Zpívání bhadžanů
v klubu "Malý velký strom":

Zpívání v květnu a červnu 2018:

Datum akce: Pondělí 28.5.2018 od 18.30 do 20.30, Úterý 12.6. 2018 od 18.30 do 20.30, Pondělí 25.6. 2018 od 18.30 do 20.30

Místo konání: Praha, louka v Divoké Šárce - v případě deště se schováme v altánu.

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

Sraz: V 18:15 na konečné tramvají 20, 26 "Divoká Šárka"

Vstup zdarma

Info: Aleš 777050958, Martin 725 219 468

Všichni jste srdečně zváni!

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

18. 5. 2018 - Gábina

Je tu toto brahman „tam“ a mládí, které nikdy nekončí; kde není žádná nemoc či choroba (tj. hrubé tělo); kde není stáří a nikdy nepřichází čas smrti (Maharadž – dokud je tu poznání, nemůže přijít smrt. Nejdříve musí odejít poznání, a pak se může dostavit smrt).

Z tohoto Jednoho Jediného „tam“ přišlo toto krásné „vše“ a z tohoto Jednoho Jediného přišlo toto moudré „já jsem“. Trpělivost, statečnost, odhodlání, otevřenost a nebojácnost „zde“ nemají žádná omezení. (Toto poznání je druhým druhem osvobození, jelikož je to osvobození se od hrubého tělesného vědomí, které tu však nezůstane.)


11. 5. 2018 - Aleš

Devátý druh oddanosti je nabídnutím onoho ´já´ Átmanu. Není-li toho dosaženo, pak není možné se vyhnout zrození a smrti. Jestliže tu je božské ´slovo´, pak lze ustanovit bez-myšlenkovitou Pravdu, jinak to není možné.

Takový je tedy devátý druh bez-myšlenkovité oddanosti. Prostřednictvím něho získáte Konečné Osvobození/sajudžja-mukti (čtvrtý druh osvobození). Toto Konečné Osvobození je součástí ´ukončení myšlenky´ a ono se nikdy nepohne.


9. 5. 2018 - Lenka

I kdyby se člověk zabýval všemi možnými druhy duchovních cvičení, i kdyby jako své učitele měl samotné bohy a i kdyby byl v nebi či jiných sférách, osvobození nedosáhne jinak, než tím, že odejdou všechny představy. Skutečné a neskutečné či směsice obojího jsou jen představy, nic jiného. Představy samy nejsou ani skutečné, ani neskutečné. Co lze vůbec v tomto vesmíru nazvat skutečným? Můj synu, oprosti se od představ, myšlenek či záměrů, a jakmile budou pryč, tvá mysl se přirozeně obrátí k tomu, co je za myslí, tedy k neomezenému Vědomí.


4. 5. 2018 - Martin

Když člověk pochopí toto Boží požehnání, co pro něj potom znamenají požehnání matky (tedy máji)? Matka v tomto nešťastném období své dítě zabije (když člověk přijme tělesné vědomí).

Zabil snad někdy Bůh oddaného? To se nikdy nemůže stát, pokud člověk hledá a naslouchá tomuto „já jsem“. Bůh se oddanému, jenž hledá útočiště u jeho nohou, stane ochranným brněním. (Maharádž: Je-li tu poznání, smrt nemůže přijít. Nejprve musí poznání odejít, a teprve potom může přijít smrt.)


2. 5. 2018 - Lenka

Všechna stvoření, malá i velká, ve fázi rozvoje i úpadku, jsou jako věnce spletené z jemných prvků, vyrůstající z neomezeného prostoru Vědomí. Někdy vzniká jako první prostor a Stvořitel pak nese jméno Brahma zrozený z prostoru. Jindy se jako první objeví vzduch nebo oheň, voda či země a podle toho se Pán stvoření jmenuje vzdušný, světelný, vodní či zemský Brahma. Z těla Stvořitele se rodí „slovo“, jako například bráhmana neboli kněží, a každé slovo se stane živou bytostí s příslušným jménem.

 


 

Archiv aktualit