Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Nisargadatta Mahárádž - Audio přednášky

Každé úterý zde najdete audio přednášku (přepis nahrávky) od Šrí Nisargadatta Maharadže. Těchto přednášek je dohromady 52. Na adrese http://www.netinetifilms.com/audio-discourses.shtml byly uveřejněny některé z těchto audiozáznamů promluv Šrí Nisargadatta Maharadže, které do angličtiny doslovně překládá pan Mahan Gaitonde, dlouholetý žák a překladatel Maharadžových satsangů (viz fotogalerie). Zde vám nabízímepřepis z těchto promluv, kterou jsme přepsali a přeložili do češtiny. Jedná se o unikátní projekt, kde je možné poslouchat autentický Maharadžův proslov, aniž by byl editorem jakkoliv zkracován či upravován. Tyto nahrávky se budeme snažit vám zde zpřístupňovat v české verzi. Džaj Guru Maharadž.

 

|| rádžádhirádž sadgurunáth šrí nisargadatta mahárádž kí džej ||

 

Aleš a Gabina

Audio přednášky (1-52)

1. Ty jsi Átman, Já, bezforemný ...

2. Jakmile zná Bytí sebe samo, tělesná totožnost je zapomenuta

3/1 Džňána neboli vědomí se setkalo s vědomím

3/2 Vše, za co se považujete, vás jednou pevně sevře 

4/1 Tento zvuk a opakování mantry v bdělém stavu pokračuje i během stavu snění a spánku

4/2 Díky uctívání je ´projevené´ potěšeno a díky tomu poté prožijete samádhí

5. Oddělenost je zde v důsledku přijetí formy

6. Nevnášejte dualitu do vztahu s Já a nemyslete si, že tu je nějaký jiný ochránce než To

7/1 Lidskou bytostí jste kvůli své tělesné totožnosti, a Já s tím nemá nic co dočinění

7/2 Jak vám může dávat vaše bdění, které je falešné, skutečné štěstí?

7/3 Džňánin´ je označení pro toho, kdo rozpoznal skladiště svého poznání a vidí to jako něco neexistujícího

8. Jestliže zůstanete se svou tělesnou totožností, budete muset umřít, ne jednou, ale mnohokrát

9. Vaše ztotožnění s tělem po probuzení by mělo být postupně umenšováno

10. Když poznáte, že svět je neskutečný, jeho zmizení vám nezpůsobí žádnou bolest

11. Nezapomeňte, že nemáte co do činění s touto pomíjivou fází a jejími aktivitami

12/1 Naše bytí bez pocitu bytí je dokonalé

12/2 Musíme poznat to, čím jsme před vyvstáním tohoto vědomí

13/1 Spoutanost je tu každopádně kvůli všemu nově vyslechnutému

13/2 Pro oddaného, který obdržel poznání od Gurua, neexistuje vůbec žádná zkušenost zrození

14/1 Bez vědomí je i celý vesmír pustým místem

14/2 Díky oddanosti ztrácíte zájem o smyslové objekty

15/1 Vědomí ani nepřichází ani neodchází

15/2 Znalec "Já" není omezen na jedno tělo; všechna těla, všechny formy, jsou Jeho

16/1 Vědomí nemůže umřít, protože nemá žádnou viditelnou formu

16/2 Díky vědomí přichází Paramátman k poznání, že Ono je

17. Štěstí nezrozeného dítěte nemůže být nikdy stejné jako toho narozeného

18/1. K tomu, aby se změnila kvalita bytí, je doporučována oddanost, uctívání

18/2. K tomu, abyste učinili zprávu "já jsem" stabilní a oproštěnou od strachu, je vám doporučeno uctívat Boha a Gurua, přebývat ve slovech Gurua a uvědomit si své Pravé Bytí jakožto Boha

19. Kvůli vědomí mluvíme o takzvaném narození

20. V meditaci budete potkávat Světce a Velké Bytosti, kteří vás budou chtět zahlédnout vzhledem k vaší vznešenosti

21/1 Je zapotřebí plně věřit svému Guruovi a přemítat nad jeho slovy

21/2 Pokud máte naprostou víru v Gurua, pak se bude vaše meditace den ode dne zlepšovat

22. Za nepřítomnosti poznání "vy jste" tu není žádný svět; nebudete zakoušet svět

23/1 Šrí Krišna říká, že tento oddaný nemůže beze Mne existovat a ani Já bez tohoto oddaného nezakouším existenci

