Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 22.1. 2019 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      18.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Archív aktualit

14. 11. 2018 - Lenka

Myšlenky na znechucení světem či vzdání se světa napadají jen nevědomce. Jen nevědomá bytost si může myslet, že utrpení je tu tehdy, když tu je tělo, a je-li tělo odloženo, utrpení zmizí. „To je radost“, „to je bolest“, „to...


13. 11. 2018 - Gábina, Aleš a Jirka

nisargadatta_nirupana2s.jpgTazatel: Jak bychom se měli pohybovat ve světě?
Maharadž: Přestaňte se pohybovat. Vy neděláte nic. Bdělý stav představuje činnost, hluboký spánek naproti tomu reprezentuje klid a mír. Když jsou tyto dva stavy přítomny, značí to, že...


9. 11. 2018 - Martin

Lidé říkají „dosáhnu toho až později, ke konci života.“ Ale tím se z bez-myšlenkovitého pochopení stal jen prázdný slib v oblasti této světské existence. Bez-myšlenkovitost však taková není; protože té je možno dosáhnout hned,...


7. 11. 2018 - Lenka

Osvícená bytost je neustále činná, avšak nic nekoná. Stavu nekonání se nedosáhne nečinností! Nekonání tě osvobodí od zakoušení, neboť sklízí jen ten, kdo zasel. Jakmile zmizí představy „já“ a „já zakouším“, zbyde pouze...


6. 11. 2018 - Gábina, Aleš, Jirka

maharaj_nirupana_17.jpgTazatel: Vracím se zítra do Ramanášramu. Mohl by mi Maharadž dát od sebe něco ve formě prasádu, co bych si u sebe mohl ponechat?
Maharadž: Můj prasád pro vás je to, že vám doporučuji mít plnou a neotřesitelnou oddanost (purnu, ništa...


31. 10. 2018 - Lenka

Poté, co Prahláda takto rozjímal, vstoupil do stavu, v němž nejsou mentální proměny, ale kde je nekonečné blaho nerušené pohybem myšlenek. Seděl nehnutě jako socha.

Uběhl dlouhý čas. Démoni dělali, co bylo v jejich silách, aby...


30. 10. 2018 - Gábina, Aleš, Jirka

/nisargadatta_nirupana2s.jpgMaharadž: Tato podstata bytí ve vás vyvstala bez vašeho poznání, ovšem vy ji užíváte podle svého vlastního přání. Chci tuto individualitu odsoudit k smrti. Je to spravedlivé, že pronáším tento rozsudek? Takže přemýšlejte velice...


26. 10. 2018 - Gábina

Jakmile je bez-myšlenkovité Já spatřeno, jeví se jako „vše“ a je považováno za pravdivé (protože jeho základ je pravdivý). Když je však pochopena bez-myšlenkovitost, tento svět „vše“ je poznán jako neskutečný. Ono „Jedno...


24. 10. 2018 - Lenka

V určitém čase pocit ega vznikne a v určitém čase, podobně jako svět na konci vesmírného cyklu, zase zanikne. A i já jsem po dlouhé době opakované existence na tomto světě v koloběhu zrození a smrti dosáhl stavu klidu a míru, tak...


23. 10. 2018 - Gábina, Aleš, Jirka

maharaj_nirupana_3.jpgMaharadž: Dešťové kapky padají. Není to přirozeností deště, aby jeho kapky padaly dolů, a větru, aby foukal? Chtít něco je přirozené do té doby, dokud tu je ztotožňování se s tělem a myslí. Jakmile to je překročeno, nezůstává...