Zpívání bhadžanů v Praze - do ledna 2020

  • od ledna 2020 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
  • Praha

Sraz:  v 18:00h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2020      

9.5. Praha

 

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468, Fero 774130579

Další informace o bhadžanechNová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.


obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

18/2 K tomu, abyste učinili zprávu "já jsem" stabilní a oproštěnou od strachu, je vám doporučeno uctívat Boha a Gurua, přebývat ve slovech Gurua a uvědomit si své Pravé Bytí jakožto Boha (přepis audionahrávky)

25. 11. 2014 - Aleš a Gabriela

Audio nahrávka-přednáška č. 18 (druhá část) Šrí Nisargadatta Maharadže, kterou do angličtiny překládá pan Mohan Gaitonde. Džaj Guru Maharadž.Tam, kde je vědění o sobě, tam je trápení a strach. Pochopíte-li plně toto vědomí sebe, poznáte odraz Skutečnosti v potravinové esenci těla. S tímto poznáním budete pozorovat osvobození tohoto vědomí (sebe). Budete toho svědkem. Přesně řečeno, pozorování se vám přihodí. Poznáte osvobození tohoto vědomí ve své přítomnosti. Pro to musíte mít víru ve svého Gurua, oddanost k Němu a měli byste provádět to, co je doporučováno v Písmu. Toto vše musíte dělat do té doby, dokud nepoznáte odraz Skutečnosti. Slunce musí poznat svůj odraz. Vaše bytí je kopií Skutečnosti, nikoli samotná Skutečnost. Stejně jako když ukážete někomu svoji fotku, řeknete: "To je moje fotka, to nejsem já." Vaše vědomí musí znát všechny tyto úrovně. Probouzejte své vědomí po celou dobu čím dál více. Potom překonáte potíže a neklid způsobené vyvstáním (projevem) vědomí (sebe). Znalec vědomí je zbaven potíží a neklidu, které jsou zde kvůli vědomí (sebe). Abyste toho všeho dosáhli, oddanost ke Guruovi je bezpodmínečná nutnost. Vše, co zaznamenáte a vše, co vidíte, je plné strachu. To věčné a trvalé je však .......

Druhá část přepisu přednášky č. 18 Šrí Nisargadatta Maharadže

Byl zde popsán váš přítomný stav. Bylo vám řečeno to, co nyní jste. Můžete milovat svůj pocit bytí, ale vězte, že to jsou jeho kvality. Tyto kvality nejsou nastudované, jsou mu přirozené a jsou v něm přítomny. Král, který se viděl ve snu jako žebrák, musel kvůli tomuto snovému poznání trpět. Královo skutečné poznání bylo zapomenuto a vyvstalo snové poznání. Ve snu se stal král žebrákem, který si těžce obstarával jídlo. Třebaže byl králem, stal se ve snu žebrákem dožadujícím se potravy. Kvůli čemu se to stalo? Není to výsledek snového poznání? Ten, kdo rozpozná toto tajemství, dostane se za poznání, za vědomí a za všechny problémy. Můžete to označit jako před vědomím, před bytím. Není zde zakoušení spánku ani bdělého stavu, tudíž ani vědění (pocit "já jsem"), žádné vědomí (o sobě).

Tam, kde je bdění a spánek, je i existence vědění (pocit "já jsem"), vědomí (o sobě). Nyní si myslíme, že jsme se narodili. Ale koho zrození to je? Zrození není nic než vyvstání stavu bdění, spánku a vědění (pocitu "já jsem"). S odchodem snu zůstává král a žebrák zmizí. Podobně když zmizí náš pocit bytí, zakoušíme úplnost, kompletnost. Ale za nepřítomnosti bytí zde není žádné zakoušení. Protože Absolutno nemá žádný pocit bytí, zrození se stane bez jeho vědomí. Kdyby tomu tak nebylo, tak by tomuto takzvanému zrození zabránilo.

Není to vaše nebo moje zrození, ale vyvstání tří stavů – bdění, spánku a vědění (pocitu "já jsem"). Můžete říci, že se narodily tyto tři stavy. Nebude ten, kdo ví, že se jedná o zrození těchto tří stavů, od toho stranou? Od všeho, co pozorujete, ať už červa, hada atd., jste bezesporu stranou, odděleni od toho. Od všeho, co poznáváte, jste odděleni. Kvůli oddělenosti či dualitě je zde poznávání. V nedvojnosti tu žádné poznávání není. Nedvojnost je tehdy, když jsou pozorovatel a pozorované jedním. V nedvojnosti nedochází k pozorování. Vše je jedním, není zde nic k pozorování. Se sebemenší odlišností nastává pozorování.

