Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Dasboadh 18. 8 – Promluva o Vnitřním Bohu

18. 4. 2024 - advaita

dasbodh/thumb/004.jpg1. Brahman je bezforemné a nehybné. Já je ve své podstatě změnou a pohybem. Je to to, co všichni nazývají Bohem.
2. Místo, kde se nachází Bůh, není pevně dáno; Boha nelze poznat na jednom pevně stanoveném místě. Jediného Boha nelze považovat za mnoho bohů.
3. Proto zkoumejte a rozjímejte o konceptu Boha a objevte ho sami. Nenechte se zmást existencí mnoha různých bohů.
4. Na různých poutních místech je k vidění nějaká podobizna Boha a člověk si za účelem uctívání vytvoří další podobný obraz. To je běžná praxe, která se na zemi děje.
5. Kořenem mnoha model, které se nacházejí na poutních místech, je jediný Bůh. Po hledání Boha na mnoha poutních místech se o tom můžete přesvědčit sami.
6. Podobizna Boha na poutním místě je z kamene. Zkoumáním spojení Boha s podobiznou se dostanete ke kořenu a zjistíte, že podobizna představuje inkarnaci Boha.

Dasboadh 18.8 – Promluva o Vnitřním Bohu

//Šrí Rám//

1. Brahman je bezforemné a nehybné. Já je ve své podstatě změnou a pohybem. Je to to, co všichni nazývají Bohem.

2. Místo, kde se nachází Bůh, není pevně dáno; Boha nelze poznat na jednom pevně stanoveném místě. Jediného Boha nelze považovat za mnoho bohů.

3. Proto zkoumejte a rozjímejte o konceptu Boha a objevte ho sami. Nenechte se zmást existencí mnoha různých bohů.

4. Na různých poutních místech je k vidění nějaká podobizna Boha a člověk si za účelem uctívání vytvoří další podobný obraz. To je běžná praxe, která se na zemi děje.

5. Kořenem mnoha model, které se nacházejí na poutních místech, je jediný Bůh. Po hledání Boha na mnoha poutních místech se o tom můžete přesvědčit sami.

6. Podobizna Boha na poutním místě je z kamene. Zkoumáním spojení Boha s podobiznou se dostanete ke kořenu a zjistíte, že podobizna představuje inkarnaci Boha.

7. Existovalo mnoho inkarnací Boha, které měly fyzické tělo, jež žily a zemřely. Za nadřazené mnoha Božím inkarnacím jsou považováni Brahma, Višnu a Šiva.

8. Síla za těmito třemi bohy je chápána jakožto Vnitřní Já, které samo je skutečným konatelem a zakoušejícím všeho.

9. V každém věku a ve všech třech světech je to On sám, který dělá vše. Pevné přesvědčení o tom získáte pomocí rozlišování a potvrzení toho lze najít ve Védách a dalších starodávných písmech.

10. Já přebývá v těle a funguje skrze něj. Je to Bůh ve formě vědomí v těle, které funguje v každodenních aktivitách s rozlišováním.

11. Lidem se po vnitřním Bohu stýská a vydávají se proto na různá poutní místa a hledají ho. Tyto prosté bytosti podstupují mnoho problémů, protože Boha neznají.

12. Když pak na tato místa dorazí, najdou jen kameny a vodu a táží se sami sebe: „Čeho jsme zbytečným obcházením poutních míst dosáhli?“

13. Ti, kdo se nad tím zamysleli, pochopí a drží se společnosti světců. Mnoho lidí našlo Boha díky tomu, že pobývali ve společenství světců.

14. Tyto věci je třeba náležitě zvážit. Ti, kdo jsou přemýšliví a prozíraví, je jistě pochopí správně. Avšak ti, kteří postrádají rozlišování, zůstávají oklamáni a zmateni bez správného pochopení.

15. Ten, kdo hledá uvnitř, získá vnitřní pochopení, zatímco ten, kdo hledí vně, nic nepochopí. Moudrý a prozíravý člověk tudíž hledá uvnitř.

16. Víra nebo přesvědčení, které je zastáváno bez důkladného rozlišování, je pouhým názorem či domněnkou. Říká se, že modla je Bohem hlupáka.

17. Neustálým pozorováním nabýváte pochopení a docházíte k správnému závěru. Jedině ten, kdo využívá sílu rozlišování a ponechá elementy stranou, realizuje neviditelnou Skutečnost.

18. Vše, co se objevuje, je nakonec zničeno. Pochopte, že Parabrahman, Absolutní Skutečnost, se od veškerého zmatku a chaosu v projeveném vesmíru liší.

19. Bůh je pohyb, a Brahman je klid. V nejvyšším Parabrahman neexistuje žádný klam ani víření činnosti. Na základě zkušenosti a poznání Skutečnosti se člověk vymaní z iluze.

20. Vše, co je děláno hloupě bez skutečné zkušenosti, je zcela zbytečné. Živé bytosti tak umírají v utrpení, protože jsou zapleteny do pošetilých činností.

21. Pokud se člověk neosvobodí od činností a rituálů, jaký smysl má uctívání Boha? Ti, kdo používají správné rozlišování, to chápou bez námahy, zatímco hlupáci to nechápou.

22. Po zralé úvaze a zkoumání dojdeme k závěru, že ve vesmíru existuje jen jediný Bůh. Uctíváním Boha s atributy člověk může realizovat Boha bez atributů.

23. Pohlédneme-li na kořen Boha s atributy, snadno se dostaneme k Bohu bez atributů. Vzdáním se připoutanosti k zdánlivým jevům se člověk osvobodí, a stane se skutečnou formou samotné Skutečnosti.

24. Díky neustálému spojení s Nejvyšším se člověk stává zcela ryzím. Je to hlavně díky Poznání (džňáně), že získáte „Nevyšší Poznání“ (vidžňánu), což je Sebepoznání.

25. Takové je vysvětlení správného rozlišování, které by mělo být jasně pochopeno ve vnitřní mysli. Nasloucháním výkladu o využití rozlišování mezi Věčným a pomíjivým dochází k povznesení lidí ve světě.

Tímto končí osmá kapitola osmnácté dášaky knihy Dasbodh s názvem "Promluva o vnitřním Bohu“.

Překlad verze v edici Davida Moe

GA

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.