Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

2/4 – Jedině Věčné může být Pravdou

30. 11. 2023 - advaita

Maharadž: Díky vlivu Guruova učení se váš zájem o světské činnosti den za dnem čím dál více zmenšuje. Místo toho, abyste vše viděli jako skutečné, se falešnost existence stane patrnější. To, co je špatné, bude odhaleno jako špatné, a nebude se již dále jevit jako dobré. Váš zájem o svět se vytratí s pocitem, že jste byli podvedeni. Jakmile jednou mysl ztratí zájem, už se tam nevrátí. Dojde vám, že světské činnosti nestojí za to, abyste se o ně zajímali. „Můj Sadguru mi řekl, abych v Něj měl plnou víru, a to je ta správná věc, co mám dělat.“ Je třeba zvážit ještě něco. Příliš spoléháme na druhé, navenek. Je to správné? Závislost na vnějších věcech nám nedělá dobře. Potřebujeme závislost na sobě samých. My sami bychom měli být naším místem odpočinku a opory. Oddanost by neměla být vnější, ale vnitřní, jako by kromě našeho bytí neexistovalo nic jiného. Měli bychom meditovat sami na sebe, na naše Já. To je neduální uctívání. Protože postrádáme vivéku neboli rozlišování, většina našich světských činností se odehrává ve zmatku. Díky vivéce naše vnitřní zmatky ustoupí a naše pochopení sebe samých se změní.

Jedině Věčné může být Pravdou

Vzdejme chválu konečné blaženosti, která je nejvyšším dosažením hledajících. Je to Jóga nejvyšší kvality.

Která Jóga ze všech je ta nejvyšší a nejúčinnější? Pravým sobectvím se míní poznat Já. To je nejvyšší završení naší božské podstaty. Všechny ostatní významy existence nás vedou k pohromě. Veškeré naše poznání je hmotné poznání, včetně poznání sebe sama jako tělo. Co jiného je tělo než potravinová látka? Vědomí se na něm udržuje. Žádný materiál nezůstane stejný, s postupem času se mění. Každý den před sebou vidíte jídlo, co se s ním však stane, když ho pozřete? Druhý den již neexistuje. Jídlo je pro tělo nutné, aby udržovalo vědomí. Vědomí je tudíž kvalitou potravinového výtažku. Náš pocit bytí pokračuje díky pravidelnému příjmu potravy. Druhým jménem vědomí je džňána neboli poznání existence. Džňána je latentně skryta v potravě, kterou jíme. Jakmile je příjem potravy zastaven, vědomí po nějaké době zmizí.

Co se děje, když člověk umírá? Nevědomí jedinci pociťují ze smrti strach, ale pokročilí hledající, kteří vědí, že smrt je falešná, nejsou rozrušeni. Jakmile pocit bytí odejde, tělo skončí. Když je realizováno Já, totožnost s tělem zmizí. Nejvyšší význam existence proto musíme pochopit, dokud jsme naživu. Tomu se říká Paramartha, což je nejvyšší smysl naší existence.

Ze všech Jóg je Paramartha-Jóga tou nejvyšší. Začátek duchovní cesty je dán tím, že se stanete mumukšou, tj. tím, kdo touží získat osvobození a hledá náležitou cestu. Takováto bytost se setkává se Sadguruem, který ji přijme za žáka a ukáže, jak postupovat. Neexistuje jiná praxe než poznání pravé a věčné podstaty.

Dočasné nemůže být pravdivé. Jedině Věčné může být Pravdou. Dočasné nemá poznání Pravdy. Vaše běžné světské činnosti vykonáváte s tělesnou totožností, toužíte po světských věcech. Tělo se rok za rokem mění. To dokazuje jeho pomíjivou podstatu. Zaznamenali jste nějaké změny v prostoru? Ne. Zůstává pořád stejný. Odchází snad prostor z jedné vesnice do druhé? Ne. Protože je všude, nemá potřebu cestovat. Vaše pravá podstata je jemnější než prostor a vy Ji musíte realizovat.

