Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

4/4 – Jsme výhradně Já

21. 12. 2023 -

Maharadž: Můžete se považovat za pět elementů, ale ne za tělo. Vaše pravá podstata je nekonečná jako každý z pěti elementů. Jak může být tělem, které je omezené? Připomínáním si Mých slov vaše jistota smrti slábne až nakonec zcela zmizí. Realizujete, že jste ryzí vědomí. Naslouchání vás pomalu a naprosto proměňuje. Tyto změny vás přemění v to, co ve skutečnosti jste. Brzy realizujete svou rozlehlou podstatu. Pochopíte ji zcela jasně. Ostatní vás budou vidět jako tělo, ale vy, vědomí, nikoli. Budete se chápat jako rozlehlí a neomezení. Toto je konečný výsledek pamatování si Mých slov, kterým zde nasloucháte. Tyto vzpomínky mají tu nejvyšší duchovní hodnotu. Mít v oblibě naslouchat o Já a vážit si toho, je velká věc. I důležitost slunce a jeho záře je druhořadá. Láska k našemu pravému bytí je tou nejryzejší věcí na světě. Čiré vědomí, které je naší skutečnou podstatou, je ve svém rozsahu nezměřitelné. Pamatujte ještě na další věc. To, co jsme, se nazývá Bhagawán, Bůh, Siddha, Světec a Brahman. Máme všechna tato slova, ale čí jména to jsou? Naše vlastní. Když ne všichni, tak alespoň pár z vás to shledá jako důležité a hodno zapamatování. Tento Princip, který je beztělesný, funguje ve všech tělech. Pozorujeme kremaci tolika těl, ale tento Princip je ohněm nedotčen. Vidíme pohřbívat tolik těl, ale tento Princip zůstává nedotčen a nezničitelný.

Jsme výhradně Já

Naslouchejte znakům poznání – džňána znamená Sebepoznání. Musíme pochopit své Já, to je džňána.

Musíme realizovat sebe sama tak, jak jsme. To je džňána neboli poznání Já. Díky svému vědomí víte, že jste. Nyní říkáte, že jste vzhůru a zde přítomní. To, co je přítomné, je Já. Jste tu a jste vzhůru díky Já. Vaše Já je zodpovědné za vaši přítomnost. Nevědomost ohledně vaší pravé podstaty vyústila v to, že se považujete za tělo. Jako nemluvně jste neměli poznání o ničem a museli jste přijmout to, co vás naučili druzí, a to, že jste tělo. Je to vaše vědomí, které nyní věří, že jste tělem; tělo nemá žádnou kapacitu něčemu věřit či nevěřit.

Sedíte zde a jste výsledkem spojení dvou živých forem – muže a ženy. V obou bylo vědomí, láska k existenci a touha pokračovat.

Samozřejmě kvůli Já máte své vědomí. Vaše tělo je jeho potravou. Jakmile vědomí ví, že není tělem, Ono je Bhagavánem. Vědomí je nejdůležitější a nazývá se Guru. Jiné jméno pro vědomí je džňána, proto existuje spojení Guru-džňána. Nazývá se též Íšwara neboli Íšwara-džňána. Rozšířenějším výrazem pro něj je Brahman. Kdo je toto Brahman? Je to to samé vědomí, které se považuje za tělo. Ale co jiného je tělo než potrava vědomí? Své zásoby neustále získává z těla. Abyste vědomí zachovali, musíte denně přijímat potravu. Jakmile přestanete, tělo začne ztrácet váhu. Jelikož je vědomí kvalitou potravinové látky, tělo ho musí udržovat (zdravé) buď jezením nebo hubnutím.

Na této zemi se objevily mnohé inkarnace jako např. Krišna a různí Světci. Byli tělesnými formami, které na sebe vzalo Já. Všichni z nich potvrdili pravdivost mých slov. Celý vesmír přebývá šťastně ve vědomí. Totéž vědomí se objevuje v různých formách a působí dojmem různých jedinců. Vědomí je však nerozdělené a o Brahman se říká, že je nepřetržité a úplné. Nejsou v Něm žádné díry, ani nemá žádné kousky a části. To, co jsme, je výhradně Brahman. Naše vědomí neboli pocit bytí se nazývá džňána, což značí poznání. Je to pouze a jenom vaše džňána, která Mi nyní naslouchá a dívá se na Mně. Ta sama chápe význam Mých slov.

