Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Archív aktualit

5. 2. 2021 - advaita

Siddharaméšvar Maharadž: Individuální vědomí pokládá všechny věci související s tělem, ať dobré nebo zlé, za své vlastní. Je to kvůli pýše, spojené s tělem. Individualita tak zapomněla na svou ´pravou přirozenost´ (svarúpa)...


2. 2. 2021 - advaita

Maharadž: Hodil jsem vás ke kořenu a pohřbil vás. A v tom stavu, v němž jsem vás pohřbil, není možné nic poznat, protože zde není přítomno vědomí. Když je toto jasně vnímáno, tak dokud zde bude tělo, život musí pokračovat. Ale...


29. 1. 2021 - advaita

Siddharaméšhvar Maharadž: Já je plné poznání. Všude, kde existuje Vědomí, existuje i Já. Je to řečník stejně jako posluchač, jakož i ten, kdo chápe význam. Já je konatel všeho. Slunce nevděčí za svou důležitost a světlo nikomu...


26. 1. 2021 - advaita

nirupana_6.jpgTazatel: Je stav hlubokého spánku a stav před „já jsem“ totožný?
Maharadž: Jako koncept se jedná o tutéž věc; dokud se Tím nestanete, nebude tu nikdo, kdo by to věděl. A nejen to. Vše, co je vykonáno, ať už mnou či vámi, je vykonáno...


22. 1. 2021 - advaita

Siddharaméšhvar Maharadž: Tělo je pomíjivé, a z toho důvodu všechny činy, vykonáváné pomocí těla, jsou taktéž pomíjivé. Pán Brahma zůstává nesporně odloučen od výsledných hříchů a zásluh i přes tu skutečnost, že vytvořil...


19. 1. 2021 - advaita

Maharadž: Pokud máte nějaké otázky, pokusím se vám je zodpovědět. Tato chvíle této konkrétní situace je zcela ojedinělá. Nemusíte nic říkat, pokud nechcete, můžete pouze zůstat sedět. Pouhé sezení zde v tuto chvíli bude velkým...


15. 1. 2021 - advaita

Siddharaméšhvar Maharadž: To, co tu zůstává po odložení všeho, je ryzí, bezforemné Vědomí, Brahman. Kdyby se Já, považující tělo za svou jedinou identitu, chápalo jen za tělo, pak by ho nikdy neopouštělo a nepřijímalo jiné. Protože...


12. 1. 2021 - advaita

Maharadž: Životní dech po určitém čase tělo opustí a zanechá mrtvou hmotu. Vědomí tělo také opustí a splyne s univerzálním vědomím. To se běžně děje. Za co se v tomto procesu považujete? Toto je pouhé fungování, není zde žádná...


8. 1. 2021 - advaita

Siddharaméšhvar Maharadž: Měli byste mít naprostou víru v Já (tzn. měli byste věřit, že ´Já jsem Já´). Zahoďte všechny koncepty a procvičujte se v kontrole mysli. Neustále uvažujte o Já, a mysl tím pádem nebude těkat. Tímto...


5. 1. 2021 - advaita

Maharadž: Je toto poznání, vědomí s vámi spjato napořád?
Tazatel: Ne.
Maharadž: Tak se ho vzdejte. Proč lpíte na tom, co s vámi nebude navždy? Všechna písma tvrdí, že pouze Parabrahman je pravdivé, nic jiného, a vy jste To neustále.
Tazatel:...