Zpívání bhadžanů
v klubu "Malý velký strom":

Zpívání v červenci 2018:

Datum akce: Pondělí 9.7. 2018 od 18.30 do 20.30, Pondělí 23.7. od 18.30 do 20.30

Místo konání: Praha, louka v Divoké Šárce - v případě deště se schováme v altánu.

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

Sraz: V 18:15 na konečné tramvají 20, 26 "Divoká Šárka"

Vstup zdarma

Info: Aleš 777050958, Martin 725 219 468

Všichni jste srdečně zváni!

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Archív aktualit

18. 7. 2018 - Martin

Co mohu v tomto vesmíru hledat? Jaké věčné pravdě mohu věřit? Jaký je rozdíl v tom, zda se věnuji neustálé práci, anebo zůstávám nečinný? Nic v tomto vesmíru není stálé. Ať činné nebo nečinné, toto tělo je jen dočasné...


17. 7. 2018 - Jirka

maharaj_audio2sm.jpgTazatel: Jaký je přesný rozdíl mezi džívouBrahmaa Absolutnem?
Maharadž: Odstraňte všechna jména a pochopíte to. Toto jsou všechno jen koncepty, chaotická složení slov, nic víc. Toto poznání, o kterém tu mluvím, je nekonečné,...


13. 7. 2018 - Gábina

Já jsem brahman“ (aham brahmasmi) je jedno z velkých prohlášení Véd a jeho význam se příčí logice máji. Vypráví o Jednotě mezi Guruem a žákem.

Můj drahý žáku, šišjo, naslouchej a pak pochopíš tuto esenci, která je...


11. 7. 2018 - Lenka

Co mohu považovat za skvělé a žádoucí, když vidím, že cokoli člověk v tomto světě má, to odejde, a zbude mu jen trápení. Den za dnem žijí lidé v tomto světě uprostřed zlých skutků a násilí, a proto den za dnem zakoušejí stále...


10. 7. 2018 - Gabriela

nisargadatta_nirupana2s.jpgMaharadž: Nezapomeňte, že cokoliv je nazýváno Bohem či Já, je v těle, a dokud tu je On, je tu i tato podstata bytí. Když tu podstata bytí není, nebude zde žádný Bůh, žádné Já. Když osoba umře, není to Já, které se stane mrtvolou,...


6. 7. 2018 - Aleš

Toto bez-myšlenkovité poznání se stalo tímto projeveným poznáním, ale Nejvyšší poznání se o toto vše nestará. Učiní z šílenosti tohoto projevu prakrti ´zde´ zcela zbytečnou věc.

Když znáte toto ´já jsem´uvnitř džívy,...


4. 7. 2018 - Lenka

Tak jako není obloha ovlivněna částicemi prachu rozptýlenými ve vzduchu, tak není Já ovlivněno tělem. Tak jako je mylné si představovat, že prachové částice mohou oblohu pošpinit, tak se radost a bolest mylně přisuzuje člověku. Ve...


3. 7. 2018 - Jirka

maharaj_audio_6.jpgTazatel: Jak se na nás Maharadž dívá?
Maharadž: Jsem znalec univerzálního života a dívám se na vás stejně jako na sebe, ale vím, že vy nevíte, co ve skutečnosti jste. Chápu, z jaké základny hovoříte, a vím také, jaká je vaše přirozenost.


29. 6. 2018 - Martin

Opusťte své myšlenky a naslouchejte tomuto pocitu „já jsem“, protože tato pozornost je jediným skutečným *učením/upadéš, které existuje. Řekněte mi, jak a kdo by mohl znát všechny „mnohé“ druhy sádhan a pravidel? Ale vše, co...


27. 6. 2018 - Lenka

Ach, kdy bude má mysl čistá a spočine v nejvyšším Bytí? Kdy bude moci jako vlna, která se navrátila do oceánu, spočinout v Absolutnu? Kdy se osvobodím od svých tužeb a budu na vše pohlížet stejně? Kdy se zbavím oné nemoci, jež pramení...