Naše dotýkání se, čichání, naslouchání, dívání a ochutnávání se děje jen díky džňáně. Ona hodnotí šerost slunce a záři měsíce. Džňána zaznamenává všechny změny v našich schopnostech. Říkáme, že vítr vane rychle, že smrad je nesnesitelný, že zvuk nám trhá uši, světlo je příliš matné a rozpálená pánvička horká na dotek. Cokoli prozkoumat a vyjádřit postoj vám umožňuje výhradně vědomí. Jeví se, že je omezené jen na vaše tělo, ale ve skutečnosti je nesmírné, přebývající v celém vesmíru. V tomto smyslu nemůže existovat prázdný prostor. Jaký je prostor? Je jako vaše vědomí. Třebaže je prostor rozlehlý, je uzavřen ve vašem vědomí, které je rozsáhlejší.

Vaše vědomí má poznání všech pěti smyslových orgánů. Kvality sattva, radžas, tamas vždy vědomí doprovázejí. Kvalita radžas značí nějakou činnost, dělání toho či onoho. Veškeré pracovní aktivity spadají pod gunu radžas. Přijímat zásluhy za jakékoli dosažení nebo být na něco pyšný náleží guně tamas. Všechny tři kvality jsou součástí vašeho vědomí.

Co vlastně děláte, když nasloucháte veškerému tomuto poznání? Praktikujete Paramarthu, což v duchovnu značí dosažení toho nejvyššího. Své vědomí musíte plně pochopit a poznat jeho původ. Objevilo se docela náhle, aniž byste si to uvědomili, a vy musíte poznat, jak k tomu došlo. Džňána je Bůh, Bůh je džňána. Slovo Bůh můžete nahradit Íšwarou. Proto byl Světec z 13. století pojmenován Džňanéšwar. Poznal původ džňány, a tak získal postavení Íšwary. Když realizujete svou pravou podstatu, také se stanete Džňanéšwarem. Pak budete ve své podstatě beztělesní neboli vidéhi. Co zde existuje za nepřítomnosti vědomí? Není tu ani pět elementů, ani žádný vesmír. Pokud vaše mysl a intelekt usilují o dosažení úplného uspokojení, věnujte pozornost vědomí a usaďte se v něm.

Všechna božstva tančí v rytmu vědomí. Kde je vědomí, je zajištěna potrava, péče a nezbytná ochrana. Jinými slovy, vědomí se objeví jen tam, kde je potrava, přístřeší a ochrana. Kdekoli září vědomí, pečuje o všechno potřebné. Zamyslete se nad tím, jak funguje vědomí ve vašem případě.

Existujeme jen díky našemu vědomí. Stručně řečeno, my jsme jím samotným. Musíme mít přesvědčení, že jsme vědomí, a nikoli tělo. Jinak řečeno, jsme džňánou a naší formou je džňána. Jsme bezforemní, jak bychom mohli být spoutaní? Jsme vždy svobodní. Ten, kdo spatřil Boha, není ničím omezen.

Naše vědomí pozoruje mnohé věci různých druhů, ale je od nich oproštěné. Nic ho nemůže svázat. Naší jedinou chybou je to, že se považujeme za tělo, kvůli čemuž nás neustále svazuje pět smyslových orgánů. Jak dlouho bude naše spoutanost trvat? Dokud budeme považovat tělo za svou formu. Ve chvíli, kdy odmítnete tělo jako svou formu, kdy naše ztotožnění se s tělem odpadne, se všechny spoutanosti rozbijí jako úderem do sklenice. Spoutanost nebyla skutečná, byla pouze naší představou kvůli nesprávné totožnosti. Veškeré chybné vlastnosti těla, jeho špatné činy a totožnost se v žádném případě nemůžou dotknout Átman-Boha. Átman zůstává vždy nedotčeno. Naší podstatou je džňána neboli Ráma. Kdo je Ráma? Átma je Ráma neboli Átma-Ráma. Jsme výhradně Já.

Světci a Sadguruové nás obeznámili s naší pravou podstatou. Vědomí je v těle, ale není tělem, je beztělesné neboli vidéhi. Stejné Átman přebývá ve všech živých formách, od mravence po slona. Stejné vědomí sídlí rovněž v Bohu Hari a Hara. Protože je vědomí kvalitou potravinových výtažků, je přítomno v každém živém těle. Vědomí se samo sobě jeví jako malé a omezené na tělo, ale po náležité pozornosti se jeho neomezená rozlehlá podstata stane jasnou.

