Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Koncept zásluh a hříchů zvětšuje naši tělesnou totožnost

28. 9. 2023 - advaita

Maharadž: Uctíváte Boha a Gurua s největší oddaností, ale pravý význam uctívání neznáte. Jste si vědomi, že to, co vidíte a cítíte, je iluze. Ale připoutanost k majetku a příbuzným nepolevuje. Je to proto, že považujete své jméno a formu za svou pravou podstatu. Bhagaván říká, že pokud budete rozjímat o jeho přítomnosti a kráse ve svém nitru, zdánlivá realita tohoto těla odpadne a vy realizujete, že toto tělo není „vámi“.

Koncept zásluh a hříchů zvětšuje naši tělesnou totožnost

Uctíváte Boha a Gurua s největší oddaností, ale pravý význam uctívání neznáte. Jste si vědomi, že to, co vidíte a cítíte, je iluze. Ale připoutanost k majetku a příbuzným nepolevuje. Je to proto, že považujete své jméno a formu za svou pravou podstatu. Bhagaván říká, že pokud budete rozjímat o jeho přítomnosti a kráse ve svém nitru, zdánlivá realita tohoto těla odpadne a vy realizujete, že toto tělo není „vámi“.

Bhagaván říká, že všechny lidské bytosti jsou jeho vlastními vznešenými projevy. Proto je mnoho osob pojmenováno po Bozích. Vědomí je Bhagaván a je poháněno Bohyní Bhagavati. Důkazem Boží přítomnosti v nás je naše poznání, že jsme, což je náš pocit bytí. Není to tělo. Bhagaván říká: „Věnujte pozornost mé pravé velikosti a poznejte jaká je.“

Musíte obrátit pozornost ke svému pocitu bytí a prozkoumat jeho podstatu. Koncept zásluh a hříchů zvětšuje naši tělesnou totožnost. Avšak hříchy či zásluhy se nedotýkají Džnánina, jehož uvědomění těla zmizelo. Tato džňána nám umožňuje vše vidět a prožívat život, ale sama džňána je pro smysly neviditelná. Je neduální a existuje zcela sama o sobě. Kdyby měla i jen sebemenší dotek duality, vyjevila by sebe samu. Je všudypřítomnou čajtanjou neboli všudypřítomným kosmickým vědomím. Čajtanja nemá žádné hranice a je všeprostupující. Tento čirý pocit bytí, který se přihodil bez jakéhokoliv svolení, je mou hlavní totožností. Džňána je sattva a to, co intuitivně zakoušíme, je „jáství“. Naše poznání, že existujeme, se nazývá čirý pocit bytí a je pravou esencí neboli velkou skutečností. Je to počátek všech počátků. Je tím, co činí Mahátmy svatými. Přímým důkazem Boží existence je poznání vašeho pocitu bytí. Když víte, že existujete, jedině pak Bůh ví, že existuje. Je-li přítomno „já jsem“, je tato alchymie možná.

Tento nespoutaný, chaotický a narušený svět vznikl na počátku múlamáji, primární iluze. Existuje na zemi místo, kde bychom mohli říci, že v něm ani na okamžik neexistuje nepořádek či chaos? Spory a zmatek jsou právě rodinou múlamáji. Dokud nezapomeneme na sebe neboli na svůj pocit bytí, vědomí nebude snesitelné. Proto se nesnažte nic naplnit a prostě přebývejte v uvědomění Já. Vše, co je děláno pro to, abyste se vyhnuli sporům, vás jen vrhá na hony daleko od Já a klidu.

Abyste rozptýlili tělesnou totožnost, Guru vás zasvětí jako Já. Jakmile si osvojíme univerzálnost džňány jako svou vlastní zkušenost, poznáme pozorující aspekt džňány. Tehdy se spojíte s Parabrahman. To je stav Vidžňány. Takového člověka se zmocní univerzální vědomí. Přijměte útočiště u chodidel Gurua a poznejte velkou Skutečnost o tom, co na sebe během devíti měsíců těhotenství vzalo lidskou podobu.

Přednáška Šrí Nisargadatta Maharadže

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.