Zpívání bhadžanů
v klubu "Malý Velký strom":

Zpívání a saptah v prosinci 2016:
  • 13.12. úterý 18,30 - 20,30 hod.
  • 31.12. sobota 18,30 - 20,30 hod. (vstup zdarma - zasponzorovala G.A.)
Zpívání a saptah v lednu 2017:
  • 10.1. úterý 18,30 - 20,30 hod. (vstup zdarma - zasponzorovala G.A.)
  • 24.1. úterý 18,30 - 20,30 hod.

Zpívání a saptah v únoru 2017:

  • 7.2. úterý 18,30 - 20,30 hod.
  • 21.2. úterý 18,30 - 20,30 hod.

Nové knihy:

Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

Ve formě dvou knih Vše je iluze a Oddanost po Seberealizaci vychází 130 přednášek Satgurua Šrí Siddharaméšvara Maharadže,
zaznamenaných Nisargadatta Maharadžem
v době, kdy navštěvoval svého Gurua. Více informací v sekci Tištěné knihy.

  1. Vše je iluze
  2. Oddanost po Seberealizaci

vsejeiluze_advaita_nastenka.jpg

 

 

 

 

oddanost_advaita_nastenka.jpg

 

 

 

 

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

8. 12. 2016 - Aleš

Dokáže někdo pocítit, že je jeho tělo posvátné? Jestliže se vy sami nebudete cítit posvátní, pak jak to mohou cítit ostatní? Jste-li přesvědčeni o tom, že jste ryzí vědomí/´já jsem´, pak k vám lidé budou přicházet, aby obdrželi váš svatý pohled. Když se stanete přesvědčeni díky slovům Gurua o tom, že jste ryzí Brahman, ryzí vědomí, pak budete cítit, že se vaše tělo stalo posvátné. Když nabydete uvědomění/realizaci, lidé budou přirozeně chtít mít váš daršan. Jak může umřít ten, kdo je samotnou ´duší smrti´? Největším negativním faktorem náboženství a největším hříchem je uvěření, že ...............

 Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej


5. 12. 2016 - Gabriela

Maharadž: Všechny vědecké disciplíny závisí na domněnkách. Vše, co se děje, se však odehrává spontánně, není zde žádný stvořitel. Co jste bez „bytí“? Bytí je zde díky sattva kvalitě (guně). Ze země vznikají různé druhy tělesných forem, jež vycházejí z kombinace pěti elementů. Nemůže-li pacient usnout anebo ztratí-li chuť k jídlu, dostane odpovídající léky. Tyto léky jsou také potravinovou látkou. Nesčetné množství tělesných forem je zde následkem pěti-elementárního tření ve vnějším vesmíru. O chování a činnostech je rozhodnuto zde (ve vnějším vesmíru), ale jejich dopad je pociťován na zemi. (Pozn. To, k čemu dochází mezi pěti elementy, se nakonec objeví i na zemi, jíž je člověk součástí. Člověk musí jednat podle výsledku vzájemného působení všech elementů.)
Hitlerovo jednání bylo důsledkem všeho, co se událo v prostoru před jeho zrozením. Individuální duše je zde kvůli tělu a vědění (já jsem). Musíte trpět, otázka...


30. 11. 2016 - Gabriela

Díky pochopení Esence bychom měli učinit svůj život šťastnější. Neměli bychom vystupovat s falešnou pýchou. Prosím věřte mi, že nic není v naší moci. Vše dělá Bůh, a činí věci takové, jaké jsou. Je to Bůh, kdo je za námi i před námi. Nevyčleňujte svou oddělenou existenci z celistvosti života. Zahoďte tento nesmysl. Vše, co se odehrává, je přesně dokonalé. Když si vyprojektujete vymyšlenou osobu, vše se zdá být nestabilní. Ve skutečnosti zde není nic takového jako vyšší či nižší. Obě strany jsou si rovny. Vše je dokonale stabilní a nerušené. Je-li odhozeno ego, veškerá Existence je nehybná, nic není nestabilní. V samém jádru, stejně jako mimo něj, zkušenost, kterou máte, je taková, že je zde něco, co je naprosto stabilní a pevné. Je to stav, jenž je „Vědomím Brahman“ (Čit-Ghana Brahman). V tomto Vědomí je malé, titěrné vlnění, jenž se jeví nestabilní, ale toto nepatrné čeření, tato nestálá věc, se džívovi jeví jako takové pozdvižení,...


29. 11. 2016 - Aleš

SiddhaSlovo upasana značí uctívat: upa znamená blízko, a asana je ´místo/sídlo´. Takovou mysl, která je umístěna či sídlí na viditelných objektech světa, je třeba povznést z těchto objektů a usadit ji blízko Boha. Toto se poté stává uctíváním/upasanou. Takový žák, který provádí tuto oddanost/bhakti neboli uctívání/upasana, by měl být oproštěn od jakýchkoliv připoutaností. Vzdát se připoutaností však neznamená opustit rodinu a děti či rodinný život nebo známé a odejít do lesa. Tato totožnost s tělem neboli láska k tělu je tělesné přesvědčení/buddhi, a to je připoutanost, kterou je třeba opustit. Vzdát se jí je nutné na stezce realizace Boha. Člověk se musí vzdát hrubého těla, jemného těla, kauzálního těla a supra-kauzálního těla, a plně pochopit, že ´ani jedno z těchto čtyř těl není mé´. Toto přesvědčení je tím, co se myslí pod pojmem ´opustit všechny připoutanosti´ .........

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž...


28. 11. 2016 - Gabriela

Tazatel: Jak se zbavit zbytečných myšlenek?
Maharadž: Stejně tak, jako když zavěsíte sluchátko poté, co se v telefonu ozve omyl. Přesně tak zrušte zbytečné myšlenky; nezabývejte se jimi. Využijte ty potřebné, a pak buďte bez myšlenek tak dlouho, jak jen je možné. Zabrali jste se do vzpomínek. Buďte proto pozorní, řekněte jim: "Odejděte, nechci vás." Pomocí praxe je možné se od myšlenek osvobodit; ve vašem duchovním rozvoji jsou vaše myšlenky překážkou.
Tazatel: To je důvod, proč jsme sem přišli. Je snazší myslet na Maharadže než na telefonáty.
Maharadž: Vše, co jsem řekl, jsem praktikoval. Také jsem měl myšlenky, ale připomínal jsem si to, co říkal můj Guru: "Ty jsi, tak jen buď." O ostatní se zajímejte co nejméně, starejte se sami o sebe. Nakládejte s myšlenkami tak, jako byste jednali s člověkem, požádejte je, aby odešly. Když relaxujete, myšlenky přijdou a stěžují si; kdo si stěžuje na ostatní? Jsou to právě vaše myšlenky, proto je prostě vykopněte!


 

Archiv aktualit