Zpívání bhadžanů
v klubu "Malý velký strom":

Zpívání v květnu a červnu 2018:

Datum akce: Úterý 12.6. 2018 od 18.30 do 20.30, Pondělí 25.6. 2018 od 18.30 do 20.30, Pondělí 9.7. 2018 od 18.30 do 20.30, Pondělí 23.7. od 18.30 do 20.30

Místo konání: Praha, louka v Divoké Šárce - v případě deště se schováme v altánu.

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

Sraz: V 18:15 na konečné tramvají 20, 26 "Divoká Šárka"

Vstup zdarma

Info: Aleš 777050958, Martin 725 219 468

Všichni jste srdečně zváni!

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

20. 6. 2018 - Lenka

Následováním příkladu světců a mudrců člověk postupně směřuje k nejvyššímu stavu. Jakou má člověk povahu v tomto životě, takovou povahu získá, až tento život skončí. Avšak ten, kdo se nyní upřímně a opravdově snaží, bude schopen svá předurčení překonat a vymanit se ze stavu temnoty a hlouposti, tamasu, i ze stavu nečistoty a vášně, radžasu. S využitím poznání se člověk může z těchto stavů povznést do stavu čistoty a osvícení, sattvy.


19. 6. 2018 - Jirka

maharaj_audio_6.jpgMaharadž: Co je tím stavem, kde neexistuje žádná změna a který je vždy stálý? Ten stejnorodý homogenní stav, ve kterém není žádné „já“ a žádné „vy“ – kde není nic. Pouze toto je věčná pravda. Co je vaše skutečná přirozenost? Jak a s čím sebe sama ztotožňujete? Jestliže se ztotožňujete s tělem, tak společně s tělem umřete.


15. 6. 2018 - Gábina

Pokud není pochopeno toto tělo „vše“, jsou tu útrapy hrubého těla. Pokud nedbá o svou dharmu, je toto Nejvyšší ubohé. Pokud srdce tohoto „já jsem“ neobrátí své činnosti k tomuto „vše“, obrací se k hrubému.

Nemáte-li úctu k lidem a nemáte v lásce Světce/sadždžana, pak toto „já jsem“ uvnitř džívy žije den za dnem, aniž by si uvědomovalo svou pravou přirozenost.

Pak jsou toto Věčné a tento „čas vše“ chyceny ve falešnosti a tato „řeč“ se stává nekončícím příběhem klamu. Pak Jedno Jediné nechápe ryzí činnost neboli bez-myšlenkovité Já uvnitř tohoto „slova“.


13. 6. 2018 - Lenka

Člověk by se měl všemi prostředky bránit před utonutím v oceánu utrpení a zkoumat podstatu sebe sama otázkou: „Kdo jsem a jak vznikla mylná představa světa?“ Člověk by se měl vzdát sobectví těla a lpění ke světu. Pak pochopí, že ať už tu nějaké objekty jsou nebo nejsou, rozdělení v prostoru neexistuje. Totéž Vědomí, které září ve Slunci, přebývá i v malém červu zalezlém do díry v zemi.


12. 6. 2018 - Jirka

maharaj_audio2sm.jpgMaharadž: Na počátku vám zcela vystačí pochopení, že potenciálně všechno je potravinové hodnoty. Začnete tedy s touto potravinovou hodnotou a životním dechem, s touto kombinací a vjemem „jáství“; později musíte ale prošetřit a pochopit, jak se toto „jáství“ objevilo. Musíte jít ke kořeni. Kořen zde značí princip múla – což značí dítě. Jak se tato dětská forma vytvořila? V tomto procesu, ve kterém se vracíte zpět k samotnému zdroji, realizujete, že „jáství“ obsahuje tento úplný projevený vesmír, stejně jako semeno stromu obsahuje celý strom. K hlubšímu objasnění si vezměte kupříkladu snový svět. Jste ponořen do hlubokého spánku a náhle pocítíte vjem „já jsem“ a tento vjem „jáství“ vytvoří snový svět. Stejně tak je i tento projevený svět vytvořen tímto „jástvím“. Tuto skutečnost budete realizovat později v průběhu vašeho hledání pravdy. Posledním vývojovým stádiem pro vás bude překročení i tohoto „jáství“...


 

Archiv aktualit