Zpívání bhadžanů
v klubu "Malý velký strom":

Zpívání v březnu 2018:

  • 19.3. pondělí 18,30 - 20,30 hod.

Zpívání v dubnu 2018:

  • 16.4. pondělí 18,30 - 20,30 hod.
  • 30.4. pondělí 18,30 - 20,30 hod.

Místo konání: klub "Malý velký strom" 
Dobrovskeho 16, Praha 7,
zast. tramvaje Letenské naměstí

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981)

Tento seberealizovaný mistr, který žil v chudinské čtvrti v Bombaji, se stal proslulý svými brilantními, vtipnými a spontánními promluvami, ve kterých vyučoval prostou a úspornou džňána jógu, založenou na vlastní zkušenosti. Mnohé z těchto promluv byly publikovány knižně. První z knih, Já jsem To, si jakožto dílo moderní klasiky velmi cení všichni, kteří praktikují Advaitu.

Šrí Nisargadatta Maharadž se narodil v Bombaji v dubnu 1897. Jeho rodiče, kteří mu dali jméno Maruti, měli malý statek ve vesnici Kandalgaon, v okrese Ratnagiri ve státě Mahrastra. Jeho otec Šivrampant byl chudý člověk, který byl před tím, než se stal zemědělcem, sluhou v Bombaji.

Maruti pracoval jako chlapec na otcově statku. Přestože vyrostl téměř bez jakéhokoli formálního vzdělání, byl ovlivněn náboženskými představami otcova přítele Višnu Haribhau Gora, který byl zbožným brahmínem.

Marutiho otec zemřel, když bylo chlapci osmnáct let, a zanechal po sobě svou ženu a šest dětí. Maruti a jeho starší bratr odešli ze statku do Bombaje hledat práci. Poté, co krátce pracoval jako úředník, otevřel si Maruti obchod, kde prodával dětské oblečení, tabák a v Indii populární cigarety ubalené z tabákových listů, kterým se říká beedies. Obchod byl poměrně úspěšný a Maruti se v roce 1924 oženil. Brzy následoval syn a tři dcery.

Když bylo Marutimu 34 let, přivedl ho jeho přítel Yashwantrao Baagkar ke svému guruovi, Šrí Siddharamešvaru Maharadžovi. Guru dal Marutimu mantru a určité pokyny a nedlouho poté zemřel. Šrí Nisargadatta na to později vzpomínal takto:

"Můj guru mi uložil, abych si hleděl pocitu "Já jsem" a nevěnoval pozornost ničemu jinému. Tak jsem ho poslechl. Neprováděl jsem žádná konkrétní dechová ani meditační cvičení, ani jsem nestudoval duchovní texty. Ať se stalo cokoli, obrátil jsem od toho svou pozornost, a setrvával v pocitu "Já jsem". Může se to zdát příliš snadné, nebo dokonce primitivní. Jediný důvod, proč jsem to dělal byl, že mi to řekl můj guru. A přece to fungovalo!"

Během tří let Maruti realizoval své Já a přijal nové jméno Nisargadatta. Stal se sádhuem a pěšky putoval do Himálaje, ale nakonec se vrátil do Bombaje, kde žil až do konce svého života, pracoval jako prodavač cigaret a ve svém domě předával lidem duchovní moudrost.

Díky úspěchu knihy Já jsem To, která vyšla poprvé v anglickém překladu v roce 1973, se stal mezinárodně slavným a mnoho západních žáků ho navštěvovalo v jeho bytě, kde poskytoval satsangy.

Šrí Nisargadatta Maharadž zemřel v roce 1981, ve věku 84 let.

20. 3. 2018 - Gabriela

maharaj_nirupana_17.jpgMaharadž: Nezajímám se o žádné fyzické disciplíny, o jógu, ani o cokoliv, co se dá z toho získat. To, co se snažím vysvětlit je toto: vy jste pouze já, já jsem vy. Já vím, že vy jste pouze to, co já, ale vy to nevíte, takže já vám zkouším toto vysvětlení, tuto znalost dát. Prováděním těchto fyzických jógových ásan a jiných cvičení získáte určitá uspokojení, ale toto není duchovní poznání.


13. 3. 2018 - Gabriela

maharaj_audio_4.jpgMaharadž: Toto „jáství“ je skryto v lůně ve formě nevědomosti. Dítě je narozeno a po několika letech se tato nevědomost stane poznatelnou v pocitu „já jsem“. Před pochopením tohoto „jáství“ tu je balkrišna, dítě nevědomosti. Později se nevědomost sama chápe – to je poznání. Toto poznání přeruší nevědomost balkrišny. V tomto stavu Krišny Pán Krišna vysvětlil poznání, a poté splynul ve svém originálním stavu, v Absolutnu. Po tu dobu, kdy existují nevědomost a poznání, tak jedno rozpouští druhé. Podobně jako tento plamen i plamen poznání tu bude tak dlouho, dokud tu bude tato nevědomost. Když bude tato nevědomost vyčerpána a ukončena, tento plamen poznání vyhasne.


6. 3. 2018 - Gabriela

maharaj_audio2sm.jpgMaharadž: Nejste nikdy konatelem a ani jste jím nikdy nebyl. Myslíte si, že lidé ve filmu, který se hraje na televizní obrazovce, ucítí bolest a zemřou, když se televize vznítí a zničí? Nemáte žádný tvar, žádnou formu, jste jako prostor. Myslíte si, že životní dech, který vdechujete, bude cítit nějakou bolest, když budete umírat? Pouze se opětovně rozplyne ve vzduchu stejně tak, jako tomu bylo předtím. Ale tím, že tu budete sedět a poslouchat, se to nestane. Musíte meditovat.