Zpívání bhadžanů v Praze - do ledna 2020

  • od ledna 2020 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
  • Praha

Sraz:  v 18:00h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2020      

9.5. Praha

 

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468, Fero 774130579

Další informace o bhadžanechNová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.


obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

7/1 část - Lidskou bytostí jste kvůli své tělesné totožnosti, a Já s tím nemá nic co dočinění (přepis audio nahrávky)

24. 6. 2014 - Aleš a Gabi

NisargadattaNa adrese: www.netinetifilms.com je uveřejněna sedmá nahrávka (první část) audiozáznamu promluv Šri Nisargadatta Maharadže, které do angličtiny doslovně překládá pan Mahan Gaitonde. Džaj Guru Maharadž.
"Je nutné se vyhýbat všem hádkám a následovat učení Gurua. Guru značí poznání, plnost poznání. Guru není individualita. Guru je poznání, plnost poznání; Guru je znalcem poznání, nikoliv poznáním. Ve skutečnosti je Guru ..............."

 

Promluva 7 (část první)
10. dubna 1980

Jak odstranit nevědomost? Držením se svého "Bytí", které bylo nejprve nazýváno jako Išvara (Bůh). Držte se poznání "já jsem", které se také označuje meditací na Išvaru. Toto je "Saguna Bhakti" neboli uctívání projevu či formy, které je na počátku duchovní cesty třeba brát jako nutnost.

Naše poznání "my jsme", díky němuž jsme poznali, že jsme a také že svět je, to je to, čím jsme – to je naše totožnost. Stejně jako včela sbírá nektar, tak i vy přijímejte poznání "já jsem" jako formu Boha, formu Gurua, a současně jako svou vlastní formu. Bůh, Guru a vy – tato trojice je samo poznání. Toto poznání není k ničemu přirovnatelné. Avšak vše existuje ve světle tohoto poznání.

Jakmile se obeznámíte s tímto poznáním, zjistíte, čím jste byli ještě před objevením poznání " já jsem", a čím budete v nepřítomnosti tohoto poznání. To je v případě, kdy vaše "Bytí" není. K tomu ale musíte mít poznání svého "Bytí". Svou existenci, Boha, svět a Brahman si uvědomujete jen díky poznání "já jsem".

Dovolte, aby vaše činnosti pokračovaly. Nebudou mít však dlouhého trvání a výsledky vašich činů s vámi také dlouho nezůstanou. Právě nyní si toto vyslechněte a pamatujte si, že trváte na všem, co děláte. Chcete pokračovat ve všem, co děláte. Věříte, že vše, co děláte, je skutečné a s touto vírou jednoho dne vydechnete naposled. Předtím, než vás životní dech opustí, musíte poznat znalce životního dechu, jímž je poznání "já jsem". Přijali jste tělo za svou formu, a proto věříte tomu, že jste muž nebo žena. Poznání "já jsem" není mužem či ženou, je to čistě jen poznání. Toto poznání je Bhagavan či záře. I když je zářné, má lásku Já. Oplývá velkou láskou k sobě samému.

Nehovoříme o těle, ale o poznání, které je v těle. Musíme rozvinout toto poznání, a z toho důvodu je nazýváno Bohem. Tudíž tato meditace na Išvaru (Boha) a připomínání si Ho by měly probíhat nepřetržitě. Jelikož si připomínáme Išvaru, během tohoto procesu se seznamujeme s naším vlastním poznáním, naším "Bytím".

Právě jako světlo rozptýlí temnotu, podobně poznání našeho "Bytí" rozežene nevědomost, a díky tomu dojdeme k pochopení toho, co je skutečné a co falešné, a poznáme tak naše pravé "Bytí". K tomu je zapotřebí Sebe-poznání, a tato metoda je popsána. Naše "podstata Bytí" musí mít poznání svého pravého "Bytí". Díky tomuto poznání pochopíme, že vše, co se objevuje, a vše, co vidíme, tím nejsme. Jednoduše řečeno, naše pravé "bytí" není v tom, co vidíme, v tom, co se objevuje. Přestože je ve své podstatě otevřené a volné, bylo zdeformováno iluzí. Pak jsme ve stavu podobném opilému hlupákovi, který v noci považuje větev za nějakou postavu stojící proti němu a začne s ní bojovat. Ve tmě větev pokládá za protivníka a bojuje přitom s větví. To vše je v důsledku překroucení. Je to kvůli nedorozumění. Podobně vše, co vidíte, není vaše forma. To se týká jak stavu bdění, tak snění.

