Zpívání bhadžanů
v klubu "Malý Velký strom":

Zpívání a saptah v dubnu 2017:
  • 18.4. úterý 18,30 - 20,30 hod.

Zpívání a saptah v květnu 2017:

  • 2.5. úterý 18,30 - 20,30 hod.
  • 16.5. úterý 18,30 - 20,30 hod.
  • 30.5. úterý 18,30 - 20,30 hod. - v přírodě (podrobnosti upřesníme)

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

Dnes - Lenka

Cvičení moudrých neboli abhjása znamená myslet na To jediné, mluvit o Tom jediném s ostatními a naprosto se Tomu jedinému oddat. Je-li rozum člověka naplněn krásou a blažeností, jsou-li vize člověka jasné a není-li v člověku touha po smyslových potěšeních, je to cvičení, abhjása. Je-li člověk upevněn v přesvědčení, že tento vesmír sám o sobě nikdy nebyl stvořen a nemůže tedy zaniknout, a neobjevuje-li se v člověku myšlenka „toto je svět a toto jsem já“, je to cvičení, abhjása. Tehdy nevzniká chtění ani odmítání. Jestliže něco chceme nebo něco odmítáme a svoje chtění či odmítání se snažíme překonat vůlí, je to odříkání, nikoli pochopení.


25. 4. 2017 - Aleš

SiddhaTen, kdo je moudrý, dojde díky jemnému rozlišování k pochopení, že pravou přirozeností všeho je pouze prach, a nemusí nic ve světě, plném zvláštních a rozmanitých forem, ničit. Bungalov není v kteroukoliv dobu nic jiného než prach. Pokud je to pochopeno až poté, kdy je bungalov srovnán se zemí a všechny sutiny jsou naskládány na velkou hromadu, potom to je pochopení nevědomého dítěte. Avšak vy, moudří lidé, můžete pochopit, že skutečnou přirozeností bungalovu je prach i v tento okamžik a nemusí dojít k jeho zbourání. Bhasmasura byl předtím, než obdržel dobrodiní, jako nevědomé dítě. Přinesl popel z pohřbených mrtvol, a Šankara ho vysypal na jeho tělo. Takže byl jako nevědomé dítě, které chápe pouze po zničení bungalovu, že byl prach, neboť pochopil, že tělo je pouze prach až poté, když umřelo a bylo spáleno. Ale od Šankary dostal toto dobrodiní: „Ať už položíš svou ruku na jakoukoliv věc, dokonce i na živou, víš, že to je pouze prach.“...


21. 4. 2017 - Gábina

Jestliže ve zdroji vyvstal tento pocit „já konám“, pak by měl být tento čin proměněn na dokonalý (tj. „On koná“). Jen co se však tohoto pochopení vzdáte, okamžitě se zformuje nedokonalý a chybný pocit „já jsem tělo“.

Jakmile činnost začala, byla dokonale provedena tím Jedním Jediným uvnitř této „věci“ (popravdě je to On, kdo koná. Nadechuje se a vydechuje, pozoruje, kráčí atd., ale vy říkáte „já to dělám“). Proto, pokud tato „věc“ spadne do tělesného vědomí, měl by být připomínán višnu (tj. zapomeňte na vše a On/vy je zde).

 


20. 4. 2017 - Aleš

Po nabytí světského poznání se pustíte do mnoha činností. Přesto toto poznání není poznáním vaší vlastní přirozenosti. Měli byste pochopit, že naše pravá přirozenost je bez aktivit, za/před zrozením a smrtí. To, co zná vědomí, je neměnné. To, co známe prostřednictvím našeho vědomí, není naší pravou přirozeností. To poznané se stále mění. Avšak to, co je známé bez uvědomění si toho, se nikdy nezmění. To, co je skutečné, je věčné. To, co je věčné, je Pravdou. Vědomí je Bůh. Vědomí, svět a Bůh jsou časově omezené, a tudíž dočasné. Lze říci, že Bůh je ve své přirozenosti vesmírem. Nicméně to, co je viděno nebo vnímáno, jednoho dne skončí. Vaše pravá přirozenost není ani viditelná, ani vnímatelná. Proto není časově omezená. Jen zřídkakdy jeden z miliónů toto ...................

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej


19. 4. 2017 - Lenka

Tento stvořený svět není nic jiného než vzpomínka nebo sen, vzdálenost nebo časové úseky jako okamžik či epocha jsou jen přeludy. Jedním ze způsobů poznání je paměť, ale existuje i způsob jiný, jenž není založen na vzpomínkách minulých zkušeností. A tím je nepředvídatelné a nahodilé setkání oddělené částečky s Vědomím, které může mít svůj účinek.


 

Archiv aktualit