To, co musíte dosáhnout, je vaše vlastní poznání, to, co skutečně jste. Není to jen o tom, abyste se s tím seznámili, jde o to mít přesvědčení. Bylo vám řečeno, abyste meditovali, čemuž se říká dhjána jóga. To vaše sjednocení se s Já je Jóga. Jóga značí sjednocení individuálního já s pravým Já. Zaznamenali jste mezi měnícími se věcmi něco neměnné? Vaše pravá podstata je neměnným Znalcem. Nemůžete být tím poznaným, co se neustále mění.

Znalec je bezforemný a nepopsatelný. Nic nepřijímá ani neodmítá. Je takový, jaký vždy je. Z mé vlastní zkušenosti vám mohu říci, že to, čeho musíte dosáhnout, je velmi snadné a prosté. To, co je skutečné a věčné… poznání toho není složité. Pravda je obklopena tím dočasným se zdánlivými pocity „já“ a „moje“. Znalec ve skutečnosti není vtažen do dočasného, ale zůstává pouze jako svědek. Chová se v souladu s tím, co Ho potkává. Neví, co se přihodí a ani ho nezajímá to vědět. Pravda je věčně přítomná, nic ji nikdy nevyrušuje. Protože Guru je Absolutno, ví, co je co, a hledající by měl v klidu přebývat dle Jeho instrukcí. Opakování mantry je nutnost. Žák by se neměl zabývat žádnými vyrušeními ze strany mysli a intelektu. Taková je jóga, kterou Guru vyloží žákovi.

Budete se ptát, čeho byste se měli držet a co odhodit. A je vám řečeno, abyste se ničeho nedrželi a ani nic neodhazovali. To, co se žádá, je, abyste přebývali v tichosti. Pak se zevnitř vyjeví světlo a „Ono“ nepoznané se žákovi stane známé. Dozvíte se, jak skutečně vědět. Ať už sebe sama považujeme za cokoliv, nezůstane to věčně. Rozpoznat lze jen dočasné, a vše, co poznáte, nemůže být věčné. Veškeré poznání zmizí. Ani vy nezůstanete tak, jak si myslíte. Pokud se vám někdo jeví jako skvělý, i to podlehne změně. To vše se nachází v oblasti dočasného. K tomu, abyste drželi stranou dočasné a pomíjivé, musíte meditovat. Světci s velkým úsilím učili jógu meditace. Toho, kdo následuje Světce, se nedotýkají rozdíly v kastách a ani strach z času. Díky Mahá Józe neboli Velké Józe dosahujete význam mantry, což je nejvyšší završení.

Co je vskutku snadné, se pro lidi stalo složitým. To, co je zapotřebí, je společenství Světce, které nabudete pomocí opakování Božího jména či upřímnou oddaností. Když vám Guru vyloží vaši pravou podstatu, musíte se jí držet jako své vlastní a na vše ostatní zapomenout. Toto držení musí být s velkou naléhavostí a pevností. Můžou vás až považovat za tvrdohlavé a posedlé. „Můj Guru mi řekl, že jsem Pravda a já tudíž nemohu být nic jiného než to.“ Držením se vědomí nabýváte spokojenost vedoucí k samádhi. Takový oddaný pozná věčný stav díky tomu, že následuje Guruovy pokyny a pátrá podle nich. Musíte také nadále pokračovat v opakování mantry.

Buďte připraveni na tvrdou práci bez zahálení. Pro dosažení Pravdy, která je věčná, musíte být naprosto opravdoví. Nikdy nezneužívejte zvláštních schopností nebo sil, které získáte v meditaci. Jakmile v meditaci pokročíte, budete čím dál tišší a naplněni klidem, budete se těšit velké blaženosti a spokojenosti. Toto vše jsou dění ve vědomí. Jakékoliv vize či zkušenosti zázraků byste neměli prozrazovat ostatním. Pokud vám nějaká zkušenost vyvolá strach, připomínejte si Gurua a pokračujte v opakování mantry. Touto praxí vám nehrozí žádná újma.

