Zpívání bhadžanů
v klubu "Malý Velký strom":

Zpívání a saptah v březnu 2017:
  • 21.3. úterý 18,30 - 20,30 hod.

Zpívání a saptah v dubnu 2017:

  • 4.4. úterý 18,30 - 20,30 hod.
  • 18.4. úterý 18,30 - 20,30 hod.

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Archív aktualit

24. 3. 2017 - Gabriela

Praktikováním tohoto „Já jsem“ by měl být ustanoven svět „za“ a toto Jedno, které je uvnitř hybného „vše“, by mělo být pochopeno. Nedělejte si starosti o svůj světský život, protože pokud budete setrvávat ve své vlastní...


19. 3. 2017 - Aleš

Myšlenky přicházejí do vaší mysli nezvaně. Přijdou a odejdou. Nějaká osoba zemře a lidé tam přijdou do jejího domu. Jaké myšlenky převažují v jejich myslích? Ticho člověka, který umřel, prostoupilo mysl každého, kdo tam přišel.


18. 3. 2017 - Aleš

Siddha

„Být bez bhadžanu Boha by se nemělo ani na okamžik přihodit! Světlo/lampa Poznání uvnitř vašeho srdce by nemělo nikdy vyhasnout.“ Podobně jako to prohlašují tato slova pronesená realizovanou bytostí/saddhu, tak já říkám, že...


17. 3. 2017 - Martin

Když si vážíte něčeho, co ve skutečnosti neexistuje, potom vám brahman dává rány a vy dáváte rány brahman. Protože potom říkáte, že všechno je jedno a totéž a jste otroky své mysli. Ale když přijmete bez-myšlenkovitost, přijali...


16. 3. 2017 - Aleš

Závazky toho, kdo uděluje poznání Já, nelze nikdy splatit. Můžete pouze nabídnout neustávající uctívání a podělit se o učení Gurua s dalšími (zájemci). Když nemáte žádné (hudební) nástroje, provádějte mentální uctívání...


15. 3. 2017 - Lenka

Ten, kdo žije zdánlivě normální život a přitom zakouší celý svět jako prázdnotu, je džívanmukta. Ten, kdo v bdělém stavu zakouší klid hlubokého spánku a ani v nejmenším se ho nedotýká potěšení a bolest, je džívanmukta. Ten,...


10. 3. 2017 - Gábina

Proto nesmíte být líní. Jedině pak zde bude velkolepost a majestátnost tohoto „vše“. A v tomto světě i ve světě „za“ bude srdce odpočívat v naprosté spokojenosti.

Jaké úsilí byste měli provádět? Naslouchejte této promluvě...


9. 3. 2017 - Aleš

Kolik oddaných zužitkuje tento dočasný život k pátrání po bohu? Meditujte na Toho, kdo zpozoruje pomíjivý a fenomenální svět. Když se oddaný stane přirozeností Boha, plně se Mu odevzdává. Bůh se o něho poté postará. Jeho potřeby...


8. 3. 2017 - Martin

Odříkání či pokání je bolest, kterou způsobujeme sami sobě. Jaký smysl má dobročinný skutek, je-li vykonán s penězi získanými na základě klamání druhých – pouze oni sklízí plody takové dobročinnosti! A dodržování náboženských...


3. 3. 2017 - Gábina

V pohyblivém „vše“ se toto hybné „vše“ zrodí jakožto džíva a v tomto hybném „vše“ vyrůstá. Kvůli „mnoha“ tužbám a připoutanostem se toto hybné „vše“ jeví, jakoby po celou dobu života přijímalo formu.