Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Hledající Pravdy se vytratí

5. 10. 2023 - advaita

Maharadž: Mějte neustále na paměti, že i v případě toho nejúžasnějšího objektu je zde ten, kdo ho vidí, a existuje tudíž před objektem. Poznání, které jste si vyslechli, se musíte držet. Díky tomu toto poznání prostoupí celé naše bytí. To, co zůstane poté, co naše pozornost splyne s tím, co je podstatou pozornosti, je naše pravá podstata. To, co pak zůstává, je Átman, jehož je pocit bytí pouhým vyjádřením.

Hledající Pravdy se vytratí

Prána, jež v nás udržuje život, mluví prostřednictvím mysli. Mysl je jazykem prány. Ještě předtím, než se přihodilo vědění o sobě, se narodilo tělo, aby uchovávalo pránu. Dokud zde není tělo, není možné zakoušet myšlenky či neklid mysli. Zpočátku se objeví sattva, jíž následuje vědomí sebe, tj. pocit bytí a poznání času.

Slovo brahman je kombinací slov – bra (slovo) a hami (pocit bytí). Slovo neboli pocit naší přítomnosti začíná s pocitem bytí, který není ničím jiným než kvalitou sattvy neboli potravinového výtažku. Ta umožní vznik projeveného Brahman. Čas a ostatní kvality vyvstávají s naším pocitem bytí.

Když prána opustí tělo, pocit bytí zmizí, a vědomí se stane nepodmíněné a bez kvalit. Jelikož osobní vědomí neboli pocit „já existuji“ je výtvorem komplexu těla a mysli, musí se zánikem tohoto komplexu skončit i toto vědění o sobě. Átman neboli Já, jež se jevilo jako komplex těla a mysli, nyní zůstává bez formy, absorbováno ve své pravé podstatě, kterou je blaženost sama. Všechny tělesné funkce a veškeré činnosti se dějí díky práně, a je-li potřeba, také za pomoci mysli.

Átman se zdánlivě projevuje jako různé formy. Jakmile však nabydete džňánu (tj. poznání své pravé podstaty), ustálíte se v blaženém stavu Já, kde není zakoušena mnohost. Neduální uvědomění bytí, které zakouší osvícená bytost, je blažené. Paramátman neboli Parabrahman je pravou podstatou Džňánina.

Poté, co si vyslechnete tato slova, musí být pozornost neustále obracena na sebe samu. Učení pak postupně prostoupí celou naší existencí, a nakonec odhalí naši pravou podstatu. Zmizí i ten, kdo prostě obrací svou pozornost dovnitř, a zůstane ryzí uvědomění. Ten, kdo věnuje pozornost, tj. entita neboli hledající Pravdy, se vytratí.

Prána v těle funguje prostřednictvím mysli. Prána má tyto úrovně řeči – para, pašjanti, madhjama a vajkhari. Náš pocit bytí a poznání světa existují vždy společně.

Mějte neustále na paměti, že i v případě toho nejúžasnějšího objektu je zde ten, kdo ho vidí, a existuje tudíž před objektem. Poznání, které jste si vyslechli, se musíte držet. Díky tomu toto poznání prostoupí celé naše bytí. To, co zůstane poté, co naše pozornost splyne s tím, co je podstatou pozornosti, je naše pravá podstata. To, co pak zůstává, je Átman, jehož je pocit bytí pouhým vyjádřením.

Přednáška Šrí Nisargadatta Maharadže

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.