Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 22.1. 2019 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      18.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981)

Tento seberealizovaný mistr, který žil v chudinské čtvrti v Bombaji, se stal proslulý svými brilantními, vtipnými a spontánními promluvami, ve kterých vyučoval prostou a úspornou džňána jógu, založenou na vlastní zkušenosti. Mnohé z těchto promluv byly publikovány knižně. První z knih, Já jsem To, si jakožto dílo moderní klasiky velmi cení všichni, kteří praktikují Advaitu.

Šrí Nisargadatta Maharadž se narodil v Bombaji v dubnu 1897. Jeho rodiče, kteří mu dali jméno Maruti, měli malý statek ve vesnici Kandalgaon, v okrese Ratnagiri ve státě Mahrastra. Jeho otec Šivrampant byl chudý člověk, který byl před tím, než se stal zemědělcem, sluhou v Bombaji.

Maruti pracoval jako chlapec na otcově statku. Přestože vyrostl téměř bez jakéhokoli formálního vzdělání, byl ovlivněn náboženskými představami otcova přítele Višnu Haribhau Gora, který byl zbožným brahmínem.

Marutiho otec zemřel, když bylo chlapci osmnáct let, a zanechal po sobě svou ženu a šest dětí. Maruti a jeho starší bratr odešli ze statku do Bombaje hledat práci. Poté, co krátce pracoval jako úředník, otevřel si Maruti obchod, kde prodával dětské oblečení, tabák a v Indii populární cigarety ubalené z tabákových listů, kterým se říká beedies. Obchod byl poměrně úspěšný a Maruti se v roce 1924 oženil. Brzy následoval syn a tři dcery.

Když bylo Marutimu 34 let, přivedl ho jeho přítel Yashwantrao Baagkar ke svému guruovi, Šrí Siddharamešvaru Maharadžovi. Guru dal Marutimu mantru a určité pokyny a nedlouho poté zemřel. Šrí Nisargadatta na to později vzpomínal takto:

"Můj guru mi uložil, abych si hleděl pocitu "Já jsem" a nevěnoval pozornost ničemu jinému. Tak jsem ho poslechl. Neprováděl jsem žádná konkrétní dechová ani meditační cvičení, ani jsem nestudoval duchovní texty. Ať se stalo cokoli, obrátil jsem od toho svou pozornost, a setrvával v pocitu "Já jsem". Může se to zdát příliš snadné, nebo dokonce primitivní. Jediný důvod, proč jsem to dělal byl, že mi to řekl můj guru. A přece to fungovalo!"

Během tří let Maruti realizoval své Já a přijal nové jméno Nisargadatta. Stal se sádhuem a pěšky putoval do Himálaje, ale nakonec se vrátil do Bombaje, kde žil až do konce svého života, pracoval jako prodavač cigaret a ve svém domě předával lidem duchovní moudrost.

Díky úspěchu knihy Já jsem To, která vyšla poprvé v anglickém překladu v roce 1973, se stal mezinárodně slavným a mnoho západních žáků ho navštěvovalo v jeho bytě, kde poskytoval satsangy.

Šrí Nisargadatta Maharadž zemřel v roce 1981, ve věku 84 let.

1. 1. 2019 - Gábina, Aleš, Jirka

maharaj_nirupana_12s.jpgTazatel: Maharadž mi doporučil klidný způsob života, ale pro můj životní styl bude obtížné stát se najednou klidným. V mé práci je mnoho stresů a vznětů. Doporučí mi Maharadž, abych si našel jiné zaměstnání?
Maharadž: Neřeknu vám, abyste dělal to či ono. Dělejte to, co máte rád, a přitom poznejte, že nejste konatelem, protože se to prostě jen děje. Osud, který vstoupil do vašeho života již prvního dne od početí, se bude odvíjet sám. Není tu nic, co byste mohl považovat za své, a vidět se tak jako nějaký tvořitel věcí či událostí. Jakmile poznáte, kdo jste, přestane vás tento osud svazovat.


25. 12. 2018 - Gábina, Aleš, Jirka

nisargadatta_nirupana2s.jpgMaharadž: Sedíte zde a já tu po nějakou dobu něco povídám, a potom vám řeknu, abyste odešel. Je to stejné, jako když se matka stará o své dítě, a potom mu řekne, aby šlo a hrálo si venku. Není to tím, že matka již to dítě nechce. Ona ho miluje. Guru žákovi vysvětlí poznání a vyvede ho z iluzorního domnění, že je tělem a myslí, a potom ho požádá, aby se staral sám o sebe.
Tato podstata bytí je dítětem tohoto nebytí, čili Absolutního stavu. Když tato podstata bytí pochopí tuto podstatu bytí, získá tím svůj základ, nebytí. Potom se již nestará o to, co se této podstatě bytí děje.


18. 12. 2018 - Gábina, Aleš, Jirka

maharaj_nirupana4.jpgMaharadž: Každý z vás touží po nějakých zážitcích, které vás ovšem nenaplní. Jestliže je vědomí zcela neklidné ve snaze poznat své skutečné Já, odhodí vše a požene se k cíli. To je mojí vlastní zkušeností. Navštívily mě stovky a tisíce místních lidí společně s cizinci. Stali se mými žáky a odešli. Nikoho z nich jsem nepozval. Byl to hlad jejich vlastní duše, který je sem přivedl. Došel jsem k poznání svého vlastního Já do takové míry, že filosofie Bhagavana Krišny se stala mojí, a to vše vzešlo z hladu po poznání a opravdovosti mé vlastní duše. Toto vědomí Krišny je mé Já, a přesto tímto vědomím nejsem. Všechno je ve mně, odpočívá to ve mně.