Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

1. 6. 2023 - advaita

Maharadž: Lidské zrození není snadno dostupné ani pro Pána Brahmu. Brahma poznává Parabrahman pouze prostřednictvím tohoto těla. Neexistuje nic posvátnějšího než lidské tělo v existenci. Vědění o sobě, tj. pocit bytí, který se projevuje skrze lidské tělo, jej činí tím nejcennějším. Tato schopnost poznat svou pravou podstatu není ostatním druhům dostupná. Tento pocit bytí, který se projevuje v lidském těle, je vzácný: Já je samotný Bůh. Je to čiré vědění o sobě, které o vás po celou tu dobu pečovalo. Tato sebeláska se přihodila a usadila se zde. Musíte jí vyhovět. Je-li šťastná, odmění vás vším, včetně osvícení. Nakonec, pomáhá vám k ustálenosti tím, že vám poskytuje poznání o vašem Já.


30. 5. 2023 - advaita

30. Síla konání nemůže být umístěna s nirgunou, a proto je třeba konatele vypátrat uvnitř stvořené saguny. Bylo však již stanoveno, že konatelství nemůže být pomocí něčeho v elementech; komu tedy nyní konatelství náleží? Pochopte proto to nejlepší (bezmyšlenkovitost).
31. Jak může být správné ptát se: „Kdo je tvůrcem falešného?“ Bezmyšlenkovité Já je tudíž jedinou Pravdou a tato múla mája je ze své podstaty falešná.
32. Když je saguna Jednou jedinou nirgunou, kde bude umístěno konatelství? (Otázka konatelství se objevila kvůli falešnému konceptu těla). Pečlivě prozkoumejte tuto „řeč“ a pochopte to nejlepší.
33. A i když se říká, že saguna stvořila sagunu (tj. saguna je konatel), stále to znamená to, že se Skutečnost objevila. Na nirgunu však nelze nikdy umístit konatelství.
34. A není-li možné spatřit konatele v máji, proč by měla být takováto domněnka vztahována na nirgunu? Proto pochopte, že na tomto viditelném není ani smítko pravdy a...


25. 5. 2023 - advaita

Maharadž: Co to znamená, když říkám „Jsem ve všem.“? Má pravá podstata je všeprostupující a univerzální Já. Projev pravého Já na zemi je provázán s pěti elementy. Kvůli nevědomosti se domníváme, že se tento univerzální projev váže na naši malou osobnost. Každý se žene se svým vlastním rancem a myslí si, že je od ostatních oddělený. Kdy si člověk uvědomí svou jednotu s Vesmírem? K tomu je třeba meditovat. Díky meditaci poznáme jednotu s vesmírem a uvědomíme si, že toto poznání je univerzální. Jakmile se tak stane, nezůstane žádná „osoba“, která by sdílela váš smutek nebo radost. Vědomí se stává vaším nejdůvěrnějším známým a přítelem. Když nyní znáte význam „já“ jako pravé Já bez jakékoliv oddělené existence, jak vůbec můžete být sobečtí? Dokonce i potřeba po pocitu bytí se stane zbytečnou. Potřeba udržovat tento pocit bytí neboli sebelásku nezůstává, jelikož sám pocit bytí byl naplněn a poznán.


18. 5. 2023 - advaita

Maharadž: Když člověk přemítá nad vlastní podstatou v tomto objevování a mizení světa, jeho mysl utichá, protože na tuto mylnou představu o světě a vlastní individualitě neexistuje žádná skutečná odpověď. Koncept individuality a existence světa se nachází v říši máji, která sama o sobě je iluzí. Neexistuje nic jiného než neduální Pravda. Ten, kdo to pozná jako jedinou Pravdu, se nazývá siddha, realizovaná bytost. Je nutné zcela se ukotvit v pocitu bytí. Jedině pak můžeme realizovat, že jsme se nikdy nenarodili. Fenomén zrození je také součástí máji. Proto zrození, které se stalo, je z máji a není vaše. Jakmile vyvstane pocit bytí, vyvolá hru času a prostoru a celé škály projevů. Toto vše je v říši konceptů v mysli a nemá to žádnou skutečnost neboli Pravdu. Když vyprší vyměřený čas, pocit bytí i čas zmizí. Pochopení vlastní pozice v tomto ohledu pomáhá odvrátit utrpení.


15. 5. 2023 - advaita

7. Brahman je nehybné jako prostor a Átman* je pohyblivé jako vítr. Ten, kdo to pečlivě prozkoumá, pochopí rozdíl mezi pravdou a nepravdou. *(Viz 10.10.35; hybné Átman neboli Antarátman)
8. Inertních je mnoho různých forem a Átman je pohybující se Jedno Jediné. Taková je vivéka mezi Átman a ne-Átman. Ono je Tím, kdo dává existenci hrubému světu a pak se nazývá Pánem světa.
9. Inertní je ne-Átman a Átman ho uvádí do pohybu. Ve „všem“ přebývá toto Átman „všeho“. Hrubé stvoření se může setkat s tímto hybným Átman, ale nemůže se setkat s nehybným (tj. toho hybné Átman je základnou hrubé existence; držením se sattva guny, tj. jedné ze tří gun, které vytvořily svět, a zanecháním radžas guny a tama guny, dochází k tomuto „vše“ neboli hybnému Átman).
10. Když tu není klam viditelného, je zde nehybné Parabrahman. Když je Skutečnost bez klamu („všeho“, tj. prostor a vítr), je tu ryzí Brahman. Je takové, jaké je.


 

Archiv aktualit

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.