Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

27. 10. 2020 - advaita

Maharadž: Absolutno je... abych vám dal příklad. V Indii je místo, na kterém jste nikdy nebyli. Když vám jej někdo popíše, bude to pro vás pořád jen popis. Univerzální vědomí, bytí, je vše, co je viděno. Když se univerzální vědomí projeví jako fenomén (projev), fenomén je tou omezenou formou, jež si myslí, že je nezávislá, ale není. Fenomén je projev vědomí; když není projeveno, je imanentní ve všem. Pokud si myslíte, že jste pochopili, není tomu tak. Vše, co víte, není pravda.


23. 10. 2020 - advaita

Siddharaméšvar Maharadž: Přestaňte být pyšní na své nabyté vědomosti a ego, zbavte se připoutanosti k ženě, dětem, apod., a zcela se odevzdejte Mistrovi. Zbavte se domnělého přesvědčení o tom, co je dobré, a co zlé. Vzdejte se nastudovaného poznání Véd a ostatních písem. Zřekněte se neustávající činnosti (Pravritti) a stejně tak potřeby vyprostit se ze světské existence (Nivritti). Zbavte se důležitosti a domýšlivosti mysli, touhy po objektivních vědomostech, touhy po majetku. Stručně řečeno, vzdejte se všeobecně touhy a odevzdejte se Mistrovi. Poté, co se mu odevzdáte, osvojíte si Jeho blažený a klidný stav. K tomu, abyste se s ním mohl sjednotit, musíte obětovat i své náboženství.


20. 10. 2020 - advaita

maharaj_audio_6.jpgMaharadž: Pochopte, že celkový projev je syn neplodné ženy, ale poté, co jste to pochopili, věnujte plnou pozornost své práci a umožněte, aby byla tato práce vykonána co nejlépe, jak je to možné. Starejte se dobře o tuto práci ve světě, protože je sirotkem.


16. 10. 2020 - advaita

Siddharaméšhvar Maharadž: Přirozenost a podobu Parabrahman můžete získat pouze díky spojení se světcem. Světci jsou ukazatelé, kteří vás dovedou k vaší ´skutečné přirozenosti´ (svarúpa). Ve chvíli, kdy se aspirant setká se světcem, dostává se mu hned spousta inspirace. Jeho mysl je naplněna myšlenkami na  Nejvyšší Já. Skutečnost je bez atributů, zatímco Védy jsou vymezeny třemi atributy (radžas, tamas a sattva). Védy zpočátku vnutí individualitě (džíva) provádět praxi a přimějí ji k činům, karmám a rituálnímu uctívání. Činy nevědomé individuality jsou opravdu podivné, neboť samotná nevědomost je neskutečná.


13. 10. 2020 - advaita

nisargadatta_bidi.jpgMaharadž: Události se dějí a projevují pouze tehdy, pokud je zde vědomí, a toto vědomí je v těle. Nic z toho, co vám říkám, vám nepřinese užitek ve světě, říkám vám jen to, co jste. Pokud hledáte ten druh klidu, který je neocenitelný, můžete jej získat pouze stabilizováním sebe sama ve vědomí, s pevným přesvědčením. Pojmem přesvědčení míním bezpochybnost, pevnost, neochvějnost, žádné výkyvy – mějte tento druh přesvědčení ve své bytí.


 

Archiv aktualit