Zpívání bhadžanů v Praze 2022

  • zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: DUBEN: 22.4.2022
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

87. Vstřebání mysli (z knihy Amrut laja 2)

3. 6. 2022 - advaita

Siddharaméšvar Maharadž: Rozvinout pocit ´já´ je tím, co se nazývá ´mysl´ pokud jde o vaši ´pravou přirozenost´ (svarúpa). Určovat různá těla jako ´já´, ´moje žena´ atd. je pouhopouhá nevědomost. Vztah k někomu jako k vaší ´manželce´ na počátku neexistuje. Vybuduje se až později, ale člověk se tím nechá unést. To je nevědomost. To se stane proto, že ztotožňujeme Brahman s mnoha různými těly, třebaže se jedná o jednu jedinou entitu. Veškeré toto zdání světa je klam. Vzdejte se ho. Postupujte krok za krokem. Nejprve překonejte pocity ´toto je můj dům´, ´toto je moje vesnice´ atd. Říkejte ´Já jsem syn svého Mistra´. Proč to neříkáte? Pomůže vám to zbavit se klamu a dosáhnout spásy. I když hledající zůstává nadále otcem či manželem, neměl by se ztotožňovat s rolemi. Pokud se s nimi ztotožňujete, pokračujete v existenci jako individualita (džíva). Nedělejte to! Neopakujte chyby, které jste dosud dělali. Nepokračujte v tom, co jste dělali dřív. Pomozte si, abyste získali Osvobození. Říkejte: ´Já existuji věčně.´ Neexistujte jako individualita, existujte jako Paramátman. Nezapomeňte, že dostanete to, co si představujete. Pokud si myslíte, že jste individualita, proměníte se v individualitu, a jestliže existujete jako ´Paramátman´, stanete se ´Paramátman´.

Rozvinout pocit ´já´ je tím, co se nazývá ´mysl´ pokud jde o vaši ´pravou přirozenost´ (svarúpa). Určovat různá těla jako ´já´, ´moje žena´ atd. je pouhopouhá nevědomost. Vztah k někomu jako k vaší ´manželce´ na počátku neexistuje. Vybuduje se až později, ale člověk se tím nechá unést. To je nevědomost. To se stane proto, že ztotožňujeme Brahman s mnoha různými těly, třebaže se jedná o jednu jedinou entitu.

Veškeré toto zdání světa je klam. Vzdejte se ho. Postupujte krok za krokem. Nejprve překonejte pocity ´toto je můj dům´, ´toto je moje vesnice´ atd. Říkejte ´Já jsem syn svého Mistra´. Proč to neříkáte? Pomůže vám to zbavit se klamu a dosáhnout spásy.

I když hledající zůstává nadále otcem či manželem, neměl by se ztotožňovat s rolemi. Pokud se s nimi ztotožňujete, pokračujete v existenci jako individualita (džíva). Nedělejte to! Neopakujte chyby, které jste dosud dělali. Nepokračujte v tom, co jste dělali dřív. Pomozte si, abyste získali Osvobození. Říkejte: ´Já existuji věčně.´ Neexistujte jako individualita, existujte jako Paramátman. Nezapomeňte, že dostanete to, co si představujete. Pokud si myslíte, že jste individualita, proměníte se v individualitu, a jestliže existujete jako ´Paramátman´, stanete se ´Paramátman´. Koncept Paramátman by měl vámi hluboce proniknout. Tento myšlenkový proces přivodí úsvit Já. Vaše existence a vaše blaženost převládá pouze po odstranění individuální kvality.

Vaše individuální existence by měla být zcela odstraněna. Toto je nutná podmínka pro to, abyste mohli získat stav Brahman. K zahájení této praxe není určena nějaká konkrétní (posvátná) hodina. Čekání na posvátnou hodinu pro zahájení duchovní praxe naznačuje, že bezčasová Nejzazší Pravda byla napadena časem. Upřednostňuji ve svých promluvách přímý (autentický) způsob vyjadřování, poněvadž jsem konkrétní a nerad chodím okolo horké kaše. Když tu není žádné obětování, nemůže tu být ani žádná Nejzazší pravda.

