami.

Ať vidíte jakoukoli scénu, je to díky vědomí. Veškeré scény jsou jeho výtvory. Bez vědomí tu nic není. Vědomí je nazýváno různými božskými jmény jako Bhagawán, Adipuruša, Džagadamba a dalšími. Kvůli vašemu vědomí jste nástupcem božstev jako Kálí, Ráma, Krišna a mnoha dalších. Jste úzce spjati se všemi božskými jmény. Vaše oddělenost od těla vám uděluje váš pravý status. V minulosti používali všichni významní lidé výhradně vaše vědomí. Musíte mít přesvědčení, že vaše hojnost nemá omezení. Šrí Krišna již řekl: „Pokud si Mně připomínáte jako své Já a uctíváte Mně, jsem zavázán vám sloužit.“

Když se ráno probudíte, zpočátku tu nejsou žádná slova ani jejich význam. S probuzením se začnou dle vzpomínek pomalu objevovat slova. Tělo je nevědomky přijato za vaši podobu a následuje pocit „jsem muž“ nebo „jsem žena“. Vědomí je tak nepatrné, ale je semínkem celého vesmíru. Nakonec, díky Átman je tu vědomí a uvědomění si naší existence. Díky semínku je tu neustálé objevování se něčeho. V malém semínku je v latentním stavu obsažena obrovská forma.

Chci vám připomenout, že je to vaše vědomí, které naslouchá, nikoli muž nebo žena. Jestliže se pěvně ustálíte ve vědomí, váš duchovní vývoj bude rychlý a vaše hodnota nezůstane nepovšimnuta – skrýt vycházející slunce je nemožné. Stanete se sluncem vesmíru. Abyste byli této velikosti hodni, musíte si stále připomínat to, co jste si zde vyslechli. Tato slova ve vás jsou jako semena poznání. Vaše opravdovost vás učiní neoddělitelnými od Brahman. Říkám tomu Brahma-jóga. Není to velikost muže či ženy, ale světla Átman.

Ať souhlasíte nebo nikoli, jste vědomí. Jakmile vědomí opustí tělo, nenahmatáte puls. Show je u konce a zbývají jen posmrtné rituály. Umírá snad někdy vědomí? Ne. Pochopte tu zábavu. Není-li tělo včas pochováno, objeví se v něm miliony červů. Kde byl naživu jeden člověk se nyní objevily milióny životů. Kam vědomí v mrtvém odešlo? Zabíralo celý vesmír. Potřebuje se snad mrtvý druhého dne vyspat? Ať už bylo tělo mužské nebo ženské, život tu byl díky vědomí, které je vyjádřením Brahman, jež nikdy nespí.

Má-li někdo zájem najít svou vlastní pravou podstatu, obrátí se dovnitř a drží se vědomí pomocí vědomí. Znalec vědomí se nazývá „džata“ neboli realizovaný. Opravdový hledající není jako voda stékající dolů kvůli gravitaci, ale jako voda tryskající z fontány. Takovéto pohroužení do Já učinilo chudé nevzdělané lidi duchovně velmi významnými. Člověk se stává velkým dle světla vědomí, které září zevnitř.

Nyní si připomeňte, co jsem vám řekl o vaší totožnosti. Jste muž či žena nebo beztělesné vědomí? Ke komu mluvím? I když neodpovíte, skutečnost změnit nelze. Když dojde k nějaké chybě, někdy kritizujete své tělo, a dokonce si nadáváte. Připomeňte si však, že jste naživu díky přítomnosti Pána Šivy ve vás. Vědomí ve vás je ryzí, je dokonce jemnější než prostor. Nemáte kapacitu obviňovat Boha. Víte, že jste díky Němu. Když Šiva odhodí tělo, kde jste vy? Rádi nějak existujete a říká se vám tolik věcí, abyste se báli a dávali si větší pozor. Hlavní strach je z kulky. Ze zbraně! Člověk se musí chovat správně, aby zůstal naživu a svobodný.

Kdo je tu bez strachu ze smrti? Kvůli chatrnému zdraví či vysokému věku tělo stárne a slábne. Starým lidem se vypráví o příchodu Boha Jamy, který přichází, aby jim odnesl pránu neboli životní dech. Veškeré naše jednání ve světě se odehrává na základě toho, co slyšíme od druhých nebo čteme v knihách. Nyní máte štěstí, že Mi nasloucháte, váš případ je zcela odlišný. Pokud jste mi naslouchali řádně, nepotřebujete ani žádné duchovní praxe jako je opakování mantry či provádění pokání. Jste ujištěni, že nakonec splynete se svou pravou podstatou, jíž je Brahman. K tomu, abyste tam došli, nepotřebujete ujít ani krok.