Mějte na paměti, že je to Paramátman, které vynakládá úsilí a bojuje, aby realizovalo Samo sebe. Když zmiňujeme slovo Átman, váže se k vědomí, ale Paramátman je před a bezčasé. Připomínejte si Guruova slova: „Ty jsi ryzí vědomí a pln světla“ a seďte v čím dál větší tichosti. Vaše vnitřní pravá podstata vám bude jasnější. Pochopíte, že jste před vším a zůstáváte ničím nedotčeni. Stručně řečeno, získáte plné poznání o tom, že jste projevené Brahman. Poutníkům navštěvujícím každým rokem pána Vitthalu je řečeno o této saguně neboli projevenému Brahman.

Toto vše je tak snadné a prosté, ale vyžaduje to nesmírnou oddanost plnou víry. Tyto kvality hledajícího rozvíjejí a proměňují. Co jiného je tím, co se proměňuje, než vnitřní vědomí? Jakmile je realizována tato vyšší Pravda, existence hledajícího ztotožňujícího se s tělem je vyloučena. Tělo je vytvořeno výhradně z potravinové látky, která nemůže být Átman, naší skutečnou podstatou.

Jak můžeme existovat bez vědomí? Jsme tudíž vědomím neboli Átman. Nevidíme žádnou dualitu mezi námi a Átman. Světec Tukáram říká: „Átman je mimo prostor a je srdcem vědomí.“ To je to, co jsme. Kvalitou Átman není nic než láska. Přestože je vědomí kvalitou potravinového výtažku, je bezforemné a kvality potravy se ho nedotýkají. Tělo je naživu a roste díky příjmu potravy. I když nejste tělo, nikdy tělu neubližujte. Pokračujte v běžných činnostech, abyste si vydělali a nakrmili tělo. Abyste si vydělali na živobytí, nepřestávejte s prací.

Když prodáme svůj dům, musíme ho opustit. Guru vám říká, že nejste tělo, a tak musíte tělesnou totožnost zanechat. Neztotožňujte se s tělem. Pak již není návratu k tělesné totožnosti. Jste vědomí neboli Átman. Byli jste natolik zvyklí ztotožňovat se s tělem, že změnit to a být vědomím zabere čas, nepřihodí se to hned. Dojde k tomu pomalu.

Nevyvíjejte záměrné úsilí, protože ke změnám dojde spontánně. Je to podobné, jako když se každé ráno probudíte. Z hlubokého spánku se probudíte, jakmile dojde k probuzení zevnitř. Vaše jednota s Átman se přihodí díky světlu Guruova učení ve vás. Pamatujte si, že posluchač ve vás je vidéhi neboli beztělesný, a ke změnám dojde díky vlivu Gurua. Vaše tělo není nic než potravinová hmota, a k vaší proměně v Átman dojde zde. Jen naslouchejte. Posluchačem ve vás je vědomí a změny se zaručeně přihodí. Rozviňte přesvědčení, že jste opustili starý dům těla. Jak mohu být nashromážděnou potravinovou hmotou? Átman neboli vědomí čerpá své požadavky z potravinových šťáv. Tak jako země drží všechna těla ve své blízkosti pomocí gravitační síly, vědomí načerpává všechny požadavky z potravinového těla. Držte si to v mysli a nikdy nepřestávejte se svými běžnými světskými činnostmi.

Díky vlivu Guruova učení se váš zájem o světské činnosti den za dnem čím dál více zmenšuje. Místo toho, abyste vše viděli jako skutečné, se falešnost existence stane patrnější. To, co je špatné, bude odhaleno jako špatné, a nebude se již dále jevit jako dobré. Váš zájem o svět se vytratí s pocitem, že jste byli podvedeni. Jakmile jednou mysl ztratí zájem, už se tam nevrátí. Dojde vám, že světské činnosti nestojí za to, abyste se o ně zajímali. „Můj Sadguru mi řekl, abych v Něj měl plnou víru, a to je ta správná věc, co mám dělat.“