Držte se principu ´Já jsem Brahman´, a jednejte podle toho. Zůstat ponořen ve své přirozenosti (svarúpa) je stejně dobré, jako zpívání bhadžanů oslavujících Pána. Ten, kdo říká ´Já jsem On´, je sám Brahman. Měli byste být osvíceni tímto ´Ryzím poznáním´. Poznáte to, až když budete uctívat Mistra. Jak byste měli zpívat bhadžany (posvátné hymny na oslavu Pána)? Písma předepsala devět druhů uctívání (navavidha bhakti je devět způsobů uctívání, popsaných v knize Dasboadh). Bhakti (oddanost) je nezbytnost, protože ´Bhakti je matka džňány (poznání), neboť džňána se rodí z bhakti

Pokud nemůžete uctívat fyzicky, dělejte to alespoň v mysli. Mistr je podobný Pánovi, proto by člověk měl velebit Mistrovu slávu. Kirtan (vyprávění podbarvené hudbou) značí popis (Boha či Gurua). ´Zpěv Naam´ značí nepřetržité recitování mantry, kterou jste získali od Mistra, nebo věty ´Já jsem On´. Rozjímejte neustále nad mantrou. Pořád si vybavujte Naam. Hloubejte nad větou ´Já jsem Já´, a otázkou ´Jaké jsou rysy Já?´ atd. Živé tělo je posvátný příbytek Všemohoucího (Parabrahman).

Mahadév (Šiva) je největší z Bohů. Nikdo jiný než Já tu není. Pozřel jed (jed zde označuje světské touhy) a strávil ho. Znamená to, že byl zcela upoután myšlenkou naplnit si své touhy. Z toho důvodu se stal ubohým džívou. Pomocí nepřetržitého opakování Naam (mantry nebo věty ´Já jsem On´), se proměnil v Šivu. Nepřipoutanost, vzdání se atd. jsou předepsány proto, abyste nabyli ´zkušenost´. K čemu to vše slouží poté, co je získána zkušenost? ´Oběť spojení´ značí obětovat spojení s egem (pocitem ´já´). Satguru (Mistr) je zosobněné odpuštění. Ať děláte, co děláte, Mistr nebere na vědomí nedostatky, soustředí se pouze na klady. Svět funguje kvůli těmto kladům.

Poznání, které přináší ovoce ve vhodný čas, je ´Poznání Brahman´. Tato stezka Poznání, kterou vám ukáže pouze Satguru, je prosta iluze a klamu. Ten, jehož pozornost je zaměřena na ´neskutečné´, se nikdy neobrátí ke´Skutečnému´. Nalezení stezky k Sebe-realizaci, kterou zná jenom Satguru, je pro vás, bez ohledu na velikost vynaloženého úsilí a nespočet cvičení, která jste podstoupili, nesmírně obtížné.

V jednom přísloví v maráthí se říká: ´Bez světce v sousedství nemůžeš nikdy ani pomyslet na to, že překonáš neštěstí.´ Pro neštěstí je v maráthí určeno slovo ´prasanga´. Toto slovo je složeno z pra (upravené slovo para značící ´za´) a sanga (společnost či sousedství). To znamená, že bez sousedství (společnosti) světců si nikdy nebudete užívat společenství ´para´ (´za´), které je jinak mimo náš dosah. Pán Ráma a Pán Krišna, kteří jsou nyní považováni za Bohy, nebyli původně Bozi, ale Mistři.

Ve skutečnosti ´opravdový Bůh´ nemůže být nikdy uctíván, neboť od vás není oddělen. Neexistuje jediná svatyně ´skutečného Boha´. Proto byste měli uctívat pouze Mistra, a potom budete vy sami přetvořeni v Boha. Vzdejte poctu Slunci ve formě Poznání, které leží uvnitř vás. Uctívejte toto Poznání pomocí své mysli. To se nazývá uctívání (púdža), prováděné v mysli (manas pudža). Mysl se prostřednictvím tohoto uctívání osvobodí. Já samotné je Satguru a devět způsobů uctívání (navavidha) je jedinou službou, kterou mu můžete nabídnout, abyste získali Nejzazší Pravdu.

V hinduistickém eposu Mahabharáta je událost, ve které Pandúovci byli chyceni v Lakšově domě, který byl poté zapálen jejich bratranci. Pandúovci se zachránili tím, že utekli podzemním tunelem (vivara). To znamená, že když byl dům (griha) ve formě jejich cíle (Lakša – cíl) zapálen, byli zachráněni a osvobozeni Satguruem, který pomocí výkladu přesunul jejich pozornost směrem k Nejzazší Pravdě, Skutečnosti.

Akarma, ´ne-činy´ (vykonané skutky, avšak nepřivlastněné konatelem jako jeho činy) toho, kdo se věrně drží rady Mistra, se obrací v dobré činy. Jeho činy samotné jsou převedeny v Brahman. On je plný ryzosti. On je natolik čirý, že ať jsou činy (karma) jakékoliv, nic se ho nedotkne. Podobu Mistra byste měli ustavičně nosit ve svém srdci.