Jen si to vyslechněte a pamatujte. Nesnažte se něco dělat. Nevynakládejte žádné úsilí. Naslouchejte a poznejte nakolik je to pro vás prospěšné. Jestliže pochopíte to, co jste si zde vyslechli, a žijete podle toho, nedotknou se vás žádné starosti a trápení. Nebudete nikdy zasaženi žádnými problémy. Budete prosti tužeb a chtění. I když zde tělo a vědomí dosud existují, žádné starosti a naděje tu nebudou, a nemohou se vás tudíž dotknout. Nebude zde potřeba v cokoliv doufat či po čemkoliv toužit nebo něco chtít. Avšak zapomnění Skutečnosti ústí v nuzný život, podobný tomu, kdy se král uviděl jako žebrák.

Jako příklad uveďme odraz slunce na hladině jezera. Slunce se nachází velmi daleko, avšak jeho odraz je na hladině a je v pohybu, nikdy není klidný. Slunce je daleko, ale odraz se chvěje v čeřící se vodě. Podobně lze říci, že naše Pravé Bytí je také "vzdáleno", ale jeho odraz se nachází v potravinové esenci jako pocit bytí. Odraz Skutečnosti je náš pocit bytí, zpráva "já jsem". Pocit bytí nedokáže setrvat v klidu. Tato zpráva "já jsem" je ve své přirozenosti ustrašená. Kvůli své ustrašenosti vykonává vše možné, jen aby se toho strachu zbavila. Avšak Skutečnost leží za dosahem slunce a měsíce. Neklid zprávy "já jsem" svědčí o jejím strachu. Jste-li však klidní, značí to, že zde není přítomen žádný strach. Odraz slunce svým pohybem a nestabilností dokazuje svou slabost. Nelze říci, kdy zpráva "já jsem" zanikne. Ten, kdo pochopí tajemství tohoto všeho, shledá sama sebe mimo dosah světa. Toto nelze zakusit, to je fakt.

K tomu, abyste učinili zprávu "já jsem" stabilní a oproštěnou od strachu, je vám doporučeno uctívat Boha a Gurua, přebývat ve slovech Gurua a uvědomit si své Pravé Bytí jakožto Boha. Opravdový hledající se nejprve stane Guruem, což je totéž jako být Bohem. Naše Pravé Bytí je mimo dosah světa, avšak zpráva "já jsem" je v potravinové esenci těla. "Jáství" je základní iluze, pocit "já miluji", avšak naše Pravé Bytí je mimo svět. Znalec toho nemá žádné zrození ani smrt. To je fakt. Strach vždy doprovází náš pocit bytí, naše vědění (sebe sama). Máte-li k tomu nějakou připomínku, prosím učiňte tak. Všude, kde je vědění (sebe sama), tak je přítomný strach. Skutečnost však nemá žádný strach, ale "jáství" není skutečné, tudíž je zde strach. Nejsou-li zde potíže a rozruch, tak si buďte jisti, že tu není žádné "jáství". Tělo nezakouší bolest, avšak vědomí (sebe) v těle je potížista, plný neklidu. Jste nuceni dělat to či ono, jen abyste na tento problém zapomněli. Tam, kde je vědění o sobě, tam je trápení a strach.

Pochopíte-li plně toto vědomí sebe, poznáte odraz Skutečnosti v potravinové esenci těla. S tímto poznáním budete pozorovat osvobození tohoto vědomí (sebe). Budete toho svědkem. Přesně řečeno, pozorování se vám přihodí. Poznáte osvobození tohoto vědomí ve své přítomnosti. Pro to musíte mít víru ve svého Gurua, oddanost k Němu a měli byste provádět to, co je doporučováno v Písmu. Toto vše musíte dělat do té doby, dokud nepoznáte odraz Skutečnosti. Slunce musí poznat svůj odraz. Vaše bytí je kopií Skutečnosti, nikoli samotná Skutečnost. Stejně jako když ukážete někomu svoji fotku, řeknete: "To je moje fotka, to nejsem já." Vaše vědomí musí znát všechny tyto úrovně.

Probouzejte své vědomí po celou dobu čím dál více. Potom překonáte potíže a neklid způsobené vyvstáním (projevem) vědomí (sebe). Znalec vědomí je zbaven potíží a neklidu, které jsou zde kvůli vědomí (sebe). Abyste toho všeho dosáhli, oddanost ke Guruovi je bezpodmínečná nutnost. Vše, co zaznamenáte a vše, co vidíte, je plné strachu. To věčné a trvalé je však mimo dosah strachu. Vše, co je plné strachu, je dočasné. Nemůže tu zůstat nadlouho, neboť není skutečné. Vaše vědomí (sebe) pouze ukazuje, že tu je Skutečnost, jejíž je odrazem. Abyste se zbavili strachu, musíte opakovat Džaj Guru, Džaj Guru s plnou vírou v Gurua.

 

konec přednášky č. 18


Džaj Guru Maharadž

Překlad: Aleš a Gabriela

 

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"