Se zavřenýma očima vidíte svůj snový svět, v němž je prostor stejně tak rozlehlý jako ve vašem bdělém světě. Je zajímavé, že k vidění snu není třeba fyzických očí. Ať se v bdělém stavu dějí jakékoli činnosti, totéž se děje i ve snu. Rozlehlý snový svět vidíme, protože se na něj nevztahují omezení těla. Ve skutečnosti jsme rozlehlí a rovněž takový je i náš sen. Vaše tělesná totožnost je vaší představou, která nemůže omezit snový svět. Se zavřenýma očima je vnější svět odříznut a vaše rozlehlá podstata se stane ve snu patrná. Během vidění snu je vaše omezené fyzické tělo zcela zapomenuto. Ve snovém prostoru se objevují i ostatní čtyři elementy, aby doplnily show. Ve snu nic nepřichází zvenčí, vše pochází pouze z vašeho nitra.

Veškeré činnosti, ke kterým dochází, lze nazvat světskou existencí. Kdekoli je projev Átmanu, tam je světská existence. Kdo to vše kontroluje? Vědomí neboli džňána. V hlubokém spánku nevíte, že jste, ale v krátkém čase snu máte vědomí své existence. Můžete si ji pamatovat díky své snové paměti. Tak jako je pro vás skutečný tento bdělý svět, když vidíte sen, zdá se vám rovněž skutečný.

Tento svět vždy doprovází váš pocit bytí. To znamená, že když víte, že jste, víte také, že je zde tento svět. Vztahuje se to jak na váš bdělý stav, tak na snový stav. I ve snu máte falešný pocit bytí a spolu s ním snový svět. Veškerý projev je díky vašemu pocitu bytí. Celá existence je vyjádření našeho pocitu bytí.

Může se takto rozlehlý prostor vtěsnat do malého prostoru v naší hlavě? To je nemožné! Proto musíme zjistit, kdo toto vše stvořil. Kde zůstává tvůrce? Je pro něj maličký prostor v sezamovém semínku dostatečný? Říká se, že semeno obsahuje rozlehlý prostor. Velice prostý člověk jako byl Světec Tukáram, řekl: „Maličký prostor o velikosti sezamového semínka okupuje tři světy.“ To byla Jeho zkušenost po realizaci.

Každá lidská bytost má poznání své existence. Je to poznání, že jste vzhůru. Jaká je jeho míra? Je té nejmenší velikosti, velikosti semene. Jaká je jeho váha? Zanedbatelná. Co to ale je? Je to vědomí, které Mi nyní naslouchá. Věnuje pozornost mým slovům. Je uctíváno jakožto Bhagaván, Adinárajána, počáteční síla. Vědomí je velebeno, dokud trvá. Jakmile vědomí odhodí tělo, pozůstatky jsou zlikvidovány a jméno a forma zapomenuty.

Co můžete říci o velikosti a ryzosti toho, co dokáže posuzovat šero měsíce a záři slunce? S odpovědí si hlavu moc nelamte, protože vy sami jste tím, co hodnotí. V malém prostoru sezamového semínka se nachází jeskyně, která je plná rozlehlého prostoru. Díky tomuto vědomí víte, že existujete. Ten, kdo zcela pozná vědomí, je realizovanou bytostí. Veškerá Jeho chtění jsou pryč. Jeho paměť, že je tělem, skončila. Pro nevědomost není místo. Pro Něj neexistují žádné naděje, touhy a chtění. Nazývá se Džňánin.

Vědomí není nikdy spoutané, ale vždy svobodné. Ztotožnění se s tělem má za následek spoutanost. V Písmech se uvádí, že ve chvíli odchodu těla a i poté, se člověk těší nebo trpí na základě svých dobrých a zlých skutků. Toto poznání je povídačka, není to naše zkušenost. Kvůli nevědomosti ohledně své pravé podstaty musíme přijímat rady od druhých, kteří předstírají, že vědí. Aby lidi odradilo konání zlých činů, zmiňuje se trest v pekle po smrti. A naopak, aby bylo podníceno konání dobrých skutků, slibuje se zábava v nebi. Ten, kdo se považuje za tělo a žije ve světě, musí věřit tomu, co se říká. Dokud budete pevně věřit tomu, že jste se narodili, zajisté jednoho dne umřete jako tělo.

