Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

12. 2. 2024 - advaita

siddha_23.jpgSiddharaméšvar Maharadž: Existuje jedna skutečně nevyhnutelná zásada, a tou je, že se stáváte tím, co věříte, že jste. Nezapomínejte proto na své Já. „Já jsem Nejvyšší Já a všeho je dosaženo sílou mého 'vše'." Bez tohoto přesvědčení měníte toto „vše“ v neužitečné a prázdné sliby. Každým okamžikem proto zvětšujte své přesvědčení o Já a nesestupujte z královského trůnu. Když sedí na trůnu On, Jeho svrchovaná moc se uskutečňuje bez námahy, a protože jste Brahman, nebude pro vás platit žádný zákon. Bez Něho nejsou žádné zákony, ale On je nad a mimo, je od Svých zákonů osvobozen. Jak Ho může tento hrubý imaginární svět spoutat? Ať řekne cokoli, stane se to, a pokud se stanete bezmyšlenkovití, síly Máji vám budou ležet u nohou. Budete-li v sobě udržovat a pěstovat přesvědčení, že jste Já, bude toto přesvědčení stále silnější a silnější. Když si budete uchovávat pochopení, které vám nabízí váš Guru neboli Já, neboť obojí...


1. 2. 2024 - advaita

siddha_4.jpgSiddharaméšvar Maharadž: Být líný neznamená vzdát se vnější činnosti. Lenost znamená nedělat nic, protože víte, že Mája je vaše myšlenka a všechno je naprosto neskutečné. Jste však zvyklí cítit „Musím něco dělat“ a to je vaše největší překážka, protože posiluje totožnost s tělem. Zde se říká: „Poté, co děláte všechno dokola znovu a znovu až jste z toho zcela vyčerpaní, začnete uctívat Boha.“ To je nejpravdivější, protože Boha potkáte jen tehdy, když opustíte vše, co je falešné. V opačném případě převládá myšlení typu: „Musím udělat tohle, musím udělat tamto. Nejdřív zbohatnu, a pak se stanu Sádhuem“, toto všechno vás nutí něco dělat, a to je znak Máji. Ať jsou okolnosti jakékoliv, zůstaňte pouze tak. Nejste tělo, tak proč se pořád mluví o chudých a bohatých? A pokud je i toto „já jsem“ falešné, proč jsou tu všechny ty starosti a námahy těla? Světci říkají: „Zůstaňte tišší a buďte jako Bůh.“ Ale co děláte...


25. 1. 2024 - advaita

21_b.jpgSiddharaméšvar Maharadž: Sadguru činí nemožné možným. Nejprve vás vyvede ze světa a promění vás do stavu „vše“. Poté, co vás transformuje v Šivu, vás přenese do Stavu bez stavu. Zapomněli jste, kdo jste, a přinutili jste své Já žít v tomto těle. A zde na Něj dolehly dvě strašné nemoci. Tou první je pojem nemožného. Druhou je zvláštní pocit, že jste někým, kým nejste. Ale nezoufejte, neboť na tyto dvě nemoci „Jak mohu být On“ a „Jak nemohu být tělo?“ Sadguru aplikuje balzám pochopení, který vás ponoří do hlubokých vod čiré Blaženosti. Nejdříve vás však musí přesvědčit, že jste ryzím poznáním. Teprve potom mohou být prostředky k odstranění těchto dvou omezujících pocitů k něčemu užitečné. Pak vám udělí šravanu a mananu, aby vás zbavil nesprávného myšlení. Dále vám udělí nijadhjasanu. To je přirozená meditace a zkušenost „já jsem „vše“, co existuje“. Nakonec, když pochopíte, že toto poznání je záře Znalce, nebudete...


13. 1. 2024 - advaita

thumb/siddha_3.jpgSiddharaméšvar Maharadž: Správné zkoumání podstaty sebe sama spočívá v tom, že nejprve přebýváte v neustálém, neochvějném zapomínání tohoto světa. To vás přivede k bezusilovnému poznání „vše“ (ryzí já jsem). Pak to musíte zapomenout a to, co zůstane, když tu není poznání sebe sama, je vaše Swarúpa. V poznání bez úsilí je činnost vaší osobní mysli k ničemu a v této bezmyšlenkovité Swarúpě ustává i praxe poznávání. Proto se od vás žádá „zapomenutí“ poznání. To je váš přirozený Stav bez stavu. V opačném případě je tu myšlenka „já jsem“, a pokud se rozšíří do mnoha myšlenek, skončíte u praktikování hatha jógy a dalších zbytečných praktik. On je Jedno Jediné, které je za zapomněním tohoto „já jsem“. V Něm není vědění ani nevědění. On je transcendence poznání, a to se nazývá ryzí poznání. Ten, kdo je ničitelem světa a Znalcem „vše“, je Šiva. Pokud zcela zapomenete na tento svět, přejdete...


8. 1. 2024 - advaita

Siddharaméšvar Maharadž: Každé Písmo začíná uvedením předmětu, o němž pojednává. Následuje postup či způsob, jak nabýt pochopení daného předmětu a na konci je závěr neboli získání tohoto pochopení. To první, čeho je „nyní“ prostřednictvím těchto tří kroků třeba dosáhnout, je poznání „vše“ (neboli čirého „já jsem“). Jakmile se tak stane, může dojít k získání Sebepoznání.
V úvodu je téma nastíněno tak, aby se zalíbilo. Neboť teprve když se ve vaší mysli zrodí potřeba získat toto poznání, je možné se mu věnovat. A poté je třeba věci, které jsme se naučili, převést do praxe. Nakonec je tu závěr a s ním přichází uspokojení získané ze završení daného předmětu. Jak toho ale lze dosáhnout, pokud nepřekročíte pouhé slovní poznání? Nejprve je třeba dokázat, že dané téma se od všech ostatních liší, je jim nadřazené. Je-li to prokázáno, pak je přirozeně prokázáno i to, že váš Guru je nadřazen učitelům, kteří diskutují...


 

Archiv aktualit

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.