Je třeba zvážit ještě něco. Příliš spoléháme na druhé, navenek. Je to správné? Závislost na vnějších věcech nám nedělá dobře. Potřebujeme závislost na sobě samých. My sami bychom měli být naším místem odpočinku a opory. Oddanost by neměla být vnější, ale vnitřní, jako by kromě našeho bytí neexistovalo nic jiného. Měli bychom meditovat sami na sebe, na naše Já. To je neduální uctívání. Protože postrádáme vivéku neboli rozlišování, většina našich světských činností se odehrává ve zmatku. Díky vivéce naše vnitřní zmatky ustoupí a naše pochopení sebe samých se změní. Odpadnou i naše mylné představy týkající se morálního a fyzického blaha. Zjistíme, že to vše byla naše planá představa. Všechny naše vnitřní chyby týkající se nás samých spontánně zmizí. Pochopíme, že různé věci se odehrávají ve vědomí bez konatele.

Kvůli nejistotě v životě se naše záměrné jednání stává neúčinným. To neznamená, že byste neměli dělat vůbec nic. Dojdeme k pochopení, že všechny činnosti ve světě, včetně těch našich, jsou jednáním vědomí. Protože se považuji za oddělenou část, a nikoli celek, trpím. Ve skutečnosti nejsem mužem ani ženou, ale ryzím vědomím. Naše skutečnost může být pojmenována jako Bůh, Brahman nebo Guru. Naše skutečná totožnost je nepopsatelná, stejně jako vesnice. Naše vědomí neboli paměť, že jsme, je jako vesnice. Je však ryzejší než vesnice, protože vědomí pozoruje, co se děje, což vesnice nedokáže. Toto vědomí je naše vlastní podstata, což je Bůh nebo Brahman.

Nesmíme zapomínat na náš vztah se skutečností, na to, že jsme Átman. Měli byste tomuto pozorně naslouchat a žít jako To. Veškeré vaše činnosti a vzpomínky s nimi spjaté jednoho dne zmizí, ale nikoli vaše bytí Átman, které vždy přetrvává. Zvažte čtyři životní stádia – dětství, mládí, dospělost a stáří. S postupem času jste se neustále měnili. To, co přichází na konci, nazýváme smrt. Když skončí všechna čtyři stádia, zmizí i jejich Znalec? Když tu jsou, je zde také přítomen někdo, kdo říká „já existuji“. Když všechny stavy zmizí, kdo řekne „já jsem“ a komu? Povězte Mi.

Čím více meditujete, totožnost s tělem pomalu odpadá a to, co zůstává, je vědomí neboli džňána. Co jsem pak jako vědomí? Potom zmíním jména, která jsem si vyslechl „Já jsem Bhagaván, Já jsem Bůh, Já jsem Guru nebo Brahman“. Jak se budu jevit? Co budu vidět? Existujeme, ale nedokážeme To spatřit.

Naše podstata je mimo čtyři druhy těl a mimo čtyři stavy. Těla jsou rozdělena na hrubé, jemné, kauzální a suprakauzální. Osmým tělem je Múla mája neboli primární iluze. Ve skutečnosti je všechno jedním. Co? Dítě, které se narodilo. Když bude dítě ve vesmíru pátrat po svém zdroji, zjistí, že je to nevědomost, nikoli ono samo. To, o co jsem se staral, nebylo mnou, ale nevědomostí. Kdy byla stvořena a dokdy bude trvat? Úzkosti a strach vás budou trápit jen dokud nenabudete řádné poznání o své pravé podstatě. Jakmile to pochopíte jako nevědomost, všechny obavy skončí. Jak bychom se mohli strachovat o to, co nejsme? Vše, co se z nespatřeného neboli osudu přihodí, je bezproblémové a v naprostém pořádku.

