Zpívání bhadžanů
v klubu "Malý Velký strom":

13.6. - 18,30 - 20,30

20.7. - 18,30 - 20,30Nové knihy:

Šrí Siddharaméšvar Maharádž

Ve formě dvou knih Vše je iluze a Oddanost po Seberealizaci vychází 130 přednášek Satgurua Šrí Siddharaméšvara Maharadže,
zaznamenaných Nisargadatta Maharadžem
v době, kdy navštěvoval svého Gurua. Více informací v sekci Tištěné knihy.

  1. Vše je iluze
  2. Oddanost po Seberealizaci

vsejeiluze_advaita_nastenka.jpg

 

 

 

 

oddanost_advaita_nastenka.jpg

 

 

 

 

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

24. 5. 2016 - Aleš

Obrácení džívy (individuality) ke konečnému Dosažení/Paramartha je nevyhnutelné. Mája (iluze) každého opakovaně fackuje, čímž se ho neustále snaží dovést k Já. Moudří a správně smýšlející jedinci se po jedné či dvou fackách obrátí k Sebe-poznání, ale ostatním umíněným jedincům iluze uděluje nespočet facek během jednoho života za druhým. Ani oni se však nemohou vyhnout odhodlání vrátit se jednou do naší vlastní původní svarúpy. Takže i po úděsném utrpení se tomu stejně nelze vyhnout. Nebylo by tedy moudřejší si to právě dnes přiznat a s radostí to přijmout! Rčení (v jazyce marathi) „Ten, kdo se unavil děláním toho a tamtoho, začne s uctíváním Boha“ má velký význam. Jedinec/džíva vykonává ve světě tolik úsilí a námahy, a nakonec zcela vyčerpán nemůžete jinak, než že se odeberete do příbytku své pravé formy/svarúpy.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Džej


23. 5. 2016 - David

Figure 1 Chrám v Inčgiri - pohled k samádhi Šrí GurulingadžaFigure 1 Chrám v Inčgiri - pohled k samádhi Šrí Gurulingadžangama, které nechal postavit Šrí Bháúsáhébngama, které nechal postavit Šrí BháúsáhébKdyž Gurulingadžangam opustil své tělo, Bháúsáhéb byl u něj a spolu s ním jeho další žáci, lingajaté. Když umíral, řekl: „Tohle tělo jedlo přepuštěné máslo (ghí) a další dobré věci. Nedávejte mne do země.1 Dejte moje tělo do džungle, aby zvířata měla hostinu. Nedávejte mne do samádhi. Jestli něco takového chcete mít, jen někam postavte kámen v mém jménu – my mu říkáme lingam – a to bude stačit.“ Pak opustil tělo. Co se stalo pak? Žáci jsou vždy hrozně chytří. A tak si řekli: „Jak bychom to mohli udělat? To nemůžeme udělat.“ A postavili jeho samádhi na farmě jednoho z žáků. Žena toho žáka, ale nenásledovala Gurulungadžangama a nevěřila v něj. Za tři roky tento žák zemřel. A co udělala jeho žena? Úplně to samádhi zbourala. Co s tím? Vyndali ven to tělo. Lingajaté pohřbívají celé tělo. Jako vy dáváte mrtvé do rakve. Jen oni je nedávají do rakve, ale dají je přímo do země. Takže vyndali to jeho tělo, tedy to, co z něj zbylo...


22. 5. 2016 - Roman

Annamalai SvamiTento překlad vznikl jako výraz díků Annamalai Svámímu, jehož dotek milosti Bhagavána Ramany Maháršiho zmněnil mé nazírání na život. Tato kniha je jedna z mála, která dává nahlednout do každodenního života v tehdejším Ramanášramu.    Rudolf Skarnitzl

Příběh života světce, který měl tu čest sloužit jednomu z největším mudrců 20. století. Příběh Karma jógy a jejího naplnění.

Přejeme ničím nerušený poslech.


19. 5. 2016 - Aleš

Pocit těla je vryt velmi hluboko; je velmi obtížné to (tělo) učinit lehčí. Proto je obtížné si tato slova pamatovat. Lékem pro to je mantra, kterou jste dostali od Gurua a víra v Gurua. Může být snový svět vytvořen vašim vlastním úsilím? Přesto se vytvoří a probíhá (ve snu). Významem bezmyšlenkovitého ticha je ´Já jsem probuzen´. To je následováno světskou činností se jmény a formami. Po probuzení, když cítíme, že ´my jsme´, dojde k stvoření slova. Vašim velkým nepokojem je vaše vlastní vědomí. Je jako dítě neplodné ženy (ne-existující). To, co není představeno, se nezhmotní. Jestliže to nechápete, pak alespoň mějte úctu k vědomí, které naslouchá. Považujte jej za posvátná ............

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej


18. 5. 2016 - Gabriela

SiddhaViditelné, kvalitativní, Nejvyšší „Já“ s „Univerzálním tělem“ je Brahman. Nazývá se Saguna (s formou) anebo Sakšatkara Parabrahman, Sakšat-Parabrahman. Je-li zde pouze jedno bez druhého, jakým způsobem je tělo (či Univerzální tělo) oddělené? Jakmile je „já“ pryč, „ty“ rovněž zmizí. Buď přetrvává „já“ a „ty“, anebo žádné „já“ a „ty“ nezůstává. Jakmile není „já“, není „ty“. Uddhava tento stav realizoval. Představení si něčeho na Jediném Skutečném Brahman je mája. Každý si může představit cokoliv! Tato představa, které se oddáváte, vejde v existenci. Co je dobrého v tomto světě? To, co si představíme, je dobré. Protože svět samotný je představou, vše, co si vymyslíte, bude úspěšné. Toto je Kontrolující Síla, Síla Inkarnace, která byla Uddhavou pochopena. Zcela realizoval, že mája je falešná (neskutečná). Vše poznal jako neskutečné a v souladu s tím byl bezžádostivý. S touto bezžádostivostí vzrostla Oddanost...


 

Archiv aktualit