Zpívání bhadžanů
v klubu "Malý Velký strom":

1.9. čtvrtek - 18,30 - 20,30 hod.

 28.9. středa - 18,30 - 20,30 hod.


Nové knihy:

Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

Ve formě dvou knih Vše je iluze a Oddanost po Seberealizaci vychází 130 přednášek Satgurua Šrí Siddharaméšvara Maharadže,
zaznamenaných Nisargadatta Maharadžem
v době, kdy navštěvoval svého Gurua. Více informací v sekci Tištěné knihy.

  1. Vše je iluze
  2. Oddanost po Seberealizaci

vsejeiluze_advaita_nastenka.jpg

 

 

 

 

oddanost_advaita_nastenka.jpg

 

 

 

 

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

Dnes - Gabriela

SiddhaTen, kdo je Samojediný, nabyl dojmu, že tento svět je ve své podstatě duální a byl oklamán zmatkem nevědomosti. Je to podobné příběhu, ve kterém muž uviděl po západu slunce poletující světlušku a začal provádět rituály, aby se tohoto světla zmocnil. Dualita byla spatřena Tím, kdo byl Samojedinný, a díky učení Satgurua byl opět Samojedinným. Ten, kdo žil vždy v osamění, se stal nesčetností. Ten, kdo byl nepřetržitě bdělý, měl iluzi, že spal. Vše, co je námi vnímáno či viděno, co se nám objevuje, co je námi pochopeno a vše, co rozpoznáváme, je zkušeností, a tato zkušenost je vyvstáním duality z Jednoty. Není to nic než sen.


29. 8. 2016 - Gabriela

Maharadž: Dotazování se na iluzi znamená hledat dítě narozené neplodné ženě. Takže ani celý život vám nebude stačit k tomu, abyste ho našli. Lidé létají na měsíc; hledají konec vesmíru. Život Brahmy je rovněž iluze; tam je konec vesmíru. Tato iluze (Mája) vás posílá, abyste nalezli hranice vesmíru, jen pohleďte, jak je zlomyslná. Neposílá vás do zdroje!


28. 8. 2016 - Roman

Annamalai SvamiTento překlad vznikl jako výraz díků Annamalai Svámímu, jehož dotek milosti Bhagavána Ramany Maháršiho zmněnil mé nazírání na život. Tato kniha je jedna z mála, která dává nahlednout do každodenního života v tehdejším Ramanášramu.    Rudolf Skarnitzl

Příběh života světce, který měl tu čest sloužit jednomu z největším mudrců 20. století. Příběh Karma jógy a jejího naplnění.

Přejeme ničím nerušený poslech.


25. 8. 2016 - Aleš

Nezapomínat na Gurua značí připomínání si vědomí. Když znáte sebe jako vědomí, dojde vám, jak je vše volné a otevřené. Vy a váš svět jsou prázdnota. Náprava/snaha, o kterou se pokusíte, bude vyrušením z toho. Vaše vědomí je jako host. Svět je vnímán prostřednictvím vědomí, ale vědomí nebude trvat stále. Je to prchavá fáze. Proč se potom zaobírat světem? Když vědomí odejde, značí to, že zemřete? Samotnému vědomí byl dán status Boha. Když se stanete podstatou Boha, budete chápat, že vše je neskutečné. Potom budete vysvobozeni ze sevření/spoutanosti. Pokud přestane snaha, nebude docházet k vyrušení.

  • Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej
  • Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Džej

24. 8. 2016 - Gabriela

Iluze je natolik zvláštní, že to, co je „Nespoutané“, bylo lapeno do připoutanosti, „Nesmrtelnému“ byla udělena smrt a Nejvyššímu „Já“, Paramátman, byl dán stav individuality (džívy), v němž je vystaveno nesčetnému množství utrpení. Tuto iluzi, máju, je velmi těžké překročit. Díky síle Satgurua je iluze zahanbena a zmizí. Avšak mnoho cest a způsobů duchovní praxe, jaké jen můžete vymyslet, slouží pouze k tomu, aby iluzi posílily. Tyto snahy lze přirovnat k použití benzínu na uhašení ohně, když je dům v plamenech. S takovouto snahou je upálen i sám hasič. Ať už je snaha překročit iluzi, kterou vymyslíte na základě představivosti jakákoliv, tak jen napomáhá máji objevit se o to silněji. Pokud se snažíme zničit iluzi využitím představivosti, je daleko více pěstována a nikdy se nezmenší. Jedině díky instrukcím od Satgurua, a žádným jiným způsobem, je možné mít bezpodmínečnou spokojenost, při které nejsou využity žádné koncepty či představivost.


 

Archiv aktualit