Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Konec našeho putování

12. 2. 2024 - advaita

siddha_23.jpgSiddharaméšvar Maharadž: Existuje jedna skutečně nevyhnutelná zásada, a tou je, že se stáváte tím, co věříte, že jste. Nezapomínejte proto na své Já. „Já jsem Nejvyšší Já a všeho je dosaženo sílou mého 'vše'." Bez tohoto přesvědčení měníte toto „vše“ v neužitečné a prázdné sliby. Každým okamžikem proto zvětšujte své přesvědčení o Já a nesestupujte z královského trůnu. Když sedí na trůnu On, Jeho svrchovaná moc se uskutečňuje bez námahy, a protože jste Brahman, nebude pro vás platit žádný zákon. Bez Něho nejsou žádné zákony, ale On je nad a mimo, je od Svých zákonů osvobozen. Jak Ho může tento hrubý imaginární svět spoutat? Ať řekne cokoli, stane se to, a pokud se stanete bezmyšlenkovití, síly Máji vám budou ležet u nohou. Budete-li v sobě udržovat a pěstovat přesvědčení, že jste Já, bude toto přesvědčení stále silnější a silnější. Když si budete uchovávat pochopení, které vám nabízí váš Guru neboli Já, neboť obojí je totéž, budete osvobozeni.

Konec našeho putování

V desáté dášace sedmé kapitoly knihy Dasboadh Swámi Ramdas říká: „Jakmile jste celou svou bytostí obráceni k Já, kráčíte po cestě poznání a vaše síla bude narůstat. Proto pochopte, že jste Jedno jediné uvnitř každého a nikdy nedopusťte, aby byla vaše „osamocenost/samojedinnost“ vyrušena.“

Jste tímto „vše“, a když „vše“ splyne s Brahman, zůstane jen bezforemné Já, a To jste Vy. Pak je celý svět vaším bezforemným Já. Blaženost „vše“ a štěstí, které vám přinášejí věci světa, jste Vy, Bůh. Protože jste Bůh, řeknete-li „Jsem pozorující Brahman nebo když řeknete „Jsem 'vše'," Bůh se tím pro vás stane.

Všichni avatáři Boha jsou Vašimi inkarnacemi. Proč se Ráma a Krišna stali Bohem? Protože věřili, že ve světě neexistuje nic než jejich vlastní Já. Jedině ten, kdo ví, že celý svět je mé Já, se stává Bohem. Vaše forma „vše“ i hrubé tělo složené z pěti elementů jsou obsaženy ve Vás. Myšlenka „Jsem bezmyšlenkovité Já“ je příčinou toho, že se stáváte Bohem, a myšlenka „Já jsem tělo“ je příčinou toho, že se stáváte džívou.

Ve skutečnosti se stáváte tím, na co myslíte, protože na tomto světě neexistuje nikdo kromě vás, a proto bez vás nemůže existovat nic dalšího. Pokud věříte, že jste Bůh, pak je Bůh tím, kdo jste. Věříte-li, že jste „vše“, tak budete tím. Stejně jako když přivedete domů krávu – její mléko, moč, trus, to vše přichází spolu s ní –, tak i když víte, že jste tímto „vše“, jeho všudypřítomnost, síla a moc jsou s ním rovněž spojeny. Když pak poznáte, že jemné tělo, hrubé tělo a tělo „vše“ jsou mými dětmi, stanete se Znalcem bezmyšlenkovitosti.

Bezmyšlenkovitost se však stala hrubým vesmírem a touto opilou, arogantní formou, která se před ním objevuje. Vskutku, vaším tělem je celé stvoření, ale protože se považujete za hrubé tělo, stali jste se malými. Avšak tím, že se stanete Šivou, stanete se velkými a pak bude celý svět vámi.

Potom není třeba hledat štěstí, protože vy sami budete štěstím, a když se stanete bezmyšlenkovitými, štěstí „vše“ vás bude provázet kamkoliv půjdete. Jakmile vaše „vše“ přejde do Brahman, bude existovat jen Jedno jediné a celý svět vám bude sloužit. Pak vám stejně jako bohu v chrámu, bude celý svět přinášet své oběti.

Nejdříve však musíte pochopit „vše“ a stát se inkarnací Boha. Pak řekněte: „Svět a toto „vše“ jsou moje“ a buďte sami Bohem. To je poznání Brahman. Nejprve promění džívu v Šivu a pak, díky bezmyšlenkovitosti, se Jedno jediné, které přicházelo a odcházelo do tohoto pekla v práně, stane Samotným Bohem.

Krišna řekl: „Ať už je poznání zakotveno v jakémkoli těle, ať je jakékoliv kasty, vyznání či barvy pleti, jsem tu proto, abych sloužil oddanému tohoto poznání, a to zrození za zrozením.“ Krišna tím chtěl říci, že v éře kali jugy k vám sestupuje ve formě vědění/poznání, a díky tomuto poznání realizujete, že jste bezmyšlenkovité Já.

„Já jsem Samo-zářné, Nejvyšší Já“, toto pochopení je poznáním Brahman, a to je to, co vám ukazuje Guru. Proto „nyní“ buďte prostřednictvím poznání „vše“ bezmyšlenkovitým Já a zůstaňte. Toto všechno vám Guru nabízí, avšak jako kdybych vám dal mango a vy byste řekli „Promiň Maharadži, ale bolí mně jazyk, když ho jím“, co pak mohu dělat?

