Zpívání bhadžanů v Praze 2022

  • zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: DUBEN: 22.4.2022
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:


Jóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

Dnes - advaita

4. Když se tělo „vše“ stane „mnohými“ těly, pak se neomezené a věčné Já dívá skrze tělesné oči. Jak tu potom může být přesvědčení o Átman?
5. Ale v očích je to Átman, které vidí; v uších je to Átman, které slyší; na jazyce je to Átman, které přijímá chuť. Smyslové vjemy jsou tedy ve skutečnosti saguna „zkušeností“ (smyslové vnímání je popravdě zúžením vědění, tj. vaše poznání se stalo specifické a omezené).
6. V nose je to Átman, které přijímá vůni, a je to Átman skrývající se v těle „vše“, které cítí dotek. Ve čtyřech řečech je to Átman, které „mluví“ a zná pouze toto „slovo“.
7. Jedno jediné je bdělé, pohyblivé a velmi činné ve všech směrech. Jedno jediné aktivuje „vše“, a pět smyslových a pět funkčních orgánů jsou Jeho zástupci.
8. Jedno jediné pohybuje chodily a hýbe rukama. Jedno jediné svraští obočí a mrká očima. Jedno jediné „mluví“ touto „řečí“, a tímto způsobem poukazuje na Své...


16. 3. 2023 - advaita

Maharadž: Všechny životní zkušenosti jsou dočasné. Žádná z každodenních zkušeností nemůže poskytnout přímou zkušenost věčného. Ten, kdo to pozná, používá skutečnou vivéku. Je schopen rozlišovat mezi tím, co je věčné, a tím, co je dočasné. Skutečná vajragja neboli zřeknutí znamená umět rozlišovat mezi falešným a pravým. Bdělý stav, ve kterém vzniká individualita a její svět, a hluboký spánek, v němž je pocit bytí nepřítomný a je zakoušena pouze nedvojná existence, jsou důkazem pomíjivosti života. Prováděním vivéky neboli rozlišování ztrácíme víru v to, co je dočasné.


9. 3. 2023 - advaita

Maharadž: Musíme mít neochvějné přesvědčení, že nejsme tělo, ale To, co je nedotčeno vším, co se kolem nás děje. Naše mentální sklony vytvářejí různé ideje. Jsme prokleti tímto poznáním bytí. Než jsme nabyli poznání o své existenci, nic jsme nepotřebovali. Zrození znamená vnímání vnějšího světa, a smrt značí nepřítomnost tohoto vnímání. Jako by došlo k iluzornímu probuzení, a stejně jako ve snu, tyto zkušenosti nemají žádnou realitu. Jakmile sen skončí, objekt zakoušení zanikne v tomtéž okamžiku. Najde se někdo, kdo nestřídal stavy bdění a spánku?


2. 3. 2023 - advaita

Maharadž: Bůh není nic jiného než vědění o naší existenci. Uctívejte pouze takovéhoto Boha. Nevěřte v pomíjivé představy mysli. Buďte Átman tím, že budete ignorovat mentální tlachání, a žijte jako Átman. Nenásledujte své mentální trendy, říká Paramátman odhalující nám svou pravou podstatu. Mysl mne definuje pouze jako mé tělo a vede mně k přesvědčení, že zrození a smrt se týkají mne. Skutečnost je však jiná. Kdybych měl zrození a smrt, měl bych jejich osobní zkušenost. Protože tuto zkušenost nemám, nevěřím ve zrození ani smrt. Ten, kdo toto pochopí, je osvobozen od darebáctví mysli. Co je to mysl? Je to pouhý shluk myšlenek. Tyto myšlenky neustále plýtvají naším drahocenným životním časem. Nejlepší je myšlenky odvrátit, aniž bychom je vítali nebo přijímali.


23. 2. 2023 - advaita

Maharadž: Láska není náklonnost mezi jednou a druhou osobou, protože v absolutnu žádní druzí nejsou. Tato láska je tudíž důkazem Boží existence. Nemá tvar ani formu a je vše-prostupující.Cítíme se ztraceni a zničeni, protože tuto lásku omezujeme na svou individualitu a stavíme ji na úroveň své falešné existence. Ale tento důkaz Boží existence je mimo zničení. Tyto mylné představy jsou hrou mysli. Voda z řeky patří všem, ale my si přesto naplníme džbán a považujeme ji za svou. Omezením pocitu bytí na svou individuální existenci ho vystavujeme bídnému uvěznění v těle a spolu s ním i utrpení ve formě zásluh, nedostatků a strachu, že vše nakonec skončí smrtí. Toto se stává Damoklovým mečem po celý život. Dualita „já“ a „zbytek vesmíru“ nás pronásleduje navždy.


 

Archiv aktualit

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.