Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 22.1. 2019 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      18.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Jóga Vasištha - Kniha IV. - O existenci - IV.4 - IV.9

27. 12. 2017 - Lenka

Ó Rámo, jediný způsob, jak překročit tento oceán stvoření, je ovládnout své smysly. Nic jiného nepomůže. Jestliže je člověk obdařen poznáním získaným studiem svatých knih či přebýváním ve společnosti mudrců a má své smysly pod kontrolou, pak nahlédne a pochopí neexistenci objektů vnímání.

Rámo, toto vše je mysl a je-li vyléčena mysl, pak je vyléčena i iluze projeveného světa. Díky své schopnosti myslet vytvoří mysl to, čemu říkáme tělo. Nepracuje-li mysl, žádné tělo není vidět. Proto léčba psychické nemoci, zvané vnímání objektů, je léčbou na světě nejdůležitější. Mysl vyvolává mylné představy. Vytvoří představu zrození a smrti a je omezená či osvobozená v důsledku svých vlastních myšlenek.

Kapitola 2: Příběh Šukry

IV.4, 5, 6

VASIŠTHA pokračoval:

Ó Rámo, jediný způsob, jak překročit tento oceán stvoření, je ovládnout své smysly. Nic jiného nepomůže. Jestliže je člověk obdařen poznáním získaným studiem svatých knih či přebýváním ve společnosti mudrců a má své smysly pod kontrolou, pak nahlédne a pochopí neexistenci objektů vnímání.

Rámo, toto vše je mysl a je-li vyléčena mysl, pak je vyléčena i iluze projeveného světa. Díky své schopnosti myslet vytvoří mysl to, čemu říkáme tělo. Nepracuje-li mysl, žádné tělo není vidět. Proto léčba psychické nemoci, zvané vnímání objektů, je léčbou na světě nejdůležitější. Mysl vyvolává mylné představy. Vytvoří představu zrození a smrti a je omezená či osvobozená v důsledku svých vlastních myšlenek.

RÁMA se zeptal:

Svatý muži, řekni mi prosím, jak může tento obrovský svět existovat v mysli?

VASIŠTHA odpověděl:

O Rámo, je to jako s vesmíry deseti synů světce jménem Indu. Je to jako s přeludem krále Lavany. A jako další příměr ti nyní budu vyprávět příběh mudrce Šukry.

Před dávnými časy prováděl mudrc Bhrigu na vrcholku hory pokání. Jeho syn Šukra byl v té době mladík, a zatímco otec seděl nehnutě v meditaci, Šukra obstarával jeho potřeby. Jednoho dne spatřil Šukra na obloze překrásnou nymfu. Touha po ní rozrušila jeho mysl a pohled na krásného Šukru rozrušil zase mysl nymfy.

Přemožen touhou, Šukra zavřel oči a v myšlenkách ji následoval až do nebe. Zde viděl zářící nebeské bytosti, bohy i s jejich družinami, nebeské slony a koně. Spatřil samotného Stvořitele Brahmu i další božstva vládnoucí tomuto vesmíru. Viděl siddhy, dokonalé bytosti, slyšel nebeskou hudbu a navštívil nebeské zahrady. Nakonec spatřil i krále nebes, Indru. Ten seděl ve vší majestátnosti obklopen neskonale krásnými nymfami, které ho obsluhovaly. Poté, co Šukra Indru pozdravil, vstal Indra z trůnu, pozdravil mladého Šukru a žádal ho, aby zůstal v nebi co nejdéle, s čímž Šukra souhlasil.

IV.7, 8, 9

VASIŠTHA pokračoval:

Šukra zcela zapomněl svoji předchozí totožnost. Jednou, když už nějaký čas strávil v družině Indry, objevil při svých potulkách po nebi místo, kde přebývala nymfa, již byl zahlédl ze země. Jak na sebe oba pohlédli, přemohla je vzájemná touha. A splněná přání k nebi patří.

Šukra se již nemohl dočkat, až noc zahalí tmou zahradu, v níž se měl s nymfou setkat. Když přišla noc, vešli Šukra s nymfou do jednoho z domů zahrady a zde nymfa řekla: „Spaluje mě touha po tobě. Jen hlupák se lásce vysmívá, nikoli moudrý muž. Ani vláda nad třemi světy se nevyrovná radosti z blízkosti milovaného člověka. Proto, prosím, poskytni mi úkryt ve svém srdci.“ A s tím mu padla do náruče.

Šukra s nymfou dlouhou dobu společně putovali po nebi. Prožili tak celých osm vesmírných cyklů.

Když tento čas uběhl, jakoby byly zásluhy Šukry vyčerpány, spadli on i nymfa z nebe společně na zem. Jakmile se jejich jemnohmotná těla dotkla země, staly se z nich kapky rosy, které vstřebala zrnka obilí, jež snědl svatý bráhman, od něhož jeho žena získala semeno. Šukra se stal jejich synem a zde i vyrůstal. Nymfa se stala srnkou a Šukra skrze ni počal syna, k němuž velice přilnul. Starosti se synem i obavy o něj způsobily, že Šukra brzy zestárl a zemřel v tužbě po potěšeních.

Následkem toho se v dalším zrození stal králem a umřel s touhou po životě v odříkání a svatosti. V následném zrození se tedy stal světcem.

A po všech těch zrozeních a všech možných hrátkách osudu, které přetrpěl, stanul na břehu řeky a oddal se intenzivnímu odříkání.

Takto rozjímal Šukra po dlouhý čas během toho, co seděl před svým otcem. Jeho tělo bylo na kost vyzáblé a neklidná mysl vytvářela jednu životní scénu za druhou, zrození a smrt, výstup na nebe a sestup na zem, pokojný život poustevníka atd. Byl do toho tak ponořen, že vše považoval za pravdu. Z těla mu zbyla kost a kůže, jak byl vystaven všemožné nepřízni počasí. Pohled na něj budil hrůzu. Přesto divoká zvěř tělo dosud nesežrala, neboť Šukra seděl přímo před mudrcem Bhrigu, pohrouženým v hluboké meditaci, a ten byl stejně jako Šukra díky jógové praxi obdařen velkou psychickou silou.


překlad Lenka Vinklerová

další části knihy