Když kráčíte po ulici, můžete se vidět zvenku? Řekne-li někdo: „Zatímco jsem šel po ulici, spatřil jsem se před sebou,“ tak se ho zeptám, zda byl opilý? Jak by se mohl vidět? Pokud tedy někdo tvrdí „Viděl jsem Brahman“, je tím míněno to, že má o Tom přesvědčení. Řádné pochopení vyžaduje vivéku nebo rozlišování. Díky realizaci se stáváte Pozorovatelem. Stanete se ryzími, stálými a prostými strachu. Představování si sebe jako něco je vyloučeno.

Vaše smrt je pozorována tím nesmrtelným ve vás. Když umírá nevědomá osoba, není tu žádná zkušenost umírání, ale strach v důsledku představivosti. Nesmrtelné je Věčné. Naší pravou podstatou je Átman, které je všude. Mezi Átman a námi neexistuje žádná dualita. Naší formou je celý vesmír. Vše je námi viděno bez záměrného dívání se. Když někdo říká, že zří Paramátman, znamená to, že on sám je Paramátman. Jak můžete spatřit sami sebe? Kdo bude v nedvojnosti vidět koho? Džňánin nic nedělá. Není tělem a činnosti těla nejsou Jeho činnostmi. On není ani vědomím, jehož je znalcem. Pozorování dění ve vědomí se Mu děje, On je tím však nezaujat.

Kvalitou vědomí je to, že se nespojuje s žádným jménem a formou na dlouhou dobu. Protože Džňánin není Svým tělem, je bezforemný a bezejmenný. Jakožto bezforemný nemá žádná omezení. Je vždy v přítomném okamžiku a je znalcem pocitu bytí. Obvykle je bez chuti bytí, bez pocitu „já jsem“. Džívové neboli individuální duše touží po lepších a lepších věcech dle svého výběru. I jejich uctívání a oddanost jsou zaměřeny na tyto věci.

Říká se, že žijí Jogíni, kteří jsou schopní jít tajnou božskou cestou. Je to stezka nebe neboli prostoru, v němž podle Písem vzniklo slovo. Všechny naše činnosti jsou založeny na slovech nebo představách v mysli. To značí, že Jogíni využili podporu slov, aby se dostali za. Ve skutečnosti nikdo nikam nešel nebo odnikud nepřišel. Když se otevřou vaše oči, nabudete klidu v samotném zde. Kdo to udělal? Hledající. Dosáhl to, co se snažil dosáhnout. A tím je Seberealizace. Plně poznal sám sebe. Je-li realizace nestálá, zůstává hledajícím. Díky přesvědčení se stává Siddhou, realizovaným.

Všichni z nás přijímáme na cestě k dosažení pomoc slov Gurua. Je to jen styl psaní, protože se nejedná o žádné cestování. Máme za to, že přijdeme na zem a přijmeme zrození a jsme si tím jisti. Ve skutečnosti však žádné narození neexistuje. Tento náš život není nic jiného než sen. Začneme si uvědomovat vše, co se děje. Ten, kdo si to všechno uvědomuje, je konečným Znalcem. V běžném životě člověk vidí mnoho osob, některé malé, jiné velké. Co je našim kapitálem nutným k tomu, abychom viděli? Je to naše vědomí a paměť. Nic jiného není potřeba. Nakonec vše z toho zmizí.

V našich Písmech se píše, že v minulosti se přihodily miliony našich zrození. Pamatujeme si z nich i jen jedno jediné? Kvůli nevědomosti ale všem těmto příběhům věříme a naše současné utrpení považujeme za výsledek minulých špatných činů a hříchů. Věříme také, že naše současné užívání si je výsledkem dobrých skutků z minulých zrození. Jak tomu všemu můžete věřit, když si na své minulé životy vůbec nepamatujete? Tuto představivost nelze přijmout za pravdu, jelikož žádné minulé životy neexistují. Zvažte i jen současný život. Máme nějaké poznání o samotném tomto narození? Ne. To, že jsme se narodili, jsme si vyslechli od ostatních. Upřímně řečeno, ani toto zrození nemůžeme považovat za skutečné.