Vaše "Bytí", Vědomí, pozoruje, ale to, co je viděno, není formou Vědomí. Vše, co je viděno, je iluze. Vše spatřené není formou toho,  kdo to vidí. To by mělo být jasně pochopeno. Ale takovéto pochopení je velmi obtížné.

Vše, za co se považujete, či věříte, že tím jste, je založeno na vaší tělesné totožnosti. Protože se považujete za tělo, jste mužem či ženou. Ve všech vašich činnostech, ať už jsou světské nebo duchovní, není tato tělesná totožnost zanechána. Je neustále zde. Tělo je vaší totožností, z toho důvodu jste mužem či ženou. Je třeba si nepřetržitě připomínat, že nejsem tělo, a tudíž ani muž či žena.


Připomínáte-li si svou pravou totožnost tímto způsobem, pak se vaše "Bytí" osvobodí. V tomto procesu se vaše "Bytí" očistí a dojdete k poznání toho, co je skutečné a co falešné. Potom připoutanosti či tužby vztahující se k tomu, co je falešné, nepřipadají v úvahu. Dokonce i Védy přiznaly neschopnost popsat pravdu a setrvaly v tichosti. Ačkoli Védy nakonec utichly, vy musíte provádět uctívání Boha ke svému dobru. Ale pokud jde o poznání, Sebe-poznání, pak se jedná o jinou záležitost.

Uctívání Boha vám přináší zdraví a štěstí. Rozvíjením uctívání formy dojdete k poznání toho, co je nepravdivé. Pak pochopíte, že vaše naděje, touhy a žádosti po falešném byly nesmyslné. Lidskou bytostí jste kvůli své tělesné totožnosti, a Já s tím nemá nic co dočinění, je stranou. Musíte si vždy připomínat, že nejste tělo, tělo není vaší formou. Vaše mysli a intelekt přebývají v těle a řídí všechny činnosti. Mysli a intelekt jsou orgány určené k tomu, aby vykonávaly práci poznání " já jsem".

Je nutné se vyhýbat všem hádkám a následovat učení Gurua. Guru značí poznání, plnost poznání. Guru není individualita. Guru je poznání, plnost poznání; Guru je znalcem poznání, nikoliv poznáním. Ve skutečnosti je Guru oceánem poznání.

Mějme příklad oceánu. V oceánu jsou ryby různých velikostí. Některé tak velké, že mohou dokonce převrhnout i loď. Ale oceán tím není nijak postižen. Tyto ryby se rodí v oceánu. Pojídají jedna druhou, aby přežily. Co jiného zde mohou jíst? Oceán jimi není dotčen ani znepokojen. Podobně ten, kdo je nazýván Guruem, je oceánem poznání. Má neomezené poznání. Vše, co je poznáno skrze poznání, se Gurua nedotýká. V oceánu žijí milióny mořských tvorů různých druhů a velikostí. Mají vliv na oceán?

Vše, co je poznáno prostřednictvím poznání nijak nepostihne Gurua, jenž je oceánem poznání. Znalec poznání není dotčen ničím, co je viděno, či tím, co se mu zjevuje. Stejně jako je oceán nedotčen mořskými tvory, podobně je nedotčen znalec neboli svědek. Bolest či radost z toho, co se objevuje skrze poznání, je pro Něho vyloučená. Stejně jako Guru, i vy jste oceánem poznání.

Vy se však ztotožňujete s tělem, které není ničím jiným než mrtvolou v nepřítomnosti Já. Jenže vy nepovažujete tělo za mrtvolu, ale přijímáte ho za svou totožnost a z toho důvodu na poli Sebe-poznání neučiníte žádný vývoj. Pokročíte-li v poznání sebe sama, pak váš status bude jako oceán. To znamená, že cokoliv zakusíte, dobré či špatné, na vás nebude mít žádný dopad. V tomto případě vaší totožností není tělo, ale poznání, a znalcem tohoto poznání je Satguru.

(pokračování příště)

 

 || rádžádhirádž sadgurunáth šrí nisargadatta mahárádž kí džej ||

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

Překlad: Aleš a Gabi