23/2 Jestliže si osvojíte slova Gurua, pochopíte sebe jako nezrozeného a již zde pro vás nebude existovat žádná spoutanost a to i když tělo stále existuje

24. Promluva Šrí Nisargadatta Maharadže k výročí odchodu z těla (mahásamádhí) Šrí Siddharaméšwara Mahradže

25/1  Nadvláda vaší mysli dokazuje, že jste ještě neobdrželi Nektar Guruových chodidel

25/2 Dokud neznáte svůj původ, původ vašeho vědomí, budete kontrolováni (ovládáni) svou mysli

25/3 Meditace na vědomí vás dovede na konec sebe-dotazování

26/1 Brahman Gňána čili Poznání Brahman, což znamená poznání Brahmy týkající se Brahman

26/2 Největším nepochopením je představa, že máme nějakou formu a že někým jsme

27/1 Kvůli své tělesné totožnosti si jste jistí svou smrtí, která však není skutečná

27/2 Oddaný si neuvědomuje nic než Boha

28/1 Život toho, kdo uctívá své vědomí jako Satgurua, je bezpečný a plynulý

28/2 Spokojenost je výsledkem poznání „Já“

29/1 Meditace na temnou modř (Shyam) vám přinese klid a skutečný odpočinek

29/2 Pro zření Krišny nejsou zapotřebí fyzické oči

30/1 Vaše Vědomí je zodpovědné za vše

30/2 Žít v Já je tím pravým náboženstvím

31/1 Pamatujte si, že vše, co je viděno a vše, co se objevuje, se děje Bhagavánu Šrí Krišnovi, a ne vám

31/2 Meditujte na své vědomí, nasávejte (vtahujte) ho neustále

32. S poznáním vědění setrváváte nedotčeni jakýmkoliv množstvím štěstí a utrpení

33/1 Žijte jakožto vědomí

33/2 Vše, co děláte, musíte vykonat, avšak musíte si připomínat slova Satgurua

34/1 Ti, co obdrželi od Gurua mantru, s tím také získali ujištění a spásu

34/2 Jsem to, co říká můj Guru

35/1 Za nepřítomnosti vašeho bytí tu nic není

35/2 Vědomí a vše, co se v něm objevuje, podléhá procesu vzniku a zániku

35/3 Dokud je vaše tělesná totožnost brána za skutečnou, budete se cítit jako konatel

35/4 Když si vyslechnete toto poznání, aniž byste ho chápali, ono vykoná svoji práci

35/5 Každý lidská bytost je pacientem v nemocnici zvané svět

36/1 Musíme poznat Átman během našeho života, to je nejzazší poznání

36/2 Vždy buďte svým vědomím, a nikoli tělem

37 Když jste neomezení, jak zde může být touha po omezeném?

38 Předtím, než začnete něco vykonávat, musíte být schopni rozlišit podstatné od nepodstatného a odstranit ego

39/1 Pamatovali jste si, že jste formou (tělem) před tím, než jste tuto formu nabyli?

39/2 Zakoušeli jste štěstí a neštěstí před vznikem tohoto těla?

40/1 Je nutné, abyste byli vědomím

40/2 Považovat se za tělo je známkou nemoci

41 Dokud nemáte poznání „Já“, jste potěšeni pochvalou a rozrušeni nadávkou

42/1  I když svému Guruovi nerozumíte, musíte mít na paměti, že On mluví přímo k vašemu Átman, které rozumí

42/2 - Celý vesmír je vaším tělem

43/1 – Vše poznané má svůj začátek v určitou dobu a svůj konec

43/2 – Poznejte kapacitu našeho vědomí

43/3 – Naše paměť totožnosti s mužem či ženou je nesprávné pochopení

43/4 – Vše, co si držíte, jednoho dne zmizí

43/5 – Pokud je vaší prioritou realizace „Já“, najděte si čas na meditaci

44/1 – To, co neexistuje, nemůže být nazýváno dobrým či špatným

44/2 – Je třeba, abyste byli To, chcete-li transcendovat iluzi

44/3 – Pravdu poznáte ve chvíli, když Jí jste

45/1 – Dokud nepoznáte své „Já“, budete podváděni

45/2 – Musíte sebe vidět jako vědomí, jako světlo

45/3 – Stáváte se tím, na co meditujete

46 – Vaše víra v Átman („Já“) se nerovná ani jednomu procentu vaší víry v tělesnou formu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
konec překladů Audio nahrávek
 
 

 

 

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.