Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

Dnes - advaita

Siddharaméšvar Maharadž: Získání toho, co je neměnné a neochvějné, lze pomocí prohlédnutí toho, co je pomíjivé. Avšak je důležité být netečný ke světu, stejně jako jste lhostejní k mrtvému tělu. Třebaže je Já jasně patrné a poskytuje zářnost slunci, člověku, jehož myšlenky (čitta) jsou poskvrněny světskými připoutanostmi, je k ničemu. Vše, co iluze předkládá, je neskutečné. Ti, kdo nepřijmou existenci Já, jsou vskutku nešťastné bytosti. Labuť nemyslí na žáby a ani se nestará o zvířata, žijící v domě (myši, krysy, atd.). Podobným způsobem nemyslí opravdový aspirant na ty, kdo nepřijmou Já. Člověk je znám společností, které se drží. ´Poznání Brahman´ je získáno ve společnosti světců. Snažíte se přijít na to, o čem si štěbetají vrabci, které uslyšíte na stromě v parku? Jste opravdu zaujati tím, co dělají? Opravdu se o to staráte? Stejným způsobem byste se neměli starat o vše, co říkají či dělají všichni nevěřící. Nezapomeňte,...


13. 4. 2021 - advaita

Maharadž: Když zavřete oči a téměř na sebe zapomenete, nacházíte se v polospánku, a to je přesně to, co jste. Ale pokud to chcete spatřit, tak první vize, které se vám dostane je tmavě modrý prostor, to je pravý ideál krásy, podoba krásy. Velmi často jsem objasňoval tento bod, ale zřídka kdy byl někdo schopen zachytit to, na co narážím.


9. 4. 2021 - advaita

Siddharaméšvar Maharadž: Bezkonceptuální stav (Nirvikalpa) je stav, který zde zůstává poté, kdy jsou opuštěny všechny koncepty. Poznání, zbavené jakéhokoliv konceptu, se nazývá poznání Nirvikalpa. Džňánin, realizovaná bytost, má toto bezkonceptuální poznání, kdežto individualita (džíva) si drží konceptuální poznání (Savikalpa). Na rozdíl od individuality, která si drží objektivní poznání, poznání džňánina není znečistěné jakýmkoliv zvláštním objektivním poznáním. Džňánin vlastní ´Poznání Brahman´, zatímco individualita si drží světské poznání. Džňánin vždy žije ve spontánním a přirozeném stavu, kdežto individualita je vždy postižena materiálním světem a žije v omezeném, odděleném, izolovaném stavu. Poznání individuality je motivováno touhami, kdežto poznání džňánina je jich zbavené. Poznání džňánina je Vědomí, společné všem živým bytostem, zatímco poznání individuality je zabarvené (zanesené) nějakými zvláštními...


6. 4. 2021 - advaita

Maharadž:Dojde-li k odpálení ohňostroje, je slyšet dunivý zvuk, je zde záblesk světla a to ozáří okolí. Podobně „já jsem“ exploduje do bytí a je vyvolán celý vnímatelný vesmír, ale vědomí, „jáství“ způsobí nedostatečnost, nedokonalost, a tudíž počátek utrpení, mizérie atd. A dojde k propadu do pocitu těla a mysli. Z dokonalosti k nedokonalosti – z ne-bytí do bytí.


2. 4. 2021 - advaita

Siddharaméšhvar Maharadž: Poznání je tudíž lehce dosažitelné v případě, když je Mistr považován za Paramátman a náležitě uctíván. Ten, kdo uctívá Mistra a vede svůj život v souladu s pochopením, že Paramátman existuje v každém, může být nazýván ´džňáninem´. Právě jako zmizí tma ve chvíli, když držíte v ruce zapálenou pochodeň, tak zmizí i iluze, náklonnost, ego a koncept ´já jsem tělo´, když uctíváte Mistra. Měli byste uctívat Mistra s ryzím pocitem. Pokládejte Mistra za Paramátman. Já, přítomné ve všem a udělující všem radost, by mělo být uctíváno vzdáním se ega, připoutanosti a iluze. Já je nejlépe uctíváno tím, že uctíváte Mistra. Jestliže chcete zpívat, zpívejte oslavné písně na oslavu světce. Jestliže chcete cestovat, navštivte města světce. Uctívejte klaněním se a spuštěním hlavy dolů, k nohám světce. Zbavte se prašivého ega odevzdáním se Mistrovi.


 

Archiv aktualit