Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      

15.10. 

Klub MalýVelký strom
     

5.11. 

Klub MalýVelký strom
     

 19.11.

Klub MalýVelký strom
     

 3.12.

Klub MalýVelký strom
     

 17.12.

Klub MalýVelký strom
     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Vybrané články

Co je advaita?

(autor: M. Vinkler)

Advaita je učení o nedualitě (nedvojnosti), které říká, že všechno je jediné Vědomí (Jednota, Absolutno, Bůh, Já, Já-Já, Zdroj, Brahman, Nejvyšší Princip, Nejvyšší Skutečnost, To, Prázdnota) a jakákoli dualita (dvojnost) je pouze zdánlivá (je to sen, iluze, mája). Více zde...

Vzpomínka na setkání se Šrí Nisargadatta Maharadžem

vybrane_clanky_11.jpg

(autor: Swámí Paramátmánanda)

Swámi Paramátamananda ve své knize "On the Road to Freedom: A Pilgrimage in India" popisuje své krátké, ale neobyčejně působivé setkání se Šrí Nisargadatta Maharadžem.  V té době pobýval v Ramanášramu, a když se mu do ruky dostala kniha "Já jsem To" (I am That), tak se rozhodl, že musí Mahardaže navštívit. Více zde...

Prožitek "Já" při návštěvě Šrí Ramany Maharišiho

vybrane_clanky_15.jpg

(autor: ?)

Ve sbírce vzpomínek Maharišimu oddaných žáků, která byla publikována v roce 1949 k oslavě jeho padesátých narozenin, je popsán stav "Já-Já", jež prožil během své sedmidenní návštěvy Ramanášramu v roce 1939, jeden z jeho oddaných uctívatelů. Více zde...

Rozhovor s Alexandrem

vybrane_clanky_16.jpg

(autor: B. Bruins)

Rozhovor z advaitového časopisu Amigo, který se odehrál v roce 1988 (vyšel 2001). Jeho ústředním tématem je Alexandrovo pobývání u Šrí Nisargadatty Maharadže a to jak ho Nisargadatta dovedl k realizaci. Více zde...

Jak jsem poznala Bhagavána

vybrane_clanky_13.jpg

(autor: Katya Osborne)

Poté jsem vešla do chladné haly, kde seděl ON. Vešla jsem a spatřila Bhagavána sedět na gauči před námi. Když jsem jej uviděla, jakoby všichni ostatní zmizeli. Byla tam taková silná přítomnost, přesto to nebylo zvláštní. Zdál se mi zářící, magický a přátelský, a to všechno najednou. Více zde...

Svátek Světla u Arunáčaly

vybrane_clanky_20.jpg

(autor: Capt. Narayan)

Dípan je každoroční veliký svátek, který se slaví v Tiruvannámalai. Jádrem tohoto svátku je zapálení velkého ohně na posvátné hoře Arunáčale. Je to pravděpodobně jeden z nejstarších svátků celé Jižní Indie. Více zde...

Svatební věnec veršů k poctě Šrí Arunáčaly

vybrane_clanky_19.jpg

(autor: Šrí Ramana Mahariši)

Bhagavánův text "Svatební věnec veršů k poctě Šrí Arunáčaly" je krásným důkazem slučitelnosti stezky oddanosti a moudrosti. Bhagaván tento text složil ještě jako mladý, když žil v jeskyni na hoře Arunáčale. Více zde...

Čtyřicet veršů na oslavu Skutečnosti

vybrane_clanky_17.jpg

(autor: Šrí Ramana Mahariši)

Sebedotazování: "Kdo jsem já?", je technika, kterou Šrí Ramana Mahariši učil adepty na této stezce sebepoznání. Hluboký a vyčerpávající popis této techniky je uveden v textu nazvaném 40. veršů na oslavu Skutečnosti, který Ramana Mahariši napsal pro adepty na této stezce. Více zde...

