Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

10. listopadu 1980 – Stav Džňánina je jako stav dítěte, když si dítě nebylo vědomo sebe sama (z knihy Před vědomím)

9. 6. 2020 - advaita

maharaj_audio_6.jpgMaharadž: Lidé se ztrácejí ve vnějším projevu Džňánina. A místo toho, aby směřovali k vůdčímu principu, snaží se ho jen napodobovat. Já nyní znám důkladně ten první moment, vím co je to zrození, znám vše, nicméně, mohl bych dobrovolně vstoupit do tohoto zrození? Jaké konatelství či oprávnění jsem měl při rozhodnutí, zda vstoupit či nevstoupit do zrození, či se o čemkoliv rozhodnout? Když říkám, že jsem nabyl poznání svého narození, znamená to snad, že jsem skutečně přímo věděl, co se v tom okamžiku dělo?

10. listopadu 1980

Maharadž: Jak dalece do minulosti může dojít má paměť? Byl jsem malým chlapcem a pamatuji si, že mě nějaká starší osoba nesla na zádech. Došla se mnou až na vrchol hory a já mohl spatřit východ slunce. To je můj první dojem. Přemýšleli jste nad tím někdy? V kolika letech jste nabyli poznání svého těla? Dejme tomu, že jste si začali uvědomovat sebe sama ve věku čtyř let – k veškerým činnostem, které se odehrály před touto dobou, došlo bez vašeho vědění a v paměti o tom nemáte žádný záznam. O věcech, které se staly, jste se doslechli od ostatních, ale vy to přímo nevíte. Je tu nějaká jizva a bylo mi řečeno, že jsem byl někým pokousán, ale není tu na to žádná vzpomínka. Než se dítě poznalo, stalo se mnoho věcí. V prvních letech tu primární koncept „já jsem“ byl, ale v latentním stavu. Později začal poznávat sebe sama. Stav Džňánina je jako stav dítěte, když si dítě nebylo vědomo sebe sama. Nástroj, skrze který vědění vyjadřuje sebe samo, je nyní docela odlišný, ale princip je tentýž. Džňáninové budou mít rozdílné způsoby vyjádření. Ramana Mahariši nosil pouze bederní roušku, která byla jen vypraná, ale nevyžehlená – já nosím rád věci, kde nejsou žádné záhyby a látka je upravená. Existoval jiný světec, který si nebyl vědom svého těla a chodíval nahý. Pán Krišna byl také moderní, jako já, a velmi pěkně oblečený. Lidé se ztrácejí ve vnějším projevu Džňánina. A místo toho, aby směřovali k vůdčímu principu, snaží se ho jen napodobovat. Já nyní znám důkladně ten první moment, vím co je to zrození, znám vše, nicméně, mohl bych dobrovolně vstoupit do tohoto zrození? Jaké konatelství či oprávnění jsem měl při rozhodnutí, zda vstoupit či nevstoupit do zrození, či se o čemkoliv rozhodnout? Když říkám, že jsem nabyl poznání svého narození, znamená to snad, že jsem skutečně přímo věděl, co se v tom okamžiku dělo? Toto vše je jen konceptuální poznání. Také veškeré poznání od této chvíle je konceptuální.

Z knihy Před vědomím

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.