Zpívání bhadžanů
v klubu "Malý Velký strom":

Zpívání a saptah v říjnu 2016 (pronájem zasponzorovala Lili S., tzn. vstup zdarma):
  • 17.10. pondělí 18,30 - 20,30 hod.
  • 31.10. pondělí 18,30 - 20,30 hod.
Zpívání a saptah v listopadu 2016:
  • 15.11. úterý 18,30 - 20,30 hod.
  • 29.11. úterý 18,30 - 20,30 hod.
Zpívání a saptah v prosinci 2016:
  • 13.12. úterý 18,30 - 20,30 hod.
  • možná v případě zájmu také
    27.12. úterý 18,30 - 20,30 hod
 

 

Nové knihy:

Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

Ve formě dvou knih Vše je iluze a Oddanost po Seberealizaci vychází 130 přednášek Satgurua Šrí Siddharaméšvara Maharadže,
zaznamenaných Nisargadatta Maharadžem
v době, kdy navštěvoval svého Gurua. Více informací v sekci Tištěné knihy.

  1. Vše je iluze
  2. Oddanost po Seberealizaci

vsejeiluze_advaita_nastenka.jpg

 

 

 

 

oddanost_advaita_nastenka.jpg

 

 

 

 

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

26. 10. 2016 - Gabriela

SiddhaIntelekt lze přirovnat k savému papíru (pijáku). Stejně jako piják nasaje vše, čeho se dotkne, tak i intelekt pojme to, s čím přijde do kontaktu. Měli byste dát intelektu to, co opravdu chcete. Intelekt funguje v oblasti, do níž vstoupí. Proto by měl být zaměstnán příběhy Světců a Inkarnacemi Boha a ostatními duchovními náměty. Znakem Paramátman je, že by intelekt neměl být zaplněn nějakými objekty. Měl by být zcela volný, bez jakéhokoliv objektu. Oddanost ke Guruovi je důležitá. Cítit lásku nebo spřízněnost s někým je znakem Paramátman. Vzdávat úctu všem je znakem Paramátman. Je-li učitel proškolený, potom i žák bude časem takový. Podobně, jen když je Guru naprosto zkušený, bude i žák zcela znalý. Není potřeba zmiňovat se o tom, že by měl být žák naprosto věrný, bezžádostivý a loajální ke Guruovi. Bez víry v Gurua nelze bezforemné uchopit. Znaky pochopení bezforemného jsou následující – apatický postoj vůči světskému životu, nezaujatý postoj...


25. 10. 2016 - Aleš

Když ten, kdo je bez gun/nirguna poznává toto: „Já jsem nirguna, nejsem džíva s gunami/saguna“, potom tu je získání naší vlastní bezforemné svarúpy. Po tak dlouhou dobu toto Nejvyšší Já trpělo nesčetnými podřízenostmi/svázanostmi a podstoupilo mnohá strádání kvůli ztotožnění se s vnější maskou označenou za ´já´. Tímto způsobem se snažilo čerpat radost. „I když bylo Já samo Králem, nechalo se ovládnout a plnit ubohé služby a uvěřit tomu, že samo sebe zakoušelo, zatímco ve skutečnosti zakoušelo cizince! Avšak po dlouhé době našlo naše já své Já a tento dřívější džíva se rozpustil do nuly. Pro toho, kdo se stal oddaným Gurua, se svět jeví jako j.....

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Džej


24. 10. 2016 - Gabriela

Tazatel: Jaký je rozdíl mezi činnostmi nevědomé osoby a činnostmi světce?
Maharadž: Sebeláska je motivačním faktorem v případě nevědomé osoby, zatímco v případě Džňánina za nepřítomnosti sebelásky, Máji neboli poznání „já jsem“ zde není žádný svět. Džňánin, který zná tuto skutečnost, vidí svět jako zbytečnou iluzi, to je vše. Pro Džňánina nemá poznání žádnou formu, žádné jméno, zatímco nevědomá osoba se považuje za skutečnou. Kvůli vašemu poznání („já jsem“) bude docházet ke všem činnostem a bude zde utrpení. Všechno utrpení vzniká kvůli sebelásce. Milujete sami sebe, proto cvičíte hatha jógu.
Tazatel: Trpí Džňánin?
Maharadž: Džňánin nemá jméno ani formu, takže kdo je zde, kdo by trpěl? Sebeláska je spontánní; nemůžete mít nad ní žádnou kontrolu, přesto vše, co děláte, činíte pro ni. Jak jste přišli na tento svět? Kvůli sebelásce, nemůžete se jí vyhnout. Možná si myslíte, že jste konatel, ale nejste.


23. 10. 2016 - Roman

Annamalai SvamiTento překlad vznikl jako výraz díků Annamalai Svámímu, jehož dotek milosti Bhagavána Ramany Maháršiho zmněnil mé nazírání na život. Tato kniha je jedna z mála, která dává nahlednout do každodenního života v tehdejším Ramanášramu.    Rudolf Skarnitzl

Příběh života světce, který měl tu čest sloužit jednomu z největším mudrců 20. století. Příběh Karma jógy a jejího naplnění.

Přejeme ničím nerušený poslech.


20. 10. 2016 - Aleš

Ten, kdo vstřebal má slova, si nebude na nic stěžovat. K tomu, abyste vstřebali má slova, musíte meditovat na vědomí v osamění. Je-li vědomí pročištěné, ustoupí do neprojeveného stavu a tam je věčný klid. Nechal jste se okouzlit vědomím a přijal tělo za sebe sama. Je velmi obtížné zlomit tento zvyk. Když si to vyslechnete, žijte svůj život dle libosti. Není zapotřebí provádět rituály. Mezi námi není žádné rozdělení. Vidím vás jako bezforemného, zatímco vy se pokládáte za tělo. Zvyk tělesného vědomí se navzdory intenzivnímu úsilí nezlomí. Dokáže to jedině ten, kdo se drží bez selhání slov Gurua. Opakováním mantry ..........

 Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej


 

Archiv aktualit