Zpívání bhadžanů v Praze 2021

  • od října 2021 zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: POZOR -- ZMĚNA TERMÍNU! (ODLOŽENO O TÝDEN) -- NA 8.10.2021
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

13. 9. 2021 - Martin

POZOR -- ZMĚNA TERMÍNU! (ODLOŽENO O TÝDEN -- NA 8.10.2021)

Po delší pauze vás zveme na zpívání bhadžanů.

Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

Datum: 8.10.2021

Čas: 18:30 -- 20:30

Sraz: 18:25 před vchodem

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

Vstup: Zdarma


24. 9. 2021 - advaita

Siddharaméšvar: Co je Brahman? Brahman je spontánní a přirozený stav, který zůstává poté, když čtyři těla dosáhnou svého konce. Kauzální tělo je třetí tělo, které se nazývá kauzální neboli příčinné proto, že je zdrojem čili příčinou světa. Toto kauzální tělo se nazývá nevědomostí. Poté, co se adept zbaví nevědomosti, přebývá ve formě poznání, tedy v supra-kauzálním těle (vědomí). I tohoto poznání by se však měl vzdát. Poznání se nazývá ÓM (AUM), což značí Aham neboli ´Já´. Aspirant, který dospěje do této úrovně, se nazývá Sebe-realizovaná bytost (Átmandžňáni) neboli Bůh. Za touto úrovní leží beztvarý, nedefinovatelný a neměnný Brahman, ve kterém nedochází k žádným činům, pohybům, přicházení ani odcházení. Vnitřní já je stále se měnící a tudíž nestálé. Je si vědomo mysli, konceptu a objektu. Vidoucí, Já, si je vědomo všeho, i když sedíte v klidu, nebo dokonce i když nejste při vědomí.


21. 9. 2021 - advaita

Maharadž: Začněte s tímto: narodí se dítě, toto dítě nezná samo sebe, poté nastanou pocity hladu a žízně atd. To jsou fyzické záležitosti, související se životem, ale uvnitř se ještě nevyvinulo poznání sebe sama, nebo zatím ještě nedozrálo. Po jednom či dvou letech začne dítě poznávat samo sebe, matku atd. Vědění sama sebe u dítěte začalo poté, kdy poznalo sama sebe. Před tím tu byla nevědomost, třebaže je to nevědění, nevědomost to je. Poté dítě získá poznání „já jsem“: neví kým je, ale ví, že je něčím. Později začne dítě shromažďovat koncepty a představy o sobě, jimiž jej krmí všichni okolo něj. Na základě toho si začne vytvářet určité koncepty a představy o sobě a o druhých. Mysl se vyvinula. V průběhu dne dochází ke stavům hlubokého spánku a bdění. V bdělém stavu a v jakémkoliv stavu mysli poznáváte svět spolu s nahromaděnými koncepty a poté upadnete do hlubokého spánku. Teď, čistě technicky, je možné nazývat hluboký...


17. 9. 2021 - advaita

Siddharaméšvar Maharadž: Parabrahman je stálý, kdežto Já (Átman, který v tomto kontextu značí vědomí s atributy) je naopak nestálý. V některých přednáškách je Parabrahman či Paramátman brán za Skutečné Já a je mu připisována neustálá proměnlivost. Svět je neustále ve změně, stejně jako jeho stvořitel, tedy Já, které je také proměnlivé. To, co vykonává všechny úkoly a činnosti, je stále se měnící Já. Toto vědomí se také nazývá ´Nekonatel, a to i po konání.´ Toto Já neboli vědomí existuje stejně tak v králi jako v žebrákovi. Nevědomý ho nazývá Parabrahman, ale kdo je znalý věci, nazývá ho ´vnitřní já´ (AntarÁtman), jež proniká vším. Vnitřní já poskládalo dohromady celý projevený svět. Vnitřní já samotné je stvořitel iluze, jejímž přirozeným osudem je rozplynout se.


14. 9. 2021 - advaita

Maharadž: Z úrovně těla a mysli bude vše sobectví, ale jakmile poznáte význam „Já“, zbavíte se totožnosti s tělem, a nejste již více tělesnou osobou. Proto již nadále nejste osobností a není zde žádný význam pro já. V tomto stavu není prostor pro sobectví. Na světě je mnoho inteligentních lidí, jeden lepší než druhý, ale nejsou schopni vzdát se své totožnosti s formou; tudíž v nich přetrvává sobectví. K tomu, abyste se nyní vzdali sobectví, musíte se vzdát totožnosti s tělem (formou). Proto musíte být jako prostor. Když jste jako prostor, nemáte žádnou formu, identitu.


 

Archiv aktualit