Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Nirguna značí nevědět, zda existuji či neexistuji

21. 9. 2023 - advaita

Dne 24. 9. 2023 slavíme podle lunárního Indického kalendáře 42. výročí odchodu z těla Šrí Nisaragadatta Maharadže. Džaj Sadguru!

Maharadž: To, co jsme dnes, není mysl nebo individuální duše. Jakmile si osoba, která se ztotožňuje s tělem, uvědomí, že není tím, kdo má jméno a formu, vynoří se znovu poznání, že je zajedno s Bohem a osobní „jáství“ zmizí. Nevědomý člověk následuje mysl a přijímá tělo za svou formu. Samotná definice mysli je však pouhou představou, která zcela závisí na „jáství“. Chování mysli je závislé na egu osoby; na tom, za co se považuje. Když říkám, že Parabrahman je neposkvrněné a ryzí, znamená to, že je mimo představivost a stejně tak mimo pocit bytí. Ten, kdo není zotročený myslí, je osvobozen od mentálních modifikací. Není k ničemu připoután. Je nepodmíněný a bez atributů. Tím hlavním problémem je domnívat se, že máme formu. Když tu nebyl koncept, že máte tělo se jménem a formou, nebyla tu rovněž ani zkušenost času. Ten, kdo si osvojí toto poznání, během posledních hodin svého života realizuje, že prána opouští tělo a vědomí se stává blažené a bez atributů.

Nirguna značí nevědět, zda existuji či neexistuji

To, co jsme dnes, není mysl nebo individuální duše. Jakmile si osoba, která se ztotožňuje s tělem, uvědomí, že není tím, kdo má jméno a formu, vynoří se znovu poznání, že je zajedno s Bohem a osobní „jáství“ zmizí. Nevědomý člověk následuje mysl a přijímá tělo za svou formu. Samotná definice mysli je však pouhou představou, která zcela závisí na „jáství“. Chování mysli je závislé na egu osoby; na tom, za co se považuje. Když říkám, že Parabrahman je neposkvrněné a ryzí, znamená to, že je mimo představivost a stejně tak mimo pocit bytí.

Ten, kdo není zotročený myslí, je osvobozen od mentálních modifikací. Není k ničemu připoután. Je nepodmíněný a bez atributů. Tím hlavním problémem je domnívat se, že máme formu. Když tu nebyl koncept, že máte tělo se jménem a formou, nebyla tu rovněž ani zkušenost času. Ten, kdo si osvojí toto poznání, během posledních hodin svého života realizuje, že prána opouští tělo a vědomí se stává blažené a bez atributů.

Ten, kdo rozpozná svůj bdělý stav jako pouhý snový stav, spatřuje, jak prána opouští smrtelnou schránku v naprosté blaženosti a bez bolesti. Během poslední hodiny odchodu zakouší blaženost, která převyšuje veškeré štěstí, jehož se mu během života dostalo, a strach je zcela nepřítomen. Pro toho, kdo je osvícený, fenomén smrti umře, když jeho tělo ještě žije. Bytost, která zakusila toto poznání, vidí ve své takzvané smrti konec času. Popravdě to nebyla ona, ale samotný čas, který se narodil jako dítě a byl vychováván třemi gunami.

Tři kvality sattva, radžas a tamas jsou obsaženy v každém soustu zkonzumované potravy. Připomínejte si to, a obraťte svou pozornost k chodidlům Gurua. Dokud v těle vře sattva, vědomí pokračuje v existenci. Jakmile je potravinový výtažek vyčerpán, vědomí se stane nirgunou, nepodmíněné. Když nastane smrt, Džňánin je pln blaženosti. Pro nevědomého je to moment obrovského strachu, nikoli ale pro moudrého.

Dobré věci v životě přicházejí později. Již nyní musíte rozjímat nad tím, jaká bude vaše podstata, když to přijde. Tím, na koho vědomí nakonec ukáže, je Paramátman. Když vědomí sebe uslyší toto poznání, realizuje, že jeho pravá podstata je před ním. Nirguna značí nevědět, zda existuji či neexistuji. Jedině takové bytosti dosahují vznešeného stavu osvícení.

Přednáška Šrí Nisargadatta Maharadže

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.