Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 22.1. 2019 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      18.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981)

Tento seberealizovaný mistr, který žil v chudinské čtvrti v Bombaji, se stal proslulý svými brilantními, vtipnými a spontánními promluvami, ve kterých vyučoval prostou a úspornou džňána jógu, založenou na vlastní zkušenosti. Mnohé z těchto promluv byly publikovány knižně. První z knih, Já jsem To, si jakožto dílo moderní klasiky velmi cení všichni, kteří praktikují Advaitu.

Šrí Nisargadatta Maharadž se narodil v Bombaji v dubnu 1897. Jeho rodiče, kteří mu dali jméno Maruti, měli malý statek ve vesnici Kandalgaon, v okrese Ratnagiri ve státě Mahrastra. Jeho otec Šivrampant byl chudý člověk, který byl před tím, než se stal zemědělcem, sluhou v Bombaji.

Maruti pracoval jako chlapec na otcově statku. Přestože vyrostl téměř bez jakéhokoli formálního vzdělání, byl ovlivněn náboženskými představami otcova přítele Višnu Haribhau Gora, který byl zbožným brahmínem.

Marutiho otec zemřel, když bylo chlapci osmnáct let, a zanechal po sobě svou ženu a šest dětí. Maruti a jeho starší bratr odešli ze statku do Bombaje hledat práci. Poté, co krátce pracoval jako úředník, otevřel si Maruti obchod, kde prodával dětské oblečení, tabák a v Indii populární cigarety ubalené z tabákových listů, kterým se říká beedies. Obchod byl poměrně úspěšný a Maruti se v roce 1924 oženil. Brzy následoval syn a tři dcery.

Když bylo Marutimu 34 let, přivedl ho jeho přítel Yashwantrao Baagkar ke svému guruovi, Šrí Siddharamešvaru Maharadžovi. Guru dal Marutimu mantru a určité pokyny a nedlouho poté zemřel. Šrí Nisargadatta na to později vzpomínal takto:

"Můj guru mi uložil, abych si hleděl pocitu "Já jsem" a nevěnoval pozornost ničemu jinému. Tak jsem ho poslechl. Neprováděl jsem žádná konkrétní dechová ani meditační cvičení, ani jsem nestudoval duchovní texty. Ať se stalo cokoli, obrátil jsem od toho svou pozornost, a setrvával v pocitu "Já jsem". Může se to zdát příliš snadné, nebo dokonce primitivní. Jediný důvod, proč jsem to dělal byl, že mi to řekl můj guru. A přece to fungovalo!"

Během tří let Maruti realizoval své Já a přijal nové jméno Nisargadatta. Stal se sádhuem a pěšky putoval do Himálaje, ale nakonec se vrátil do Bombaje, kde žil až do konce svého života, pracoval jako prodavač cigaret a ve svém domě předával lidem duchovní moudrost.

Díky úspěchu knihy Já jsem To, která vyšla poprvé v anglickém překladu v roce 1973, se stal mezinárodně slavným a mnoho západních žáků ho navštěvovalo v jeho bytě, kde poskytoval satsangy.

Šrí Nisargadatta Maharadž zemřel v roce 1981, ve věku 84 let.

4. 12. 2018 - Gábina, Aleš, Jirka

maharaj_nirupana_17.jpgMaharadž: Protože je toto tělo vytvořeno z této hrubé země, vegetace apod., je to nádrž všeho nečistého a všech nemocí. Přesto ale toto tělo může být uzpůsobeno k správnému užitku vedoucímu k realizaci Já, jestliže se stanete závislým na vedení a na slovech svého Gurua. Útočiště toho, kdo realizoval své skutečné Já, se stane pro mnohé další následovníky poutním místem. Je tomu tak např. u Sai Baby ze Širdi, kam chodí lidé a uctívají jeho sochu, přičemž jsou jejich modlitby vyslyšeny. Co je touto sochou? Je vytvořena z kamene. Cokoliv, co mi můj Guru řekl, jsem okamžitě následoval s plným přesvědčením a s tímto přesvědčením jsem dosáhl těchto výsledků. Musíte mít pevné přesvědčení, že nejvyšší Bůh neboli Božstvo, je poznáním „já jsem", ale této pravdy se vám musí dostat od Gurua, který je sám Džňáninem neboli tím, kdo rozpoznal a překročil toto poznání „já jsem". Bhagavadgíta říká,...


20. 11. 2018 - Gábina, Aleš, Jirka

maharaj_audio_6.jpgTazatel: Světec je tím, kdo může objasnit všechny otázky, a to ať se to týká absolutních či relativních záležitostí. Proto jsou otázky kladeny světcům.
Maharadž: Máte pocit, že otázky, které kladete, vyřeší vaše problémy? Pokládáte otázky z jejich samotného obsahu a zaujímáte postoj svého Já v době, když se ptáte?
Tazatel: Jsem nyní uveden do rozpaků, neboť nevím, jak udržím odpovídající chování poté, kdy opustím Maharadže. Zatěžuji se tím, že nevím, jak se bude moje mysl starat sama o sebe při podpoře těla a jeho aktivit.
Maharadž: Když se stane vaše mysl absolutně očištěnou, bude se starat úplně o všechno.


13. 11. 2018 - Gábina, Aleš a Jirka

nisargadatta_nirupana2s.jpgTazatel: Jak bychom se měli pohybovat ve světě?
Maharadž: Přestaňte se pohybovat. Vy neděláte nic. Bdělý stav představuje činnost, hluboký spánek naproti tomu reprezentuje klid a mír. Když jsou tyto dva stavy přítomny, značí to, že tu je pocit„já jsem", ale vy, Absolutno nejste ani bdělý stav, ani hluboký spánek a ani vjem „jáství".
Tazatel: Proč vnímám pouze toto mé tělo jako sebe sama?
Maharadž: Přestaňte přemýšlet o tomto těle. Držte se pouze bdělého stavu a hlubokého spánku jako sebe.