„Nyní“, když k vám přišlo pochopení „vše“, již není potřeba praktikovat opakování mantry nebo přísné askeze. Látka je nyní čistá, tak proč ji znovu prát? A pokud jste ve skutečnosti Samo-zářným Bohem, k čemu je pak vůbec zapotřebí očišťování tohoto „vše“? „Já jsem věčně přístupné a věčně vyvstávající Já" – toto pochopení nejprve přináší bezusilovné poznání „vše“. To je uctívání vaší vlastní podstaty (swarúpa). A když se stanete Bohem, pak bude všude přebývat vaše Blaženost a to bude vaše skutečné Diwali (hinduistický „svátek světla“, který oslavuje vítězství světla nad tmou, dobro nad zlem).

Když je s vámi síla vašeho Sadgurua, jakou moc nad vámi budou mít zákony nebo účty osudu? Stanete se Bohem a všechny vaše nevyřízené účty hříchů a cností budou pryč. Pochopte, že jste Král! I když se vydáte na lov, jste stále Králem. Jste Bohem bohů, tak jak mohou zůstat pojmy jako okolnosti, příznivé a nepříznivé atd.? Vy jste Bohem, celý svět je Jeho domem a On ho vybudoval ze Sebe a pro Své vlastní potěšení. Pro Něho neexistují žádné zákony, jen naprostá svoboda!

Neštěstí a „Saturnův návrat“ znepokojuje jen ty nevědomé, a nikdo nemůže pohlédnout na Boha „zlým okem“. (Návrat Saturna a „zlé oko“ jsou pověry, které údajně předznamenávají neštěstí. Skutečné „zlé oko“ je však naše zkreslené vidění sebe sama.) Štěstí je pro Šivu a neštěstí pro džívu, ale kamkoliv se vydá On, tam je Blaženost v blaženosti. Pokud se však i nadále bude držet přesvědčení, že je džívou, stane se strůjcem Svého vlastního neštěstí. Když se drží přesvědčení, že je Bohem, vytváří si Svou vlastní Blaženost.

Svět „vše“ a tři bohové neboli guny, které vytvářejí svět, jsou zde pro to, aby sloužily Bohu. Jejich sláva je díky Němu. Kdykoli je s vámi přítomen Krišna, vaše vítězství je zaručeno. Je-li Krišna v této velké bitvě s vámi, co vám mohou způsobit bezcenné předměty Kauravů?

Existuje jedna skutečně nevyhnutelná zásada, a tou je, že se stáváte tím, co věříte, že jste. Nezapomínejte proto na své Já. „Já jsem Nejvyšší Já a všeho je dosaženo sílou mého 'vše'“.

Bez tohoto přesvědčení měníte toto „vše“ v neužitečné a prázdné sliby. Každým okamžikem proto zvětšujte své přesvědčení o Já a nesestupujte z královského trůnu. Když sedí na trůnu On, Jeho svrchovaná moc se uskutečňuje bez námahy, a protože jste Brahman, nebude pro vás platit žádný zákon. Bez Něho nejsou žádné zákony, ale On je nad a mimo, je od Svých zákonů osvobozen.

Jak Ho může tento hrubý imaginární svět spoutat? Ať řekne cokoli, stane se to, a pokud se stanete bezmyšlenkovití, síly Máji vám budou ležet u nohou. Budete-li v sobě udržovat a pěstovat přesvědčení, že jste Já, bude toto přesvědčení stále silnější a silnější. Když si budete uchovávat pochopení, které vám nabízí váš Guru neboli Já, neboť obojí je totéž, budete osvobozeni.

V tomto nabídnutém pochopení existují dvě síly. Jedna patří otci neboli Guruovi a druhá náleží dítěti neboli žákovi. Guruova síla je větší než celé stvoření, a když se oba stanou Jedním, předá Svou sílu Svému dítěti. Avšak pouze ten, kdo po pochopení poznání uctívá Sadgurua s tímto poznáním, se stává Znalcem Brahman a tím Největším z největších.

Mé pokyny se stanou „stromem plnícím přání“ pro ty, kdo se jimi řídí. Oddaný Gurua je ten, kdo stlouká oceán světského života, dokud z něj nevytryskne nektar „já jsem“, a pak pije jen ten. Budete-li se držet mých pokynů, mé požehnání bude vždy s vámi. Pak stejně jako kojenec nepotřebuje matku žádat o nakrmení, oddaný již nebude muset žádat Gurua o Jeho požehnání. Tak ať se tak stane! Pokud byste však tyto pokyny porušili, pak zatratíte sami sebe.

Guruova milost závisí na tom, zda pečujete o svůj úkol. Bude muset student, který se dobře učí, prosit učitele o to, aby prošel? Ne! Vše, co bylo třeba říci, vám bylo řečeno. „Nyní“ světlo vašeho intelektu jistě povede vaši loď do svého cíle a vy sklidíte ovoce své oddanosti a získáte poznání Brahman.

Přednáška Šrí Siddharaméšvara Maharadže, datum neuveden.

 (do angličtiny přeložil John Norwel)

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.