Zpívání bhadžanů
v klubu "Malý Velký strom":

13.6. - 18,30 - 20,30

20.7. - 18,30 - 20,30Nové knihy:

Šrí Siddharaméšvar Maharádž

Ve formě dvou knih Vše je iluze a Oddanost po Seberealizaci vychází 130 přednášek Satgurua Šrí Siddharaméšvara Maharadže,
zaznamenaných Nisargadatta Maharadžem
v době, kdy navštěvoval svého Gurua. Více informací v sekci Tištěné knihy.

  1. Vše je iluze
  2. Oddanost po Seberealizaci

vsejeiluze_advaita_nastenka.jpg

 

 

 

 

oddanost_advaita_nastenka.jpg

 

 

 

 

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

29. 6. 2016 - Gabriela

SiddhaVy jste „To“. Vy jste Přirozeností „Toho“. Proto byste neměli říkat, že jste tělo. Tvrdit to je chybné. Říkat „Já jsem tělo“ je naprosto špatné. Být jen tělem a fungovat v rámci jeho omezení je samo o sobě hříchem. Ten, kdo to pochopil, v souladu s Písmy, je Paramátman. Je svobodný, za kvalitami, za formou, nezničitelný a neviditelný. On je Tím, kdo je oslavován Védami. Védy a další Písma jsou ozdobou, vyznamenáním takovéto osoby. Dokonce i poté Ho nebyly Védy schopny popsat. On je tím Paramátman, pro něhož je popis vždy nedostačující. Co je Jeho Velkolepost (Sláva)? Veškeré poznání, modlitby a mantry opěvují Jeho slávu, slávu Paramátman. Mohamedáni Mu říkají Khuda neboli Alláh. Křesťané neuctívají nikoho jiného než Jeho. On je Bůh, ke kterému se modlí všechna náboženství. Jakmile odložíte tělesnou totožnost, jste to vy, kdo se těší „Této Velkoleposti“.


27. 6. 2016 - Gabriela

Vzpomínky na Maharadžovo dětství jsou jen stěží dostupné. První vzpomínka, kterou si Maharadž pamatuje, je zážitek, kdy ho otec nesl při úsvitu na ramenou a on spatřil vycházet slunce nad obzorem hor. Šrí Maharadž řekl, že si tuto vzpomínku velmi jasně dodnes vybavuje. Šrí Maharadž vychodil základní školu v Kandalgoanu. Během vesnického života našel zálibu v péči o dobytek a zahradničení. Rád chodil pást dobytek a v přírodě strávil dobrodružné chvíle spolu se stejně starým pastýřem. Mystérium přírody bylo pro něj vždy něčím nepochopitelným. Napadaly ho otázky typu: Jak je možné, že ze zasetého zrnka rýže vyroste celé rýžové pole? Jak to, že vyroste na poli takové množství obilí, když je tu jen půda? Jak je možné, že na stromě rostou manga? Jak se z trpkého manga stane mango sladké a šťavnaté?


26. 6. 2016 - Roman

Annamalai SvamiTento překlad vznikl jako výraz díků Annamalai Svámímu, jehož dotek milosti Bhagavána Ramany Maháršiho zmněnil mé nazírání na život. Tato kniha je jedna z mála, která dává nahlednout do každodenního života v tehdejším Ramanášramu.    Rudolf Skarnitzl

Příběh života světce, který měl tu čest sloužit jednomu z největším mudrců 20. století. Příběh Karma jógy a jejího naplnění.

Přejeme ničím nerušený poslech.


22. 6. 2016 - Gabriela

SiddhaTen, kdo odevzdá sebe sama Světcům, je ozářen Poznáním „Já“. Ten, kdo pochopí, že celý svět je pouze naší Původní Přirozeností, se nemůže stát odděleným, dokonce ani, kdyby se snažil. Taková bytost nemá žádný strach. Faktem je, že jakmile je poznáno, co je to Pravda, vaše pochopení nepodléhá změně. I když se o to pokusíte, nemůžete být nijak odděleni. Všechny viditelné objekty nejsou pro vás nic jiného než Brahman. Železo, které se po dotyku s posvátným kamenem proměnilo ve Zlato, se nestane znovu železem. Máte-li pochopení, že „Nejen vy jste Brahman, ale že vše je Brahman“, nestanete se oddělenými či odcizenými. Jste oddanými a stanete se Bohem.


21. 6. 2016 - Aleš

Kouzelník očaruje publikum magií a zjeví něco, co tam vůbec není. Dokáže vytvořit klam, při kterém se kus dřeva jeví jako kůň. Stejně tak nazývat konkrétní objekt ve světě konkrétním jménem je naše ukázka kouzla neboli omezený pohled! V dřevu se nenachází žádný objekt, který by nesl jméno sloup. Nicméně dostane označení ´sloup´ ve chvíli, kdy přesvědčení/buddhi uplatní tento omezený pohled a pak stojí před vámi neexistující sloup! Iluzorní dojem světa je uvalen na skutečné Já díky tomuto omezenému pohledu. Avšak díky Guruově milosti je získáno správné vidění a toto okouzlení je zničeno, a potom to je pouze Já, které vidí. V minulosti a budoucnosti svět nemůže být spatřen, a proto je  .....

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Džej


 

Archiv aktualit