Ten, kdo realizuje Svou pravou podstatu, realizuje Sebe jako Paramátman. Jeho poznání nám může být nápomocné pro správné vedení. Má skutečná podstata je dnes bezforemná jakožto Paramátman. Vzhledem k mé věčné podstatě je délka mého současného života příliš krátká a zanedbatelná. To, co platí pro Mě, platí i pro vás. Vy si to však neuvědomujete.

To, za co se považujete, je nesprávné. Protože jste přijali falešné za pravdu, nejste si jisti, co jste. Změny ve vás berete za své vlastní, nevíte však, že to, co se mění, nemůže být vámi. To, co jste ve skutečnosti, je neměnné. Jak se může měnit neměnné? Nebyli jste dítětem a nejste ani teď starým člověkem. Vaši pravou podstatu nelze popsat jako to či ono. Představujete se za malého, jehož může kdokoliv strčit do kapsy. Ten, kdo tomuto správně rozumí, je pln lidství a jeho chování vůči ostatním je dokonalé. Všechny tři světy nebudou pak mít pro Něj žádnou cenu. Realizuje Sebe Sama jakožto Paramátman. Jeho věčná podstata Mu bude zcela patrná. Stane se svobodný ve všech ohledech, což Jogíni dosahují následováním tajné božské cesty.

To, co vlastní, nelze být spatřeno druhými, tak jak by to mohlo být ukradeno? Jen Mi naslouchejte a pamatujete si. Když někteří lidé skládají přísahu a říkají: „Pamětliv Boha, říkám pravdu, že před sto lety jsem neexistoval,“ nebude vám to podezřelé?

Jedině Sadguru dokáže vyřešit váš problém a odstranit pochybnost. Jeho následováním nabudete přesvědčení o své pravé podstatě. Jakmile je váš konečný problém vyřešen, dostáváte se mimo všechny potřeby. Běžně používaná slova „zrození“ a „smrt“ ztratí svůj význam a vy již od druhých nic neočekáváte. Nebylo-li zde žádné zrození, kdo je tu, aby umřel? Toto všechno se odehraje díky opravdové Paramartě, realizaci Sebe jakožto Paramátman. Jak pak budete vypadat? Váš vzhled bude takový, jaký byl před sto lety, kdy tělo neexistovalo.

Jak dosáhnout tohoto stavu? Je to váš věčný stav, v němž existujete nepřetržitě; existujete nyní i později. Vy však upřednostňujete držet se dočasné podstaty. Odmítáním Věčného se držíte časově omezeného s vašimi pocity „já“ a „moje“. Přehlížíte svou skutečnou podstatu a šťastně přijímáte pocit „já jsem jako toto“. Naslouchejte tomu, co říkám. Již jste slyšeli o tom, že jste Parabrahman. Vaše pravá podstata je časem neomezená, a i Pán Brahma je časem omezený. Dejme tomu, že Pán Brahma opustí Své tělo a v tu chvíli zároveň umře červ, mravenec a král. Kdo je mezi těmato čtyřma největší? Musíte zapomenout jejich těla a brát v potaz jedině vědomí, které těla opustilo. Všechna čtyři těla opustilo stejné vědomí. Je mezi smrtí těchto čtyř nějaký rozdíl? Všechny jsou stejné, není mezi nimi žádný rozdíl.

Pravda je bez odlišností a je věčná. Cokoli pozorujete jako vysoké nebo nízké, to vše je dočasné. I když považujete nějakého individuálního jedince za velmi významného, vědomí dlouho nezůstane. Stejně jako lidé denně spořádají miliony tun potravy, z níž do druhého dne nic nezůstane. I když si uděláte zásobu jídla a schováte ji před ostatními, dlouho nevydrží a zkazí se. V dávných dobách jsme používali sýpky na uchování pšenice na další rok. Nyní se ale vše změnilo. Mějte na paměti, že kromě vašeho Já nemá nic hodnotu. Pro své zachování (obživu) však musíte jednat dle toho, jaké panují podmínky. Ať je existence pravdivá či falešná, musíte žít v tomto světě. Vaše vědomí se musí stát smělé, plné trpělivosti, prosté strachu a energické. Proto meditujte na Já, jak vám řekl Guru. To vás pomalu učiní nesmrtelnými.

