Zpívání bhadžanů
v klubu "Malý velký strom":

Zpívání v červenci 2018:

Datum akce: Pondělí 9.7. 2018 od 18.30 do 20.30, Pondělí 23.7. od 18.30 do 20.30

Místo konání: Praha, louka v Divoké Šárce - v případě deště se schováme v altánu.

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

Sraz: V 18:15 na konečné tramvají 20, 26 "Divoká Šárka"

Vstup zdarma

Info: Aleš 777050958, Martin 725 219 468

Všichni jste srdečně zváni!

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

20. 7. 2018 - Martin

Jeho oči vidí jen peníze a ženy; jeho uši naslouchají jen penězům a ženám a jeho mysl myslí jen na peníze a ženy. Potom se toto „já jsem“ stalo baddhou.

Jakmile jeho tělo, jeho řeč, jeho mysl/mana, jeho myšlení/čitta, jeho pochopení/vitta, jeho život a jeho prána uctívají/bhadžana jen peníze a ženy, potom se toto „já jsem“ stalo baddhou.

Jeho smyslové orgány se silně upnuly k penězům a ženám a nedokážou se od nich ani na chvíli odtrhnout. Jeho „vše“ je připoutáno k penězům a ženám, takže potom se toto „já jsem“ stalo baddhou.


18. 7. 2018 - Martin

Co mohu v tomto vesmíru hledat? Jaké věčné pravdě mohu věřit? Jaký je rozdíl v tom, zda se věnuji neustálé práci, anebo zůstávám nečinný? Nic v tomto vesmíru není stálé. Ať činné nebo nečinné, toto tělo je jen dočasné a pořád se mění. Je-li mysl člověka pevně zakotvena v klidu a vyrovnanosti, co je pak možné ztratit a jakým způsobem?


17. 7. 2018 - Jirka

maharaj_audio2sm.jpgTazatel: Jaký je přesný rozdíl mezi džívouBrahmaa Absolutnem?
Maharadž: Odstraňte všechna jména a pochopíte to. Toto jsou všechno jen koncepty, chaotická složení slov, nic víc. Toto poznání, o kterém tu mluvím, je nekonečné, a tudíž nemá žádný začátek a proto ani konec. Toto všechno je produktem pěti elementů a tyto elementy včetně prostoru jsou substance. Prostor je jako temnota, prázdnota, jako noc. Z toho vzniká životní dech jako vibrace.


13. 7. 2018 - Gábina

Já jsem brahman“ (aham brahmasmi) je jedno z velkých prohlášení Véd a jeho význam se příčí logice máji. Vypráví o Jednotě mezi Guruem a žákem.

Můj drahý žáku, šišjo, naslouchej a pak pochopíš tuto esenci, která je za májou. „Pouze Ty sám jsi tím přirozeným, samozřejmým Brahman.“ Uctívej toto bez-myšlenkovité Já a nedrž se klamné představy, že máš tělo.


11. 7. 2018 - Lenka

Co mohu považovat za skvělé a žádoucí, když vidím, že cokoli člověk v tomto světě má, to odejde, a zbude mu jen trápení. Den za dnem žijí lidé v tomto světě uprostřed zlých skutků a násilí, a proto den za dnem zakoušejí stále větší utrpení. Dětství je promarněno v nevědomosti, mládí je promarněno v honbě za potěšením a zbytek života je věnován starostem o rodinu. Čeho může hlupák v tomto světě dosáhnout?

 


 

Archiv aktualit