Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI



Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Pravé probuzení

12. 10. 2023 - advaita

Maharadž: Je to pocit bytí, který zná svou vlastní existenci, a ne ostatních. Vědomí si vždy uvědomuje sebe sama. Uvědomění, které přetrvává ještě před tím, než si začneme cokoliv uvědomovat, je Paramátman. Všechny chvály na Něj jsou pouhými ukazateli, protože Ono je mimo popis. Koncept osoby platí jen do té doby, dokud přetrvávají její činy. Dokud nevysvitne poznání o naší pravé podstatě, převažuje tělesná totožnost. Jakmile toto poznání vysvitne, ztotožníte se s ryzím vědomím. Pokud chcete zůstat vskutku sami sebou, poznejte a zůstaňte jako to, co ve Skutečnosti jste.

Pravé probuzení

To, co říká „Vzhlížej ke mně, medituj na mně, buď mi oddaný“, je vnitřní uvědomění ve všech formách života, nejvíce patrné je však v lidských bytostech. Předchází všem životním zkušenostem. O světě a o Íšvarovi se dozvídáte díky vědomí sebe sama. Pocit bytí je základem celého stvoření.

Vědomí sebe sama vyvstává, aniž byste po něm toužili. Je to hiranjagarbha neboli Zlaté lůno. V tomto lůně je něco ukryto. Je v nás ukryt pocit bytí, a proto se mu také říká hiranjagarbha, zlaté embryo neboli semeno. Semeno a embryo ve svém drobném tvaru skrývají něco velkého. V semínku se potenciálně skrývá mohutný strom, který poskytuje mnoho květů a plodů. Stejně tak je celé stvoření ukryto ve vašem pocitu bytí. Toto vědění o sobě neboli pocit bytí vroucně touží poznat sebe sama a svou pravou podstatu. A tato touha neboli láska k Já je spontánní.

Poznání sebe jakožto ryzí vědomí je dostupné v každém z nás, ale abychom se v něm trvale usadili, je třeba pravidelně meditovat. Na co bychom měli meditovat? Meditujte na To, co si neustále a nepřerušovaně uvědomuje pocit bytí. Toto ryzí uvědomění je na těle a mysli nezávislé.

Je to pocit bytí, který zná svou vlastní existenci, a ne ostatních. Vědomí si vždy uvědomuje sebe sama. Uvědomění, které přetrvává ještě před tím, než si začneme cokoliv uvědomovat, je Paramátman. Všechny chvály na Něj jsou pouhými ukazateli, protože Ono je mimo popis. Koncept osoby platí jen do té doby, dokud přetrvávají její činy. Dokud nevysvitne poznání o naší pravé podstatě, převažuje tělesná totožnost. Jakmile toto poznání vysvitne, ztotožníte se s ryzím vědomím. Pokud chcete zůstat vskutku sami sebou, poznejte a zůstaňte jako to, co ve Skutečnosti jste. Ten, kdo odhalí pravou podstatu sebe sama jako ryzí uvědomění, je seberealizovanou bytostí. To je pravé probuzení.

Přednáška Šrí Nisargadatta Maharadže

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.