Lidé uctívají Boha a chodí na poutě, za které utrácejí mnoho peněz a podstupují různé útrapy. Stejný čas by měl být využit pro meditaci, při níž nemáte žádná vydání, jen nesmírný užitek. Zapomenout na svou existenci i jen na krátkou dobu a být Já je té nejvyšší kvality. Lidi ale více těší, když dělají to či ono a přisuzují si za to zásluhy. Více je zajímá uspokojení ega. Světci tomuto jednání nepřikládají žádnou důležitost, naopak vám doporučují, abyste pobývali ve společnosti osvícené bytosti. Ta vám řekne, jak získat nejvyšší náboženské zásluhy – přebývat s Já a na vše ostatní aspoň na chvíli zapomenout.

Máte ve zvyku být neustále zaneprázdnění, a to vás odvádí od meditace. Měli byste volný čas využít co nejlépe. Realizovaní Světci jako např. Džňanéšvar říkají „I jen krátké posečkání na prahu Boha vám přinese osvobození všech čtyř druhů.“ Poté, co jste poznali fakta o duchovnu, získáte meditací mnoho. Říká se tomu osvícení skrze meditaci.

Pro nevědomé masy lidí je obtížné pochopit důležitost slov Světců. Upřednostňují naslouchat svým myslím a učení Světců přehlíží. Realizovaná bytost nedoporučuje cestovat do vnějšího vesmíru, ale do toho vnitřního. Cestování se děje o samotě bez jediného kroku ven. Skutečným božským poutním místem je Já, bez výdajů a útrap.

Bylo nám řečeno, že jsme se narodili; přihodilo se to s našim poznáním? Věděli jsme o tom? Anebo se vše odehrálo potichu? Odpovědi na to získáte v tichosti. Jóga vám dá odpověď. Džňanéšwar říká, že přebývání s Já vyřeší všechny těžkosti a dá osvobození.

Někdo říká, že praktikuje meditaci již patnáct let a ptá se: „Proč nejsem osvobozený?“ Za co se během meditace považujete? Je to muž nebo žena, kdo medituje? Je-li zde totožnost s tělem, jedná se o polovičatou činnost, která vám nemůže dát plné uspokojení. Výsledek chybného ztotožnění nemůže být správný. Věříte-li ve Mne (Já) s náležitou úctou a máte v Má slova plnou víru, jedině pak máte plnou víru ve své vědomí. Víra značí víru ve své vlastní vědomí. Víra ve Mně znamená víru ve vaše vědomí. Bez plné víry ve vědomí tu nemůže být žádná spokojenost. S vaší úctou ke Mně a vírou v Má slova bude nucen i Bůh Íšwara věnovat vám náležitou pozornost. Z Mé vlastní zkušenosti vám mohu říci, že Íšwara musí uctívat opravdového žáka Gurua.

Jak již Guru zmínil, hledající musí meditovat na svou pravou podstatu a ponořit se do Ní. V současnosti meditujete na něčí slova nebo na nějakého Boha či Jeho jméno. Nyní však poznejte důležitost vědomí, které je vám pořád k dispozici. Je tou nejkonkrétnější věcí, tak blízkou a drahou.

Meditujte na to, co je vaše vlastní, a nikoli na to propůjčené od ostatních. Jste tu díky svému Já, které je před vším. Všechno ostatní přichází po Tom. To, co jste dosud přehlíželi, je věčně přítomné a před vším ostatním. Vaše pravá podstata existuje vždy a zbytek se objevuje po nějakém čase a pak zmizí. Když realizujete svou skutečnou podstatu, jedině tato plnost vás dokáže učinit plně spokojenými.

Džaj Guru!

Přednáška Šrí Nisargadatta Maharadže

Překlad: Gabriela Adámková

 

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.