Píseň o Já jsem

vybrane_clanky_3.jpg

(autor: Šrí Nisargadatta Maharadž)

Předtím než tu byl svět, bylo tu vědomí. Ve vědomí vešel svět v existenci, ve vědomí přetrvává a do čirého vědomí se rozplyne. Kořenem všeho je pocit "já jsem". Stav mysli by měl být následovný: to, že je tu svět, je druhořadé. K tomu abych byl, nepotřebuji svět, ale svět potřebuje mně. Více zde...

Píseň o "Před já jsem"

vybrane_clanky_4.jpg

(autor: Šrí Nisargadatta Maharadž)

Když jsi ve vědomí, pochopíš podstatu vědomí a pak ustoupíš. Tvůj vývoj pokračuje. Toto vědomí pomalu vyhladí samo sebe; vědomě se vytrácí. Ale nic se nedotýká Tebe, protože to je Absolutnem. Stejně tak jako plamen vyhasne, kouř vyprchá a zůstane obloha. Více zde...

Šrí Bhaináth Maharadž o Šrí Nisargadatta Maharadžovi

vybrane_clanky_8.jpg

(autor: Šrí Bhaináth Maharadž)

Od roku 1941 byl Šrí Nisargadatta Maharadž v úzkém kontaktu s duchovním bratrem Šrí Bhainath Maharadžem. Každý den po práci chodívali na dlouhé procházky po čtvrti Girgaum a pláži Čapati v Bombaji. Celé hodiny byli zcela zabráni do své diskuze, která se netýkala ničeho jiného, než duchovních konceptů. Více zde...

Poslední dny Šrí Nisargadatta Maharadže

vybrane_clanky_6.jpg

(autor: S. K. Mullarpattan)

Dne 8. září 1981 v 19:32 hod. Šrí Nisargadatta Maharadž, velký advaitový světec, vstoupil v ulici Kethawadi 10 ve čtvrti Girgaum v Bombaji do Mahásamádhí. Třináct dní poté S. K. Mullarpattan, jeho milovaný žák a dlouholetý překladatel jeho promluv do angličtiny, přednesl úchvatnou řeč na setkání žáků. Více zde...

O životě Šrí Randžita Mahárádže

vybrane_clanky_18.jpg

(autor: Roozbeh Gazdar)

Randžit Mahárádž, mimo Bombaj relativně neznámý Guru, žil prostý život a začal učit až ve svých sedmdesáti letech. Byl gurubháí (spolužák) Nisargadatty Mahárádže, dobře známého učitele advaity, jehož kniha "Já jsem To" se stala moderní duchovní klasickou. Více zde...

Ramana Maharši a Bhagavadgíta

vybrane_fotky_5.jpg

(autor: Šrí Ramana Maharši, Šrí Hamsa)

Na žádost svých oddaných vybral Ramana Maharši z Bhagavadgíty 42 stěžejních veršů, které zde jsou uvedené, a vhodně je uspořádal, aby sloužily jako poučení k praxi. Více zde...

K zakoušejícímu zázraku " já jsem"

vybrane_clanky_1.jpg

(autor: Šrí Nisargadatta Maharadž, komentář: J. Procházka)

Lidé jsou v životě vedeni k jiným věcem, ale nikdo jim neřekne o tomto zrozeném principu, sattvě. Tento zrozený princip obsahuje vše; všechny tyto čtyři druhy řeči a vše ostatní je v něm obsaženo. Nejenom to, ale i úplný vesmír, vše, co se zjevuje, je obsaženo v tomto zrozeném principu. Více zde...

Osho - Mé probuzení

vybrane_clanky_7.jpg

(autor: OSHO)

Málokdy má hledající příležitost přečíst si detailní popis průběhu Guruovy realizace... Toto je  jedinečný text Osho Rajneeshe. Více zde...

Rozhovor s Alešem Adámkem

nakl. ADA - logo

(autor: J. Jelínek)

Tento rozhovor se odehrál někdy v březnu 1998 a vyšel jak součást zpravodaje knihkupectví Hledající. A. Adámek v něm mluví obecně o advaita védantě i o nakladatelství ADA. Více zde...