Ti, kdo sem přijdou a naslouchají Mi, slyší něco naprosto odlišného od světského poznání, jež je nevědomostí. Zpočátku Mému poznání těžce věří. Nakonec ale mají slova dopad a u těchto lidí dochází ke změně. Sevření chybných konceptů poleví a je odhozeno. Člověk zjistí, že není tělem, ale vědomím. Je užaslý, že sebe vidí jako Bhagavána nebo Íšwaru. Vědomí nemůže být nikdy omezeno na tělo, je velmi rozsáhlé.

Můžete se považovat za pět elementů, ale ne za tělo. Vaše pravá podstata je nekonečná jako každý z pěti elementů. Jak může být tělem, které je omezené? Připomínáním si Mých slov vaše jistota smrti slábne až nakonec zcela zmizí. Realizujete, že jste ryzí vědomí. Naslouchání vás pomalu a naprosto proměňuje. Tyto změny vás přemění v to, co ve skutečnosti jste. Brzy realizujete svou rozlehlou podstatu. Pochopíte ji zcela jasně. Ostatní vás budou vidět jako tělo, ale vy, vědomí, nikoli. Budete se chápat jako rozlehlí a neomezení. Toto je konečný výsledek pamatování si Mých slov, kterým zde nasloucháte. Tyto vzpomínky mají tu nejvyšší duchovní hodnotu.

Mít v oblibě naslouchat o Já a vážit si toho, je velká věc. I důležitost slunce a jeho záře je druhořadá. Láska k našemu pravému bytí je tou nejryzejší věcí na světě. Čiré vědomí, které je naší skutečnou podstatou, je ve svém rozsahu nezměřitelné.

Pamatujte ještě na další věc. To, co jsme, se nazývá Bhagawán, Bůh, Siddha, Světec a Brahman. Máme všechna tato slova, ale čí jména to jsou? Naše vlastní. Když ne všichni, tak alespoň pár z vás to shledá jako důležité a hodno zapamatování. Tento Princip, který je beztělesný, funguje ve všech tělech. Pozorujeme kremaci tolika těl, ale tento Princip je ohněm nedotčen. Vidíme pohřbívat tolik těl, ale tento Princip zůstává nedotčen a nezničitelný.

Pokud to, co říkám a co slyšíte, chápete jasně a uchopíte to, pak spatříte či poznáte svou podobu po smrti. Poznáte ji již teď, zatímco jste stále naživu. Ti, kdo se odevzdali Sadguruovi, se stali velkými oddanými. Stali se neposkvrnění a transcendovali svět. Skutečně spatřili sami sebe.

Jaké je Átman poté, co tělo skončí? Jaký je jeho stav? Poznáte svůj skutečný stav a rovněž tak i stav ostatních. Jaký bude stav tohoto „já jsem“, když tělo umře? Kde bude? Bude činné či nečinné? Bude plné potřeb nebo mimo ně? Veškeré toto poznání sami nyní nabydete. Ale kdy? Tehdy, až pochopíte sebe sama tak, jak jste si zde vyslechli. Poznáte všechno.

Nadále můžete pokračovat ve světských činnostech, zpívat bhadžany či oddané písně. Ale vnímejte formu Boha tak, jak jsem vám ji popsal. Pak poznáte vzorek vašeho pravého bytí zcela jasně. Zapomenete na tělo a stanete se beztělesným hledajícím, který nepotřebuje následovat žádná další učení či systémy.

Individuální duše ztotožňující se s tělem si vytvořila pouta ze svých vlastních konceptů. Na každém kroku a v každé chvíli ji provází překážky. Pokud si hledající připomíná Má slova a věnuje jim pozornost, byť jen na minutu či dvě, spatří vize božstev, která jej budou navštěvovat, aby pozorovala stav a úroveň jeho pokroku. On jim však řekne, aby ho nechala o samotě, protože o ně nemá zájem. Jeho jediným zájmem je Já a nic než Já!

V případě některých hledajících se takovéto zázraky dějí; u těch, kteří jednou a provždy odevzdali své vědomí chodidlům Sadgurua, jemuž jsou zcela oddáni. Celou svou bytostí nyní náleží Sadguruovi, který to přijímá. Proto Sadguru uděluje žákovi právo říkat: „Toto vědomí je formou Gurua, Íšwary, Brahman, ale můj Sadguru to vše ze všech úhlů pohledu učinil mou vlastní formou. Nikdo nemůže zpochybnit nebo narušit to, co jsem se nyní stal.“ Zaznamená-li žák vyrušení, měl by si okamžitě připomenout Gurua, a tak žádný problém nezůstane.