Sluneční svit je nesnesitelně spalující, poněvadž když slunce vyjde, začíná opět všední život, spolu se všemi každodenními úkony, a s ním přicházejí nazpět všechna napětí, starosti, strachy a úzkosti. Tyto úzkosti spalují mysl. Během noci, když spíte, žádné úzkosti nemáte. Ve stavu hlubokého spánku jsou si král a žebrák rovni. Satguru je připodobňován k Slunci. Úkony mysli jsou vykonávány jak ve stavu bdění, tak ve stavu snění. Světlo Slunce jakožto učení Satgurua zničí temnotu nevědomosti a přináší úsvit Poznání. Když Slunce ve formě Satgurua vychází, ničí noc nevědomosti, a tím zmizí všechna trápení vytvořená nevědomostí. Když vás Satguru přijme za svého žáka, ubezpečí vás, že klam světského života je neskutečný. Takovému Mistru by měla být vzdána pocta (namaskar). Proč? Protože Ho potřebujeme, jelikož On je Slunce ve formě Poznání.

Satguru proniká nocí nevědomosti (avidja) objektivního poznání a přináší úsvit ´Zlatého Dne´ ve formě poučení (rady Mistra). Noc značí naši nevědomost – neznáme svou ´pravou přirozenosti´ (svarúpu), ani odpověď na otázku ´Kdo jsem Já?´ Skutečné Poznání si není možné uvědomit do té doby, dokud není světské poznání odhaleno jako neskutečné. Ptáku ve formě individuality (džíva) jsou dány ´oči Poznání´ a díky Mistrovi je tak zbaven pocitu ´já jsem tělo´. Začne být přesvědčený, že je Já.

Satguru pomáhá vašemu intelektu, aby se ubezpečil, že jste Já. Také zlikviduje dualitu, jež pronikla do intelektu. Odstraní rozlišovací postoj (dualitu), který poskvrnil pohled člověka kráčejícího po stezce Sebe-uvědomění. Je-li utvářena hluboce uvnitř adepta inspirace ve formě ´Sóham´ (´Já jsem On´), pak Slunce, jež má podobu Poznání, vstupuje do svého zenitu. Klam, který zatemnil Já, tak nepochybně zmizel. Jak potom může dál trvat sen ve formě tohoto světa? Nyní vysvitl On jakožto Já (Átman), jenž je králem pozemku, kde leží náš dům. On ničí obojí, jak to zjevné, tak i to skryté.

Existují dva typy klamu. Jedním je klam iluze (máji), a druhý je klam Védanty. Svět se zjevuje v důsledku klamu Máji (iluze). Klam ´neznám pravé Já´ je klam Védanty. Satguru je vždy za oběma těmito klamy. Nemusí fyzicky zářit, ale je to jako kdyby On, tedy Nivrittinath (nivritti – zbaven konceptů, nath – Pán, tudíž Pán, jenž je zbaven konceptů) vzal na sebe riziko všechno osvětlovat. Vzdávám Mu svou poctu (namaskara). Když poznáme velikost Pána, můžeme Jej chvalořečit.

Jak chválíme Satgurua? Potěšíme-li Boha, udělí nám laskavost či dar, na základě čehož se ještě víc zapleteme v klamu iluze. Védanta je úžasný výmysl. Světci a realizované bytosti dávných časů sepsali pro nevědomé lidi své přímé zkušenosti a nazvali to Védanta. Existuje čtrnáct vědeckých oborů a šedesát čtyři druhů umění. ´Věda Brahman´ je čtrnáctý vědecký obor. Pomocí této vědy Brahman lze dosáhnout svrchovanosti. Věda, kterou může ovládnout dokonce i individualita (džíva), se nazývá ´Vědou Brahman´, a té lze dosáhnout pouze díky učení Satgurua. Proto by měla být vysvětlována Tím, kdo zná Brahman a je zběhlý v ´Poznání Brahman´.

Datum neuveden

Z knihy Amrut laja 2

Překlad: Aleš Adámek

Nastavení cookies

Zde můžete nastavit používání souborů cookies podle vlastních preferencí.

Technické cookies

jsou nezbytné pro správné fungování webu. Technické cookies musí být vždy aktivní (nelze je individuálně deaktivovat), proto se pro jejich využívání souhlas neuděluje.

Analytické cookies

nám umožňují porozumět jak web využíváte, abychom jej mohli zlepšovat. Analytické cookies umožňují měření výkonu webu (počtu návštěv a zdrojů návštěvnosti). Takto získaná data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů ukazujících na konkrétního uživatele.

Personalizované cookies

ukládají informace o Vašem osobním nastavení webu. Personalizované cookies potřebujeme k tomu, abychom přizpůsobili web a jeho chování co nejvíce Vašim potřebám a zájmům.

Reklamní cookies

nastavují prostřednictvím tohoto webu naši reklamní partneři. Reklamní cookies nám umožňují zobrazovat takový obsah, který bude zajímavý a užitečný právě pro Vás.

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.