Zpívání bhadžanů
v klubu "Malý Velký strom":

Zpívání a saptah v březnu 2017:
  • 7.3. úterý 18,30 - 20,30 hod.
  • 21.3. úterý 18,30 - 20,30 hod.

Zpívání a saptah v dubnu 2017:

  • 4.4. úterý 18,30 - 20,30 hod.
  • 18.4. úterý 18,30 - 20,30 hod.

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

Dnes - Aleš

Siddha

Vytvořili jsme koncept času kvůli slunci. Pak jsme určili noc, den, měsíce, roky, staletí a věky. Avšak řekněte mi, kolik dní proběhlo od doby, kdy slunce začalo svítit? Kolik dní a nocí spatřilo slunce? Pojmy času, noci a dne, rána, odpoledne a noci nejsou z pohledu slunce možné. Kde potom existuje (nějaký) čas v tomto slunci sluncí, pravém Já? Řeknete: „Dnes je čtvrtek, zítra pátek a včera byla středa.“ Řekli jste, že středa je pryč. Povězte nám potom, kam odešla středa a odkud se objevil čtvrtek? A je pátek vyčkávající jako herec v postranní části jeviště, připraven a do role oděn, chystaje se na příchozí zítřek? Toto je jen klam našeho přesvědčení/buddhi. Je to jen naše představa, která přišla a odešla a přijde po chvíli zas. Ale po pravdě tu není ani žádné přicházení, ani odcházení. Bohatý pán seděl na zadním sedadle své limuzíny a šofér ho vezl na místo sto kilometrů vzdálené. Ale řekněte mi, je tento boháč touto dlouhou cestou...


24. 2. 2017 - Martin

Jakmile jsou omezující koncepty zcela odstraněny, potom jsou džíva a šiva výhradně jedno Jediné. Protože pokud člověk pátrá a nakonec pochopí, jak tu mohou tyto omezující koncepty zůstat?


23. 2. 2017 - Aleš

Chybná totožnost s tělem je důvod všech zármutků a potěšení. Nezapomínejte na to, že jste potomkem svého Gurua. Proto jeho slovo je vaší autoritou. Jaké je jeho rčení? Je to: „Vše, co Je, to jsi ty. Není tu nic jiného.“ Neexistuje žádná jiná metoda pro aspiranta. Bez víry v slova Gurua lidé tápou po jiných metodách. Co se stane pravému Já, když prána opustí tělo? Prostoupí všude. Jeho symbolem je prostor. Ty jsi To. Prostor je ryzejší než čtyři hrubší elementy (země, voda, oheň, vítr). Vaše vědomí je ryzejší než prostor. Když džnánin opouští tělo, zakouší blažený klid. Když realizujete Já, budete vědět, že tu je blažený klid v okamžiku smrti. Bude to zkušenost toho, kdo ví, že vše, co je stvořené, je Brahman – vědomí. Není tu nikdo kromě vás. Džnánin nemá (v sobě) žádný klam, třebaže může uctívat ..............

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej


22. 2. 2017 - Lenka

Ó Rámo, kdyby byl stvořený svět skutečný, nebyla by tu možnost jeho ukončení. Pravda je taková, že to, co je neskutečné, nemůže mít reálnou existenci a to, co je skutečné, nemůže přestat existovat. Odříkání, meditace a další metody proto nemohou způsobit ukončení existence stvořeného světa ani osvícení. Dokud přetrvává představa skutečnosti projeveného světa, není možné nirvikalpa samádhi, neboli pohroužení (samádhi), v němž není žádný pohyb mysli (nirvikalpa). V okamžiku, kdy se člověk vrací z hlubokého pohroužení, v mysli se znovu objevuje stvořený svět i se vším utrpením. Představa objektů světa vzniká pohybem mysli.


21. 2. 2017 - Aleš

SiddhaVydáte-li se na nákup, abyste v tržnici koupili nějaké byliny, projdete deset různých stánků s bylinami, a pak je koupíte u toho trhovce, který je prodává nejlevněji. Nejste ochotni zbytečně utrácet a vydat ani korunu navíc. Ale čas je jako peníze; jestliže si ho pečlivě nevážíme, je promrhán. Na sklonku života by vás nemělo nic mrzet; měli byste mít pocit: „Ani jeden okamžik nemá být stráven bez chválení Boha,“ a podle toho byste také měli jednat. Stovky světců toto pronesly, lidem to světci stále tloukli do hlavy. Ale kdo si to vyslechl? Kdyby měli uši, pak by si to vyslechli, ne? Ale jejich uši jsou zaplněné různými melodiemi z her a jiných estrád a únavného bědování nad tímto světským životem. Kde je potom nějaké volné místo, kde by mohli ve svých uších podržet slova světce?

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Džej


 

Archiv aktualit