Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 16.10. 2018 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      19.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981)

Tento seberealizovaný mistr, který žil v chudinské čtvrti v Bombaji, se stal proslulý svými brilantními, vtipnými a spontánními promluvami, ve kterých vyučoval prostou a úspornou džňána jógu, založenou na vlastní zkušenosti. Mnohé z těchto promluv byly publikovány knižně. První z knih, Já jsem To, si jakožto dílo moderní klasiky velmi cení všichni, kteří praktikují Advaitu.

Šrí Nisargadatta Maharadž se narodil v Bombaji v dubnu 1897. Jeho rodiče, kteří mu dali jméno Maruti, měli malý statek ve vesnici Kandalgaon, v okrese Ratnagiri ve státě Mahrastra. Jeho otec Šivrampant byl chudý člověk, který byl před tím, než se stal zemědělcem, sluhou v Bombaji.

Maruti pracoval jako chlapec na otcově statku. Přestože vyrostl téměř bez jakéhokoli formálního vzdělání, byl ovlivněn náboženskými představami otcova přítele Višnu Haribhau Gora, který byl zbožným brahmínem.

Marutiho otec zemřel, když bylo chlapci osmnáct let, a zanechal po sobě svou ženu a šest dětí. Maruti a jeho starší bratr odešli ze statku do Bombaje hledat práci. Poté, co krátce pracoval jako úředník, otevřel si Maruti obchod, kde prodával dětské oblečení, tabák a v Indii populární cigarety ubalené z tabákových listů, kterým se říká beedies. Obchod byl poměrně úspěšný a Maruti se v roce 1924 oženil. Brzy následoval syn a tři dcery.

Když bylo Marutimu 34 let, přivedl ho jeho přítel Yashwantrao Baagkar ke svému guruovi, Šrí Siddharamešvaru Maharadžovi. Guru dal Marutimu mantru a určité pokyny a nedlouho poté zemřel. Šrí Nisargadatta na to později vzpomínal takto:

"Můj guru mi uložil, abych si hleděl pocitu "Já jsem" a nevěnoval pozornost ničemu jinému. Tak jsem ho poslechl. Neprováděl jsem žádná konkrétní dechová ani meditační cvičení, ani jsem nestudoval duchovní texty. Ať se stalo cokoli, obrátil jsem od toho svou pozornost, a setrvával v pocitu "Já jsem". Může se to zdát příliš snadné, nebo dokonce primitivní. Jediný důvod, proč jsem to dělal byl, že mi to řekl můj guru. A přece to fungovalo!"

Během tří let Maruti realizoval své Já a přijal nové jméno Nisargadatta. Stal se sádhuem a pěšky putoval do Himálaje, ale nakonec se vrátil do Bombaje, kde žil až do konce svého života, pracoval jako prodavač cigaret a ve svém domě předával lidem duchovní moudrost.

Díky úspěchu knihy Já jsem To, která vyšla poprvé v anglickém překladu v roce 1973, se stal mezinárodně slavným a mnoho západních žáků ho navštěvovalo v jeho bytě, kde poskytoval satsangy.

Šrí Nisargadatta Maharadž zemřel v roce 1981, ve věku 84 let.

Dnes - Gabi, Aleš, Jirka

maharaj_audio2sm.jpgMaharadž: Připomínání si Gurua zasáhne pouze ty, jejichž ryzí vědomí chce být zajedno s Guruem.
Tazatel: Záleží tedy na nás, zdali uvěříme, že čistá mysl je jedním z nutných požadavků k tomu, abychom dosáhli Sebe-realizace. Slovem „čistá" máme rozumět příznivé myšlenky uvnitř této mysli nebo to jsou jakékoliv myšlenky, které absolutně nedbají na svůj obsah?
Maharadž: Odhoďte kompletně mysl. Je pouze označením individuálního vědomí těla a mysli. Ve skutečnosti jste bez tvaru či jména. Změnila voda, která vyteče z řeky, svoji kvalitu?


9. 10. 2018 - Gabi, Aleš a Jirka

/nisargadatta_audio3_2.jpgTazatel: Je tu tak málo Sebe-realizovaných bytostí, a tak mnoho sádhaků, kteří si přejí dosáhnout realizace. Proč je zde příliš málo těch, kteří dosáhli úspěchu?
Maharadž: Všechno je spontánní. Tento projev nemá žádnou příčinu, a proto nemůže být nic označeno jako příčina pro vznesení vaší otázky, proč se jen pár adeptů stává Siddhy. Tato otázka nemůže být zodpovězena.
Zkoušíte být tou láskou, která není vůbec podmíněna tělem a myslí. Pokud se touto láskou stanete, je to totální, úplná láska. Kdyby ovšem tato láska vzešla z vašeho těla/mysli, byla by to hlavní příčina vašeho zoufalství. Odpoutanost přichází pouze tehdy, když jste osvobozen od tělesné lásky. Buďte proto osvobozen od stavu těla a mysli a spočívejte ve stavu lásky a to bude zdroj veškeré blaženosti.


2. 10. 2018 - Gabi, Aleš a Jirka

maharaj_audio2sm.jpgTazatel: Máme vytvářet nějaké úsilí nebo se vstoupení do tohoto nejvyššího vědomí děje pomocí milosti?
Maharadž: Vynaložil jste nějaké úsilí, abyste zformoval tento tvar těla? Došlo k tomu automaticky, spontánně. I to, na co se ptáte, je spontánní, ale vy chcete stále vytvářet nějaké úsilí a chcete využít a zaměstnat nějaké speciální dovednosti, se kterými byste vstoupil do tohoto Absolutního stavu a prostě byl Tím.
Tazatel: Co je správná meditace?
Maharadž: Správnou meditací je to, když rozjímáte o svém Já. Neměl by zde být v průběhu takové kontemplace žádný obraz nebo koncept. Brahman je bez konceptů.