Když tělo zesne, tělesná paměť a existence zmizí. Vědomí neumírá, ale stává se rozlehlé jako prostor. Vzpomínka na to, že někdo je, odchází. Svou oddělenou totožnost máte kvůli omezování vědomí na tělo. V rozlehlosti neexistuje žádná totožnost. Potřeba spánku je pryč a není třeba si ani brát přikrývku na ochranu před chladem. Není třeba hledat místo, kam si lehnout.

Když mluvíme, naše slova nemají žádnou formu. Jakmile jsou zaznamenána na papíře, lze je ukázat ostatním. Vaše slova vycházejí z mysli. Má mysl formu? Ne. Mysl je znovu a opět používána k zformování intelektu. Je také jako prostor, bez formy. Po intelektu následuje čita, ego se schopností uvažovat. U zdroje všeho je vědomí. Pro svou existenci přikládáte význam tělu, co ale může tělo dělat bez vědomí? Vědomí je světlo Boha. Miluje být, existovat. Navzdory velkým obtížím se člověku nějak daří přežít. Láska k existenci se snaží překonat obtíže za každou cenu. Vezměte to v patrnost.

Naše vědomí je formou Boha. Protože nejsme tělo, ale vědomí, jsme s Bohem zajedno. Neexistuje zde žádná dualita. Stavy bdění a spánku se pravidelně střídají. Falešné bdění ve spánku dává vzniknout snu. Vidíte tento sen se svýma fyzickýma očima? Vaše fyzické tělo se na činnostech ve snu nijak nepodílí. Ve snech zaznamenáváte rozlehlost vašeho vědomí. Není omezené, ale univerzální. Ve snu nemá nikdo formu a celá existence je imaginární. Ve snu dochází k vašim činnostem bez fyzického těla.

Pokud i v tomto bdělém světě žijete jako beztělesní, vidíte sebe jako plné laskavosti, síly, moci a poznání. Spatřujete vědomí ve světe v nekonečném množství forem, ale poznáváte jeho existenci jako váš pocit bytí. Má nespočet vlastností. Plně se stará o formu, v níž existuje. Kdo se staral o embryo, když nebyl nikdo, kdo by mu pomohl? O výživu a růst se zasloužilo vědomí. Vše probíhalo hladce, jak bylo třeba.

Máme pocit, že všechno děláme my sami, ačkoli většina věcí se děje díky našemu vědomí. V případě embrya, které ani neví o své existenci, je prokázáno, že je to výhradně vědomí, které je za všechnu činnost zodpovědné.

Víte, že jste, a toto poznání je v zásadě v důsledku Parabrahman, tj. vaší pravé podstaty. Řekl jsem vám, jak důležité je vaše vědomí; je to jediný kapitál, který máte k tomu, abyste realizovali, že jste Parabrahman. Abyste obhájili svou hodnotu, věnujte alespoň nějaký čas meditaci, čímž se míní věnovat pozornost vědomí. To prohloubí vaši důvěru a schopnost realizovat Pravdu.

Velikost Parabrahman nelze popsat slovy. Vaše vědomí je semenem vesmíru, semenem Brahman a je semenem vašeho pravého bytí. Vaše pravé bytí je vám tak blízko, že jste zapomněli Jeho hodnotu. Když je vědomí osvíceno, naplní se vším. Je před myslí a intelektem a je jim neznámé. Jestli můžete mít přímé poznání sebe sama, jaký smysl má pouhé dohadování. Není vnímatelné smysly, ale pro vás je To vaše vlastní bytí. Ze Své podstaty vyplňuje celý prostor. Je přítomno ještě předtím, než řeknete „já jsem“.

Nejvyšší neboli první ze čtyř druhů řeči je řeč para, která značí naši přítomnost. Naše vědomí je zvukem řeči para, jež vyjadřuje naši přítomnost. Náš pocit „já jsem“ následuje poté. Po řeči para následuje řeč pašjanti, po které přichází řeč madhjama, jež umožňuje vznik myšlenkám. Poslední řečí je řeč vaikhari, která je zodpovědná za veškeré naše mluvení.

Řeči para a pašjanti nelze postřehnout, ale jejich působení vede ke vzniku myšlenek v řeči madhjama. Naše mysl funguje díky nim. To, co zůstává v mysli, aniž by bylo vysloveno, nevyvolá žádnou chválu ani kritiku. Forma řeči para je jako zvuk, který vzniká v prostoru. Předchází mu vědomí. Před počátkem řeči para nelze Nekonečné nijak pojmenovat. V nepřítomnosti slov není možné udělit žádná jména. Vaše vědomí je sezónní, trvá od narození do smrti. To, co je před zrozením, je Absolutno, které existuje vždy a je před řečí para.

