Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Vědomí nikdy neumírá

24. 8. 2023 - advaita

Maharadž: Když se ztotožníte s omezenou osobou, vznikne představa, že jste spoutaní a že jste celou dobu trpěli. Jakmile tento chybný koncept z mysli zmizí, to je mukti, osvobození. Taková bytost je úplná a dokonalá a její duchovní stav dosáhl vrcholu. Myslíte si, že jste od tohoto vrcholu daleko, ale díky milosti Gurua se k němu přibližujete. Ten, jehož ego je zničeno, realizuje, že jeho podstata je rozlehlá a neomezená a že se není třeba obávat ztráty pocitu bytí. Touha prodlužovat a udržovat svůj život pak zmizí. Rozbřeskne pochopení, že klid, který po celou tu dobu hledal, spokojenost, po které toužil a naplnění života, po kterém prahl, byl vždy on sám a nikdo jiný. Naší pravou podstatou je Átman neboli Já, nikdy nejsme v žádném ohledu neúplní. Jakmile se dostavilo individuální vědomí sebe, skutečnost, že jsme dokonalí, jsme přehlédli.

Vědomí nikdy neumírá

O co Uddhava ve svých posledních dnech prosil Pána Krišnu? Požadoval intenzivní oddanost, aby mohl přebývat u Jeho chodidel; oddanost, která je nadřazena osvobození. Uddhava samozřejmě osvobození jako takové nepotřeboval, jelikož nebyl nikdy spoután a plně si to uvědomoval, protože obdržel milost Gurua. Ponechte své jméno a formu stranou a zjistěte, kdo jste. Jakmile to poznáte, budete vědět, že vaše podstata není omezena na to, že jste osoba, ale je všeprostupující; je univerzální.

Když se ztotožníte s omezenou osobou, vznikne představa, že jste spoutaní a že jste celou dobu trpěli. Jakmile tento chybný koncept z mysli zmizí, to je mukti, osvobození. Taková bytost je úplná a dokonalá a její duchovní stav dosáhl vrcholu.

Myslíte si, že jste od tohoto vrcholu daleko, ale díky milosti Gurua se k němu přibližujete. Ten, jehož ego je zničeno, realizuje, že jeho podstata je rozlehlá a neomezená a že se není třeba obávat ztráty pocitu bytí. Touha prodlužovat a udržovat svůj život pak zmizí. Rozbřeskne pochopení, že klid, který po celou tu dobu hledal, spokojenost, po které toužil a naplnění života, po kterém prahl, byl vždy on sám a nikdo jiný. Naší pravou podstatou je Átman neboli Já, nikdy nejsme v žádném ohledu neúplní. Jakmile se dostavilo individuální vědomí sebe, skutečnost, že jsme dokonalí, jsme přehlédli.

Často se obáváme právě ztráty našeho života, protože se domníváme, že vzdát se konceptu individuality se rovná smrti vlastní osobnosti. Ve skutečnosti vědomí nikdy neumírá. Žít život jako osoba s tělem a myslí dává vzniknout víře ve vlastní zásluhy a provinění neboli prarabdhu, jež formuje události našeho života. Jako tělo člověk trpí plody svých činů neboli prarabdhou. Milostí Gurua je toto mylné pochopení neboli špína konceptů spáleno u svých kořenů, stejně jako temnota noci mizí s východem slunce.

Pán Krišna říká, že intenzivní oddanost, která transcenduje představu mukti neboli osvobození, pozvedá svět takového člověka, včetně dobrých a zlých věcí – všechny jsou pak viděny jako Brahman. Oddanost, která transcenduje osvobození, je láskou ke zpívání Božího jména, jež má moc napravit a povznést společnost tím, že očišťuje pět elementů, které tvoří celý projev. Přírodní pohromy, jako např. záplavy a sucho, se jí vyhýbají.

Není to tak, že by Džňánin něco záměrně dělal, aby to vše způsobil; v jeho přítomnosti se věci dějí samy, stejně jako dešťová voda vyživuje přírodu, hasí žízeň všech bytostí, plní oceány, a dokonce smývá ze země její špínu. Všechny tyto události nejsou dílem deště a stejně tak i takzvaná schéma věcí, které se dějí ve vesmíru, je spontánní, není ničím dílem. Bouřlivá pře pěti elementů ve vnějším vesmíru se nakonec usadí v čiré sattvě země, která je obsažena v kapce sattvy. Každá živá bytost tím musí projít, označujeme to jako osud neboli prarabdha, což je oceán nejvyšší síly. Vzniká z pocitu bytí živých bytostí.

Když se Džňánin ukotvený v Já modlí k Bohu, modlí se za všeobecné blaho, a ne za sebe. Vše, co dělá, je nabídnuto Brahman. V jeho činech či myšlenkách není iluze konatelství. Uctívá Boha, ale beze stopy tužeb nebo přání. Není v něm ani touha po životě. Pochopte, že jste úplní ve všech ohledech a nic vám nechybí. Buďte k životu i smrti lhostejní. Pak ztratíte svou individualitu a poznáte, jak rozlehlý je projev. Přestanete brát cokoliv za samozřejmě reálné a vaše existence se stane vyjádřením nekonečného Já; myšlenka, že jste tělo, zmizí.

V tomto těle se děje mnoho věcí, já se s nimi ale neztotožňuji. Mou pravou podstatu nijak neposkvrňují. Svou existenci rozpoznáváme podle vzpomínek, které jsme si uložili, ale my nejsme těmito vzpomínkami. Ze světla zdroje mé existence se projevují různé inkarnace.

Přednáška Šrí Nisargadatta Maharadže

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.