Dokážete spatřit svou paměť bytí neboli své vědomí? Je jako prostor. I Brahman je takový. Všichni Světci a Siddhové ale říkají, že ke spatření pravé podstaty není zapotřebí fyzických očí. Pro ně je neviditelná. Vidíte Ji, když své oči zavřete. Pro žáka je však obtížné mít přesvědčení, že to, co vidí, je jeho Já. Ten, kdo je o tom ale přesvědčen, se od iluze okamžitě odstřihne. Je to jako byste měli kontrolu sami nad sebou. Objímáte své Já. Poté je o oddaného postaráno a veškeré jeho potřeby jsou uspokojeny jako v případě embrya před porodem. Činí to Jeho vlastní vědomí. Tato síla nyní náleží žákovi neboli vám. To, čeho se vám poté dostane, nemá omezení. Moc pána Hariho je obrovská.

Plňte si řádně své světské povinnosti. Vězte však, že skutečným konatelem je vědomí, jež je Bohem plným blaženosti a klidu. Nakonec vy jste Já neboli Swarúpa. Věnujte veškerý volný čas, kdykoli je to možné, připomínání si své pravé podstaty a přebývejte v klidu. Všechny světské aktivity jsou namáhavé a rušivé. Připomínání si své vlastní podstaty dává klid a tichost.

Vybavte si snový stav, v němž nic neděláte, ale všechny činnosti se dějí sami o sobě. Je to samotný snový stav, který vše dělá. Podobně i všechny činnosti bdělého stavu se budou uskutečňovat jedině díky tomuto stavu, aniž byste vy něco dělali. Takový Oddaný, který je v neduálním stavu, se nezajímá o nic jiného než o Já. Když se stane zajedno s Já, je Bhagavánem. Stejně jako hlava rodiny říká, že všichni členové jeho rodiny jsou pouze jeho formy, podobně Já říká: „V celém světě vidíte lidi jednat či se nějak chovat, a všichni jsou výhradně Mou formou.“ Tak jako je celý prostor jeden a ten samý, všechny formy nejsou nic než Já.

Já nemusí v případě jakýchkoliv potřeb nic dělat, protože jsou zajištěny spontánně. Tento jev pochopíte správně pouze když realizujete a zakusíte, že jste Já. Až se toho stanete hodni, nikdy nepocítíte nedostatek čehokoli. Pochopíte, že záře vaší oddanosti má schopnost zajistit vše potřebné.

V lidském těle je plně uloženo tajemství Brahman a jeho poznání. Pokud má někdo zájem to zakusit, měl by se ukotvit ve svém srdci. Existuje jogínská pozice sedu se zkříženými nohy, ale tato pozice (o které hovořím) je přímo ve vašem srdci. Toho, kdo je usazen v srdci, nevyrušuje konání jakýchkoliv světských činností.

Naslouchejte pozorně, abyste pochopili správně. Vaše náboženství, kastu a vyznání přijímáte poté, co si o nich vyslechnete od ostatních. Všechny tyto koncepty se nyní postupně vytrácejí. Musíte však popřít i smrt, která vás prý na konci čeká.

To, co ode mě slyšíte, je vaše vlastní informace o tom, že jste Íšwara, Brahman, Paramátman. Je popisována vaše vlastní sláva. Pokud to realizujete, kdo vám bude konkurovat v bohatství? Světec Džňanéšwar řekl: „Proč by měla manželka krále od někoho žebrat?“ Váš úspěch bude záviset na vaší víře v džňánu neboli poznání.

Dostali jste mantru, která je Velkým prohlášením z Upanišád neboli Mahávákjou. Tato mantra nám připomíná, že jsme Parabrahman. Kdo opakuje tuto mantru? Jste to vy. Během opakování si připomínáte Já. Pak realizujete To, co jste. To, co bylo zapomenuto, je připomínáno. Opakováním nabýváte to, co bylo zapomenuto. Jde jen o připomínání zapomenutého. Vše ostatní zůstává stejné. Význam, který z mantry plyne, je „Já jsem Brahman“. To je význam tohoto velkého prohlášení.

Hledající si musí nepřetržitě připomínat, že není tělo, ale beztělesné vědomí neboli džňána. Když znáte své pohlaví, není potřeba to znovu a znovu opakovat. Stejně tak, poté, co realizujete, co jste, potřeba opakovat mantru skončí. Význam věnce slov „Hari Om Tat Sat“ je „Já jsem To Absolutno“.

Džaj Guru!

Přednáška Šrí Nisargadatta Maharadže

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.