Až když něco nutně potřebujete, poznáte, jakou to má skutečnou hodnotu. Dejme tomu, že nějaký Mahátma chce trus a moč bílé krávy. Když se setká s majitelem takové krávy, je tu možnost, že majitel využije neoprávněnou výhodu – za tyto odpadní produkty požaduje 200 rupií. Mahátma je ochoten za to zaplatit. Nakonec o ceně, kterou souhlasíme zaplatit, rozhodují naše potřeby a naléhavost. Své vědomí milujete natolik, že si ho chcete udržet za každou cenu a za všech okolností.

Vaše vědomí závisí na zdraví vašeho těla a stará se o něj. Nevěnujete pozornost neocenitelnému vědomí, které je všeprostupující a sebe-osvětlující. Pozornost ´dáváte pouze formě, v které se vědomí projevuje. Dejme tomu, že díky naslouchání mých slov vás vaše vědomí přitáhne a rozvinete k němu lásku. Jak k tomuto nutkání dojde? Stalo se to v případě Světce Tukárama, který se ve své básni zmiňuje o tom, že jeho stav se stal podobným rybě na suchu. Byl pohlcen vědomím, a na všechno ostatní zapomněl. To Ho proměnilo ve Světce.

Musíte mít poznání o původu vědomí. Někdy slýchám příběhy o mladých chlapcích nebo dívkách, kteří trvají na tom, že si vezmou jen toho, koho si vyberou. Kvůli tomu se vzdají všeho, a dokonce přestanou i jíst. Jsou připraveni i spáchat sebevraždu, než aby si vzali toho nesprávného. Je vaše touha po Sebepoznání podobná? S takto velkým odhodláním se Tukáram stal v mžiku Světcem. Slyšel jsem, že k dosažení Nejvyššího je třeba mnoho životů. Pokud to s poznáním vašeho Já myslíte vážně, musíte vynaložit maximum, abyste toho dosáhli. Nejjednodušším a nejsnadnějším způsobem je věnovat pozornost svému vědomí, kdykoli to jen jde. Většina hledajících má ale mnoho dalších zálib, a jen stěží si proto najde čas na meditaci. Vše závisí na vaší opravdovosti a pevnému odhodlání to dosáhnout.

Víte něco o svém narození? Ostatní to říkají, ale co o něm víte vy? Nevědomky jste uvěřili, že jste svým tělem a že je to vaše forma. Snadno jste přijali, že jste tělem a uvěřili jste, že je to vaše forma. Jen zřídka tuto existenci někdo zpochybní a označí ji za iluzi a má touhu poznat Pravdu. Vy patříte mezi ty šťastlivce, kteří sem přišli a vyslechli si, že nejsou tělem, ale vědomím. Jste ve své podstatě vidéhi neboli bez těla. Nepřijímejte tvrzení, že jste se narodili, protože to není vaše znalost. Zeptejte se svých příbuzných na to, jak jste vypadali před svým narozením? To vše vyžaduje odvahu a vivéku, což je hledání věčného oddělením dočasného.

Nikdo jiný než váš Sadguru vám nemůže pomoci. On jediný zná přímou cestu, která je mimo schopnosti ostatních. Sadguru je Já a ví, že žádné zrození neexistuje. On ví, jak se objevila iluze zrození. Nesprávné ztotožnění s tělem vyústilo v přesvědčení o zrození. Sadguru vidí všechny ostatní také jako Já, prosté zrození. Nesnese, když vidí, že trpíte kvůli nesprávným konceptům, a použije Svá slova k vaší konečné spáse. Naprostá víra a pohroužení se do Jeho slov může člověka zprostit i od zpívání manter a konání pokání.

K dosažení Nejvyššího nemusí hledající utratit nic. To vše je ale možné jen po setkání se Sadguruem. Potkáte-li Toho, kdo není nic než Já, není již potřeba abyste cokoli dělali. Nasloucháte-li Mu s plnou pozorností a připomínáte-li si to, sami se stanete plnými. Připomínejte si to, co jste si vyslechli a meditujte. Potřebné změny se ve vás odehrají. Nastane ticho, v němž se zastaví jedna strana a vytvoří se strana nová. Naprostá víra v Gurua je však nutností. Je to víra ve vaše Átman. Ta člověka vynese z nejnižšího stavu do vysokého stavu duchovna, což mu umožní pomáhat a vést druhé. To je síla oddanosti Guruovi.

Džaj Guru!

Přednáška Šrí Nisargadatta Maharadže

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.