Zpívání bhadžanů v Praze 2022

  • zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: DUBEN: 22.4.2022
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

24. 11. 2022 - advaita

Maharadž: Brahman, jež je vždy úplné, nemá žádná omezení, není něčím a ani se ničím nestává. Jakmile se však projeví jako saguna brahman, tj. to s atributy, je svázáno časem. Guruovi jsou forma a obsah embrya známy. My dokážeme vidět věci až poté, co se stanou. Džňánin pozoruje toho, kdo je narozen, a je mu zcela jasné, že se nejedná o jeho zrození. Znalec Brahman, třebaže přebývá ve vědomí, zůstává proměnlivostmi života nedotčen. Prána, životní síla, plyne z vědění o sobě. Z prány se vynoří myšlenky a spoutají člověka do konceptů omezenosti. Pravé osvobození znamená být oproštěn od falešných představ o sobě. Džňánina nelze popsat. Své vědomí musíte uctívat jako Boha. To ho potěší.


22. 11. 2022 - advaita

30. Tento puruša zemřel za života a smrt Jím byla zničena. Díky Jeho mocné vivéce si totiž nepamatuje ani narození, ani smrt.
31. Je v tomto světě; vidí tento svět, ale přesto zůstává od tohoto světa oddělen (tj. zůstává mimo mysl). Zdá se, že zůstáváte v tomto světě, a přesto jste zcela jiní. Toto ryzí a čisté Átma se tohoto viditelného „vše“ ani nedotýká (chápe, že poznání je také falešné a zříká se ho).
32. Takový je sádhu; vždy provádí bhadžany na Boha** Díky takovému bhadžanu se očistíte, ale díky jiné formě bhadžanů je tu tento svět (tj. pokud se jedná pouze o hlasitý zpěv, pak se nezměníte a tělesné vědomí se pouze zvětší.)***
**Šrí Siddharaméšvar Maharadž – Vidět, slyšet, chutnat, čichat, cítit, myslet a představovat si – tyto činnosti pocitu bytí mají jediný význam – vědět/poznávat! Toto jedinečné „umění poznávat“ je pocitem bytí a když to jasně pochopíme, pak se každá činnost této světské existence stává...


20. 11. 2022 - advaita

4. Existovalo přesvědčení o Jednotě, ale zmizelo kvůli tomuto „já jsem“ (tj. nejprve se objevil pocit oddělenosti, Znalec a poznané). A když má Skutečnost tuto původní pochybnost „já jsem“, pak se tato pochybnost jen zvětšuje, dokud se nenarodíte (tj. nevstoupíte do tělesného vědomí. Přijmete-li se za tělo, jsou tu tři stavy – bdění, snění a spánek. Po probuzení je tu pocit „já jsem“, ale téměř okamžitě začínají myšlenky na vnější svět. Vy jste poznání, je to poznání, které se probouzí, ale myšlenky na vnější svět vytváří svět mimo vás a náhle vzniká pocit individuality. Tento zvyk se stal druhou přirozeností a spolu s „mnoha“ představami se objevuje i představa, že jste se narodili. Bylo však narozeno tělo, vy jste poznání). (Tento pocit „já jsem“ je původní pochybností. „Zde“ jsou guny a elementy neprojeveny. Objektivizace je projevem těchto tří gun a elementů a tato Skutečnost si pak představuje, že je jedním tělem...


17. 11. 2022 - advaita

Maharadž: Svět, který vidíme v bdělém stavu, se rodí s naším pocitem bytí. My si však myslíme, že se v tomto světě rodíme my a že v něm také zemřeme. Z této mylné představy vzniká strach ze smrti. Zpráva o našem bytí je důkazem existence Boha. Naše existence je reklamou na Paramátman. Ten, kdo chápe pomíjivost světské existence a tohoto světa, není ovlivněn strachem ze smrti. Pozoruje svět tím, že je zajedno se svým pocitem bytí.


15. 11. 2022 - advaita

6. Díky šravaně je mysl pod kontrolou; díky šravaně je završena spokojenost; díky šravaně zmizí svazující přesvědčení, že jsme tělem.
7. Díky šravaně je zničeno individuální „jáství“. Díky šravaně tu není strach a díky šravaně se škodlivá „mnohost“ promění v prach.
8. Díky šravaně je tu dokonalé konání (tj. Já nedělám nic. On koná.); díky šravaně je tu *samádhi a díky šravaně končí sádhana tohoto „já jsem“. *(Maharadž: sama znamená stejný a adhi znamená před. Takže samádhi znamená, jako jsi byl před tím, tj. konec „já jsem“.)
9. Když má šravana společnost Světce/Pravdy, pak Skutečnost chápe nirguna rozpravu (tj. pak se setkáte Sami se Sebou). Díky šravaně se stanete Přebývajícím v Tom (tj. brahman).
10. Díky šravaně se zvyšuje pochopení. Díky šravaně roste rozlišování a díky šravaně se rozvazují pouta smyslových objektů.


 

Archiv aktualit

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.