Zpívání bhadžanů
v klubu "Malý Velký strom":

1.9. čtvrtek - 18,30 - 20,30 hod.

 28.9. středa - 18,30 - 20,30 hod.


Nové knihy:

Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

Ve formě dvou knih Vše je iluze a Oddanost po Seberealizaci vychází 130 přednášek Satgurua Šrí Siddharaméšvara Maharadže,
zaznamenaných Nisargadatta Maharadžem
v době, kdy navštěvoval svého Gurua. Více informací v sekci Tištěné knihy.

  1. Vše je iluze
  2. Oddanost po Seberealizaci

vsejeiluze_advaita_nastenka.jpg

 

 

 

 

oddanost_advaita_nastenka.jpg

 

 

 

 

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

Dnes - Gabriela

Iluze je natolik zvláštní, že to, co je „Nespoutané“, bylo lapeno do připoutanosti, „Nesmrtelnému“ byla udělena smrt a Nejvyššímu „Já“, Paramátman, byl dán stav individuality (džívy), v němž je vystaveno nesčetnému množství utrpení. Tuto iluzi, máju, je velmi těžké překročit. Díky síle Satgurua je iluze zahanbena a zmizí. Avšak mnoho cest a způsobů duchovní praxe, jaké jen můžete vymyslet, slouží pouze k tomu, aby iluzi posílily. Tyto snahy lze přirovnat k použití benzínu na uhašení ohně, když je dům v plamenech. S takovouto snahou je upálen i sám hasič. Ať už je snaha překročit iluzi, kterou vymyslíte na základě představivosti jakákoliv, tak jen napomáhá máji objevit se o to silněji. Pokud se snažíme zničit iluzi využitím představivosti, je daleko více pěstována a nikdy se nezmenší. Jedině díky instrukcím od Satgurua, a žádným jiným způsobem, je možné mít bezpodmínečnou spokojenost, při které nejsou využity žádné koncepty či představivost.


22. 8. 2016 - Gabriela

Maharadž: Pro vše zde existuje zákazník, jaká je však příčina vašeho pocitu „být zákazník“? Primárním konceptem je „já jsem“ a z něho jsou vytvořeny všechny další koncepty. Vzešli jste z primárního konceptu. Dokud je tu potřeba být, máte tento hojný, skvělý svět a jsou vám dostupní všichni Bohové. K rozdílu mezi světem a Brahman muselo dojít, protože vy si chcete udržet své bytí, pocit „já jsem“. To vy dáváte důležitost projevenému světu, jelikož chcete být. Když však není touha být pociťována, podobně jako ve spánku nebo stručně řečeno, kdy si vědomí není vědomo, není tu žádná potřeba. Když tu je vědomí, vždy bude sebe potřebovat/toužit po sobě, a jakmile tu není, kde je jaká potřeba po něčem?


21. 8. 2016 - Roman

Annamalai SvamiTento překlad vznikl jako výraz díků Annamalai Svámímu, jehož dotek milosti Bhagavána Ramany Maháršiho zmněnil mé nazírání na život. Tato kniha je jedna z mála, která dává nahlednout do každodenního života v tehdejším Ramanášramu.    Rudolf Skarnitzl

Příběh života světce, který měl tu čest sloužit jednomu z největším mudrců 20. století. Příběh Karma jógy a jejího naplnění.

Přejeme ničím nerušený poslech.


17. 8. 2016 - Gabriela

SiddhaTen, kdo touží po čemkoliv z tohoto světa, není nic jiného než žebrák, a ten, kdo nemá žádné žádosti, je Zřec, Světec. Ten, kdo odstranil svou touhu, se stane „Úplností“. Co získá dotyčný, kterého drží v tlamě medvěd, tím, že bude medvěda pusinkovat? Medvěd nezabíjí rychle. Týrá, dráždí a zabíjí pomalu. Se svou obětí si pohrává. Ten, kdo toto pochopí, nepovažuje nic v tomto světě za hodnotné. Džíva skládá falešný slib, učí se, aby byl schopen vykonávat činnosti pomocí ega, a vytváří smyšlenou spoutanost. Avšak tato spoutanost je rozlomena, pokud je na celý fenomenální svět nahlíženo jedině jako na Brahman. Ten, kdo je popravdě bez zrození, se takto stává osvobozeným od zrození a smrti.


15. 8. 2016 - Gabriela

Existují rozdílné lidské rasy, různá vyznání; každý chválí nebo pomlouvá ty druhé. To vše jsou pohyby ve Vědomí vyvstávajícího z ne-bytí. Mé bytí vidí falešné jako falešné, tudíž se o nich nevyjadřuji. Vše, co nabudete, dokonce i poznání, je falešné, nula, proto se snažte poznání transcendovat. Jen zřídka, zcela výjimečně, v době smrti někdo realizuje, že není tělo. Tělo shoří v ohni a smíchá se s pěti elementy.
Brahman je koncept, protože mi nebude dělat společnost na dlouho. Jen na krátkou dobu; dokud je tu bytí, je tu svět. Pro toho, kdo realizuje odchod bytí, tu je blaženost. Pro nevědomé osoby připoutané k bytí jde o traumatickou událost. Vše je utrpení – bdění, hluboký spánek, snový stav, pět elementů a tři guny. Uvědomte si to a zbavte se utrpení.


 

Archiv aktualit