Zpívání bhadžanů
v klubu "Malý velký strom":

Zpívání v březnu 2018:

  • 19.3. pondělí 18,30 - 20,30 hod.

Zpívání v dubnu 2018:

  • 16.4. pondělí 18,30 - 20,30 hod.
  • 30.4. pondělí 18,30 - 20,30 hod.

Místo konání: klub "Malý velký strom" 
Dobrovskeho 16, Praha 7,
zast. tramvaje Letenské naměstí

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

16. 3. 2018 - Andrea

Je-li zde přelidněné a hemžící se peklo (tj. hrubohmotný svět) a pekla plná „vodních vaků“ (tj. hrubohmotných těl); jsou-li zde „mnohé“ tresty říše smrti, bolesti pekelné a radosti nebeské; jak potom může tento Átman naslouchat?

Nejprve se ptejte, co je devět forem oddanosti/bhakti a co jsou čtyři druhy osvobození/mókša a jak lze dosáhnout tohoto nejvyššího stavu? Potom toto bez-myšlenkovité Já může naslouchat. (Pouze když se opravdově snažíte pochopit, kdo je Bůh, kdo jsem já, teprve potom vám bude toto odhaleno. Pokud svůj čas maříte přemýšlením o světě, vaše poznání se bude týkat pouze tohoto světa.)

 


14. 3. 2018 - Lenka

Rozvíjením ušlechtilých vlastností postupně odejde falešné poznání. Mysl přestane toužit, osvobodí se od vnímání protikladů a oprostí od neklidu, strachu a iluze. Spočine ve stavu míru a blaženosti, neposkvrněna pocitem ega, špatnými myšlenkami či emocemi, lpěním nebo smutkem.

Mysl se vzdá svých nehodných dětí, čili pochyb, a svých manželek, žádostí. Probuzená mysl přivodí zničení spousty věcí (myšlenek a tužeb), které umožnily její růst. Dlouhodobým úsilím o nalezení své pravé podstaty se mysl zbaví i svého ztotožnění s tělem. Nevědomá mysl je rozpínavá. Avšak probudí-li se poznání, tatáž mysl přestane být myslí.


13. 3. 2018 - Gabriela

maharaj_audio_4.jpgMaharadž: Toto „jáství“ je skryto v lůně ve formě nevědomosti. Dítě je narozeno a po několika letech se tato nevědomost stane poznatelnou v pocitu „já jsem“. Před pochopením tohoto „jáství“ tu je balkrišna, dítě nevědomosti. Později se nevědomost sama chápe – to je poznání. Toto poznání přeruší nevědomost balkrišny. V tomto stavu Krišny Pán Krišna vysvětlil poznání, a poté splynul ve svém originálním stavu, v Absolutnu. Po tu dobu, kdy existují nevědomost a poznání, tak jedno rozpouští druhé. Podobně jako tento plamen i plamen poznání tu bude tak dlouho, dokud tu bude tato nevědomost. Když bude tato nevědomost vyčerpána a ukončena, tento plamen poznání vyhasne.


9. 3. 2018 - Aleš

Pochopte, že víra je jako odraz viděný v zrcadle, a proto vše, co se objeví, závisí na vás. Toto spojení se Skutečností je tu vždy, ale je na vás, abyste ho udržovali.

Podle toho, co děláte, taková bude Skutečnost. Jestliže zíráte do jejích očí, pak bude Ona zírat na vás.

Jestliže se zamračíte, pak na vás hodí zamračený výraz a pokud se podíváte zlostně, pak tato Skutečnost bude také naštvaná. Jestliže se smějete z celého srdce, pak je tato Skutečnost také plná blaha.


7. 3. 2018 - Lenka

Jestliže je poznána falešnost „já“ jakožto odděleného jedince, jak by člověk mohl věřit představám z něho odvozeným, jakými jsou například nebe a peklo? Touha po nebi a dokonce i po osvobození se v srdci člověka objevuje jen do té doby, dokud je „já“ chápáno jako jedinec. Dokud přetrvává „já“, jsou v životě člověka samé nesnáze. A této představy „já“ se nelze zbavit jinak než Sebepoznáním. Je-li člověk ovládán zlým duchem „jáství“, žádný svatý text ani mantra mu nepomohou.


 

Archiv aktualit