Poslední letní zpívání bhadžanů v Divoké Šárce:

Středa: 19.9. 2018 od 18.00 do cca 20.00 (pozor začínáme o 30 minut dříve než obvykle, kvůli brzkému stmívání)

Místo konání: Praha, louka v Divoké Šárce - v případě deště se schováme v altánu.

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

Sraz: V 17:45 na konečné tramvají 20, 26 "Divoká Šárka"

Vstup zdarma

Info: Aleš 777050958, Martin 725 219 468

 

Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Čas: 18,30 do 20,30 hod. 
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      19.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

19. 9. 2018 - Martin

rays

Nisargadatta Maharádž: Vzdejte se všech otázek, kromě jediné: "Kdo jsem já?" Ostatně jediný fakt, kterým jste si jistý, je to, že jste. "Já jsem" je jisté. Ale "Já jsem tohle" jisté není. Snažte se zjistit, co jste ve skutečnosti.
Hledající je ten, kdo hledá sebe sama. Abyste poznal, co jste, musíte nejprve poznat, co nejste. Odhalte vše, co nejste – tělo, pocity, myšlenky, čas, prostor, tohle či tamto – nic konkrétního ani abstraktního, co můžete vnímat, nemůžete být vy. Samotný proces vnímání ukazuje, že nejste to, co vnímáte.
Čím jasněji pochopíte, že na úrovni mysli můžete být popsán pouze pomocí negativních pojmů, tím rychleji se dostanete na konec svého hledání a uvědomíte si, že jste neomezená bytost.


19. 9. 2018 - Lenka

Jsi světlo Vědomí, Rámo, všechny světy mjí svůj původ v Tobě. Kdo je a kdo není tvůj přítel? Jsi neomezený. Všechny světy jsou navlečeny na tobě tak jako korálky v růženci, v mále. Jsi Bytí, které se nezrodilo a které neumírá. Toto Já je skutečné, zrození a smrt jsou iluzí. Zkoumej podstatu všech nemocí, které způsobují v životě utrpení, a žij bez tužeb a chtění. Jsi Světlo, jsi Bůh. A v tomto Světle se jeví svět. Svět nemá skutečnou a nezávislou existenci.


18. 9. 2018 - Jirka

nisargadatta_bidi.jpgMaharadž: Toto vědomí podstaty bytí, které nyní prožíváte, je závislé na esenci potravy, kterou konzumujete. Váš životní dech začne slábnout, až jednoho dne, kdy nebudete schopen již dále zpracovávat a konzumovat potravu, zcela zmizí společně s vědomím, že „jste a existujete". Tuto záhadu rozřešíte za toho předpokladu, že budete dychtivý po přešetření a rozřešení pravdy. 


14. 9. 2018 - Gábina

Mája je viditelná, Brahman viditelné není; mája je vnímatelná, Brahman nikoli. Mája je zničitelná; Brahman není zničeno (ani) na konci času a představivosti.

Mája je vytvořena, Brahman vytvořeno není; Mája je zničena, Brahman nikoli. Máju mají v oblibě nevědomé osoby, ale Brahman rády nemají.

Mája je narozena, Brahman není. Mája umírá, Brahman neumírá. Máju si lze představit, Brahman nelze pochopit myslí.


12. 9. 2018 - Lenka

Poněvadž Vědomí je jedno bez něčeho dalšího, kdo je pak můj přítel a kdo nepřítel? Když tělu jménem Bali bude setnuta hlava, ztratí snad hlavu Vědomí? Nenávist a všechny další vlastnosti jsou jen změny ve Vědomí. Nenávist ani náklonnost, mysl ani její proměny ve skutečnosti neexistují, neboť je-li Vědomí neomezené a čiré, kde by se v něm vzalo takové poskvrnění či pokroucení? Vědomí je to jen slovo, není to Jeho jméno, To je beze jména!


 

Archiv aktualit