Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Portréty

Šrí Satguru Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936)

Šrí Samartha Siddharaméšvar Maharadž patří spolu s Ramanou Maharišim mezi nejvýznamnější světce minulého století. Měl mnoho realizovaných žáků, mezi nimi byli například Šrí Nisargadatta Maharádž a Šrí Randžit Maharádž.  


Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981)

Tento mistr, který žil v chudinské čtvrti v Bombaji, se stal proslulý svými brilantními, vtipnými a spontánními promluvami, ve kterých vyučoval prostou a úspornou džňána jógu, založenou na vlastní zkušenosti. 

 


Šrí Bhausahéb Maharádž (1843 - 1913)

Šrí Bhausaheb byl Mistrem Šrí Siddharáméšvara Mahárádže. Žil a učil v malé vesnici jménem Inčgiri, kde postavil samádhi svého Mistra a také zde založil Math. Kladl velký důraz na jednobodovou meditaci na Boha....  


Šrí Randžit Maharádž (1913 - 2000)

Randžit Maharádž potkal svého mistra Sří Sidharaméšvara, když mu bylo teprve dvanáct let. O dnu, kdy se setkal se svým mistrem Sidharaméšvarem říká: "Poznal jsem svého mistra a ten mně zcela uchvátil ... 


Šrí Gurulingadžangam Maharádž (1790 - 1885)

Šrí Gurulingadžangama Maharadže lze zcela oprávněně považovat za Duchovního krále Bhagiratha. Stejně jako legendární král Bhagirath snesl díky své přísné askezy Božskou řeku Gangu na vyprahlou ...

Světec Dattatréja je autorem Avadhúta Gíty, nejvýznamnější a nejopěvovanější knihy Védanty, který žil před tři tisíci lety ve Východní Indii. Mnohé příběhy týkající se Datatréji nalezneme v textech, jako jsou Mahábhárata, Bhagavatam...  


Šrí Šankaráčárja (788 - 820)

Šrí Šankaráčárja je jeden z nejvýznamnějších mystiků a filosofů Indie. Žil velice krátký, ale neobyčejně plodný život. A byl to on, kdo jako první zcela explicitně rozvinul učení advaita védanty...


Šrí Džňánéšvar Maharádž (1275 - 1296)

Jeden z nejstarších a také nejvýznamnějších světců Maháráštry. Jako syn sanjásina, který se vrátil k rodinému životu, byl vyvržencem společnosti, ale přesto dosáhl hlubokého duchovního poznání...Šrí Tukárám (1608 - 1650)

Šrí Tukárám je jedním z nejznámějších světců indického státu Maharaštra. Proslul především svými bhadžany a básněmi, kterých složil nepřeberné množství...Samartha Rámdás (1608 - 1681)

Samartha Rámdás byl jedním z velmi slavných světců Indie. V indickém povědomí je mimo jeho duchovního učení také jeho zásluha o obnovu hinduismu. Jeho nejslavnější dílem je kniha Dásbódh, která se také stala ...


Šrí Eknáth Maharádž (1533-1599)

Eknáth byl velký světec a učenec, který psal své spisy a básně o oddanosti v jazyce maráthí. Pokračoval v psaní v tomto jazyce podobně jako jeho předchůdci Džnánéšvar a Námdév, a po něm to byli světci Tukárám a Rámdás...


Šrí Ramana Mahariši (1879 - 1950)

Naprostý obrat v jeho životě nastal zcela neočekávaně uprostřed června 1896, když ho zcela náhle zachvátil mocný strach ze smrti. V duchu si řekl: "Smrt přišla. Co to znamená ? Co to je co umírá? Toto tělo umírá". Strach ze smrti naráz a jednou provždy zmizel a pohlcení v Já trvalo navždy...


Šrí Lakshmana Swámi (*1925)

Šrí Lakshmana Swámi, poslední dosud žijící žák Ramany Maharišiho působící v blízkosti posvátné hory Arunáčaly, realizoval "Já" v přítomnosti svého Gurua v třiadvaceti letech...


Mathru Šrí Sárada (*1959)

Pokud se Guruovi zcela odevzdáš, karma bude zničena a ty budeš navždy svobodný. Jestli k tomu má dojít, je potřebná totální odevzdanost. Guru ti nemůže odstranit karmu, pokud nebude cítit tvoji odevzdanost. Impuls musí vyjít od žáka. Pokud je žák ochoten odevzdat Guruovi tělo i mysl, Guru je přijme. Smrt zanikne a celá karma zanikne spolu s ní...


Šrí H.W. Púndža - Papaji (1910 - 1997)

K jeho prvnímu hlubokému samádhi došlo, když mu bylo devět let. Když se mu vrátilo jeho obvyklé vědomí, ptala se jej matka, proč se celou noc smál a plakal. Nemohl jí to vysvětlit. Ptala se zda viděl Kršnu. On však neviděl vůbec nic, co by mohlo být pojmenováno...


Chuang-Po (? - 849)

Slavný zenový mistr, nástupce učení mistra Ma-cua. V jeho Bezeslovní Nauce pokračoval dále mistr Lin-Ťi (Rinzai). Jeho učení je označováno za "autentickou transmisi Buddhů a patriarchů"...