Zpívání bhadžanů
v klubu "Malý Velký strom":

Zpívání a saptah v lednu 2017:
  • 24.1. úterý 18,30 - 20,30 hod. (vstup zdarma - zasponzorovala G.A.)

Zpívání a saptah v únoru 2017:

  • 7.2. úterý 18,30 - 20,30 hod.
  • 21.2. úterý 18,30 - 20,30 hod.

Nové knihy:

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

23. 1. 2017 - Gabriela

Takové poznání, které závisí na intelektu, není vůbec žádným poznáním. Poznání, které uděluji, je věčné. Světské poznání je zde do té doby, dokud tu je svět. Když řekneme, že je někomu třicet let, počítáme čas od chvíle, kdy se objevilo Bytí. Není to váš čas, proto život je dobou trvání Bytí. Byli jste zde před objevením Bytí, s Bytím přišlo zrození a smrt, ale vy jste zde věčně. Díky Bytí vnímáte den i noc, před Bytím jste byli kompletní, bez potřeby dne či noci. Když vám astrolog z palmových listů předpoví délku vašeho života, předpoví délku Bytí, nikoli vaši. Vy jste zde byli před Bytím. Jste tím věčným principem, který vše pozoruje, ale jelikož se považujete za osobu, trpíte úzkostí.


19. 1. 2017 - Aleš

Mysl je jazyk prány. Mluví na základě dojmů, které nasbírala. Mysl je označení pro dojmy, zaznamenané v práně. Vaše chování je výsledek. Mysl je vytvořena za toho předpokladu, když přijmete význam slov. Váš klid/ticho musí být doveden do krajnosti. Poté, kdy se stanete džnáninem, poznáte, že myšlenky, které jsou obsahem vaší mysli, nemají hodnotu ani dvou haléřů. Když se řekne: „Jste posedlý“, tak to znamená, že mysl samotná je posedlá myslí. Kdo nebo co ´vás´ kdy může ovládnout? Jste tím nějak znepokojeni? Kdo je tím, kdo se stará o děti a o domácnost? Jste to vy nebo vaše mysl? Jestlipak je to mysl, která vás rozpoznává, nebo jste to vy, kdo rozpoznáváte mysl? Proč přijímáte to, co vám vaše mysl namlouvá ohledně vaší minulosti nebo budoucnosti? Jaká je vaše pravá totožnost uvnitř těla?

 Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej


18. 1. 2017 - Lenka

Člověk by se měl osvobodit od svých chtění či nechtění a vědom si toho, že vlastní úsilí je jen jiné označení pro boží řízení, měl by vynaložit co nejvíce správného úsilí a dosáhnout nejvyšší pravdy. Ti, kdo se vymlouvají na osud, jsou jen k smíchu. Vlastní úsilí je správné tehdy, když vychází ze správného pochopení, z pochopení, jež pramení v srdci prozářeném učením posvátných knih či přímým vedením mudrce.


11. 1. 2017 - Lenka

Líný člověk je horší než osel. Člověk by se neměl poddávat lenosti, ale usilovat o dosažení osvobození, dobře si vědom toho, že mu života každým okamžikem ubývá. Tak jako si červi libují v hnisu, neměl by si člověk libovat v nemravnostech smyslového potěšení.


10. 1. 2017 - Aleš

SiddhaSamo-existující světlo je označení pro toho, kdo ví (světlo značí vědět). Má to jedno pravidlo, a tím je: „Vše, co se stane poznané díky tomuto světlu, bude menší, méně podstatné a nečinné ve srovnání s tímto světlem.“ Osvícené věci jsou menší než to (ten), co je osvětluje, a tudíž Znalec (poznaného) je větší než poznané. Na základě tohoto pravidla dojdeme k pochopení, kdo je tím „největším“ uvnitř poznání. V noci je lampa pokládána za Boha a když ji rozsvítíte, je hinduistickým zvykem se jí uklonit (pozn. J.N.: podle hinduistického zvyku je recitována modlitba a úklona před lampou poté, kdy ji večer rozsvítíte; tím se přivítá světlo do domu). Proč je lampa Bohem? Protože v noci jsou díky světlu z lampy spatřeny objekty, a tudíž lampa, která je osvětlovatelem, je větší než objekty, známé jeho .........

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Džej


 

Archiv aktualit