Zpívání bhadžanů
v klubu "Malý Velký strom":

20.7. - 18,30 - 20,30

 8.8. - 18,30 - 20,30Nové knihy:

Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

Ve formě dvou knih Vše je iluze a Oddanost po Seberealizaci vychází 130 přednášek Satgurua Šrí Siddharaméšvara Maharadže,
zaznamenaných Nisargadatta Maharadžem
v době, kdy navštěvoval svého Gurua. Více informací v sekci Tištěné knihy.

  1. Vše je iluze
  2. Oddanost po Seberealizaci

vsejeiluze_advaita_nastenka.jpg

 

 

 

 

oddanost_advaita_nastenka.jpg

 

 

 

 

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

22. 7. 2016 - David

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

 


21. 7. 2016 - Aleš

Vše, co je viděno či chtěno ve světě, není skutečné. Ten, skrze něhož je svět viděn, je obsažen v tomto poznání. Pocit ´já jsem´ je poznán prostřednictvím Něho. To je práce vědomí. Díky slovům Gurua dojde k uvědomění a spontánnímu vytvoření tohoto poznání. Když se probudí atomické vědomí v těle, prostoupí vesmír. Když usne, prostoupí snový svět. Vesmír je naplněn vědomím a ono samo pokračuje ve své existenci. Ten, kdo pozná tento princip vědomí, se označuje jako džňánin. Někdo může být třeba i vládcem/králem světa, ale dokud nerealizuje své vědomí, jeho dosažení je podobné přeludu/fata morganě. Všechna náboženství jsou náboženství tradic. Skutečným náboženstvím je poznat přirozenost Já. Buďte v Tom. Má ten, kdo je mrtvý, zkušenost o tom, že je .........

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej


20. 7. 2016 - Gabriela

Byla zde iluze individuality, která je nyní pryč. Ostatní lidé nás také klamali. Po dvanácti dnech po našem narození (podle hinduistických zvyklostí) se všichni naši blízcí příbuzní sešli a na základě spiklenecké dohody učinili rozhodnutí, jak bychom se měli jmenovat a pevně nám stanovili jméno. Tato bytost, která se narodila díky touze druhých, žila po celý život namyšleně považujíc se pyšně za toto jméno, zcela zbytečně. Byla tedy okleštěná kvůli podmínění druhých lidí. Poté, díky šťastnému osudu, obdržela pomoc od Satgurua a byla pozvednuta. Guru ji zachránil a připomenul její Pravou Přirozenost. Jedině pak pochopila, že Ona Sama je „Já“, odvěké, prapůvodní Brahman, v jehož nalezení doufá celý svět, vzdává mu poctu a provádí duchovní praxi či neustále opakuje boží jméno. Takto se stala s jistotou Brahman na základě vlastní zkušenosti. Zanechala totožnost se svou činností ve světě, a stala se pro společnost „outsiderem“. Realizovala,...


19. 7. 2016 - Aleš

Dětství, mládí apod. jsou tělesné stavy. Tyto stavy nastávají díky životní síle/práně, ale životní síla není mladá či stará. Jak by potom mohlo být Já, neboli síla sil (prána prán), těmito stavy? Mysl je konatel. O všem, co bylo vykonáno myslí, lze říci, že bylo opravdu uděláno. To, co je provedeno tělem je jakoby neuskutečněné. Vezměte si příklad – někdo zakopne o koberec a upadne přímo před podobu boha. Jedná se v tomto případě o úklonu před bohem? Ne, protože to nebylo vykonáno myslí. „Před světem tu je Brahman.“ To znamená, že předtím, než myšlenka světa vyvstane v naší mysli, jsme v bezmyšlenkovitém přirozeném stavu. Proto by se svět a Brahman neměly hledat někde mimo; jsou pouze uvnitř vás. Myšlenka uvnitř nás je samotný svět a před/po prvotní myšlenkou tu je   .....

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Džej


18. 7. 2016 - Gabriela

Po svém návratu domů se po mnoha měsících nepřítomnosti chopil svého podnikání. To však bylo naprosto v troskách. Mohl si udržet pouze jeden obchůdek s „bidískami“ (cigaretami). Jeho předchozí radost z podnikání odpadla, byl spokojený s chodem pouze tohoto malého obchodu. Tehdy to akorát tak stačilo na zabezpečení příjmů pro jeho rodinu. Práci věnoval co nejméně času a jak jen to bylo možné, soustředil se na své duchovní hledání. Mimo čas, kdy bylo zcela nutné věnovat se rodině a práci, byl věčně zabrán do meditace, zpívání bhadžanů (zbožných písní), kontemplace, apod. Na duchovní hledání (Sádhanu) nevynakládal žádné vědomé úsilí, protože se dělo neúmyslně, na pokyn z nitra.


 

Archiv aktualit