Zpívání bhadžanů
v klubu "Malý Velký strom":

1.9. čtvrtek - 18,30 - 20,30 hod.

 28.9. středa - 18,30 - 20,30 hod.


Nové knihy:

Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

Ve formě dvou knih Vše je iluze a Oddanost po Seberealizaci vychází 130 přednášek Satgurua Šrí Siddharaméšvara Maharadže,
zaznamenaných Nisargadatta Maharadžem
v době, kdy navštěvoval svého Gurua. Více informací v sekci Tištěné knihy.

  1. Vše je iluze
  2. Oddanost po Seberealizaci

vsejeiluze_advaita_nastenka.jpg

 

 

 

 

oddanost_advaita_nastenka.jpg

 

 

 

 

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

21. 9. 2016 - Gabriela

SiddhaJakmile je poznána Pravá Přirozenost „Já“, nastane zkušenost, že veškeré štěstí tohoto světa je naším štěstím. Jen co je závoj duality odstraněn, všechna osobní zájmena typu „já“, „ty“, „oni“, „ona“ atd. skončí. Dualita, jež vytváří tyto odlišnosti, je zcela skončena. Potom se vše stalo touto nezměrností. Obrovská Zásobárna Poznání byla otevřena. Ten, kdo je služebníkem u Satguruových chodidel, shledá, že celý svět je naplněn Jeho vlastním „Já“, neboli „Já jsem On“ (Sóham). Zatímco tomu, kdo není oddaný Guruovi, se tento svět jeví v podobě otázky „Kdo jsem Já?“. Muž byl otázán: „Jaké je toto město?“ Odvětil: „Toto město je takové, jaký je tvůj jazyk.“ Jaká je skutečná chuť samotného jazyka? Tomu, kdo je Brahman, celý svět je nic než Brahman. Jste-li vy dobří, tento svět je dobrý. Jinak řečeno, svět se jeví podle toho, jaké je vaše hledisko, koncept. Jedině ten, kdo chápe, že tento svět je Brahman, je sám...


19. 9. 2016 - Gabriela

Musíte si hledět sebe sama, co jste. Není nutné obávat se o ostatní. Když někdo například řekne, že jste toto či tamto, prozkoumejte to a zjistíte, že jste daleko větší; že jste Věčný princip. Všechna slova jsou jen rýží s kari! Nakonec, je to sattva guna, která je narozena. Je to stejná entita – vše ostatní jsou pouhá jména jako např. otec, matka atd. Je to rozšířená existence skrze pocit bytí. Zvířata, rostliny, veškerá sattva, vědomí je narozeno. Děloha znamená „skrytý“. Hiranja garbha (zlaté lůno) znamená skrytý/latentní stejně jako je skrytý plamen v ručníku/látce. Ručník/látka je zemí, potravinové pouzdro je vitální/živé a stejně tak dech. Kam všichni směřujete? Nikam. Je to jáma konceptů. „Já jsem“ je objektivní; je to „já jsem“, které zkoumá a je to „já jsem“, které odstraňuje sebe samo a stabilizuje se ve Věčnosti. Dítě ze zkumavky bylo vytvořeno z výtažků tekutin lidských bytostí. Je možné ho vytvořit z vegetace? 


18. 9. 2016 - Roman

Annamalai SvamiTento překlad vznikl jako výraz díků Annamalai Svámímu, jehož dotek milosti Bhagavána Ramany Maháršiho zmněnil mé nazírání na život. Tato kniha je jedna z mála, která dává nahlednout do každodenního života v tehdejším Ramanášramu.    Rudolf Skarnitzl

Příběh života světce, který měl tu čest sloužit jednomu z největším mudrců 20. století. Příběh Karma jógy a jejího naplnění.

Přejeme ničím nerušený poslech.


15. 9. 2016 - Aleš

Máte něco, co vlastníte? Máte vědomí, které je v těle. Vědomí je závislé na potravinové esenci. Dokud je tělo zdravé, cítíte, že jsou vaše myšlenky správné. Žádné ´já´ a ´ty´ tu není poté, kdy tělo zemře. Ale poznejte na to již dnes. Tato dvojnost tu nebyla a i nyní tu není. Je to iluzorní. Toto vše není vytvořeno, přesto se to přemísťuje. Neexistuje něco jako realizovaný světec. Nikdo nežije a nikdo neumírá. Toto vše je mája. I světci jsou někdy omámeni z její síly. Jinak by zde neexistovalo tolik názorů. Nejdůležitější věcí je naše vědomí. Ono sem přišlo na pár dní jako host. Nakonec odejde. To, co tu původně nebylo, se navrátí do ..........

 Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej


14. 9. 2016 - Gabriela

O trpělivosti existuje příběh o žákovi, který sloužil svému Guruovi 24 let. Když už tomu bylo 20 let, co byl žák věrný ve službě, jednoho dne se vydal ven a Gurua napadlo, že opustí své tělo. Předtím, než tak učinil, napsal na kus papíru mantru určenou pro svého žáka a papír nechal položený vedle sebe. Po čase přišla do místnosti nějaká žena a spatřila tento kus papíru. Zvedla jej a schovala si ho. Žák se poté vrátil a uviděl, že jeho Guru opustil tělo. Hledal všude možně, zda pro něj Guru něco nezanechal, ale marně. Po vykonání všech obřadů spojených s mrtvým tělem žák jen tak v tichosti smutně seděl. Na to k němu žena přišla a řekla: „Našla jsem papír se vzkazem, který ti zanechal tvůj Guru, ale zatím ti ho ještě nedám. Předám ti ho, když pro mě budeš 12 let tvrdě pracovat.“


 

Archiv aktualit