Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      

15.10. 

Klub MalýVelký strom
     

5.11. 

Klub MalýVelký strom
     

 19.11.

Klub MalýVelký strom
     

 3.12.

Klub MalýVelký strom
     

 17.12.

Klub MalýVelký strom
     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Mogarā phulalā

 

मोगरा फुलला मोगरा फुलला।फुलें वेंचितां बहरू कळियांसी आला॥१॥
mogarā phulalā mogarā phulalā | phuleṁ veṁcitāṁ baharū kaḻiyāṁsī ālā ||1||
Jasmín kvete, jasmín kvete | jen co posbírám jeho květy, hned vyraší spousty dalších poupat.

मोगरा – mogarā – druh jasmínu; फुलणे - phulaṇe – kvést; फुल – phula – květina; वेचणे - vēcaṇē – sbírat, trhat; बहर – bahara – stav či období rozpuku, vrcholu, hojnosti; कळा - kaḷā – velký pupen, poupě; आला – ālā - přijít

इवलेंसे रोप लावियलें द्वारी। त्याचा वेलु गेला गगनावेरी॥२॥
ivaleṁse ropa lāviyaleṁ dvārī | tyācā velu gelā gaganāverī ||2||
Zasadil jsem drobný keřík u svých dveří | a jeho výhonky se teď pnou až k obloze.

इवलेसें - ivalese - maličký, drobný; रोप – ropa – mladý stromek; लावणे - lāvaṇe  – zasadit (strom); द्वार  – dvāra – dveře, brána; त्याचा – tyācā– jeho; वेल – vela – výhonek popínavé rostliny; गेला – gelā – vydržet, přečkat; गगन – gagana – obloha, nebesa; वेरीं - vērīṃ - až do (prostorově i časově)

मनाचिये गुंती गुंफियेला शेला। बाप रखुमादेविवरी विठ्ठलें अर्पिला॥३॥
manāciye guṁtī guṁphiyelā śelā | bāpa rakhumādevivarī viṭhṭhaleṁ arpilā ||3||
Ze spletence své mysli jsem utkal šál | abych Ti ho, můj Otče Vitthalo, odevzdal.

मन - mana – mysl; गुंता - gu – 1. překážka, obtíž; 2. spletenec, motanice, zašmodrchanost (vlasy, vlákna); गुंफणें - gumphaṇē - proplést, splést; शेला – śelā – hedvábný šál; बाप रखुमादेवीवरू - bāparakhumādevīvarū - oslovení Vitthoby = "Otče, manželi Bohyně Rakumádéví" = Džňánéšvarova námamantra (बाप – bāpa – otec, zde Vitthala (Krišna); रखमीण – rakhamīṇa – Vitthalova (Krišnova) žena, Rukmiṇī; देवी – devī – bohyně, manželka boha; वर – vara – manžel; विठ्ठल - viṭhṭhala – Vitthala (Krišna); अर्पणें - arpaṇē – nabídnout dar


  • Jeden z možných výkladů abhangu (SJisback):

V této iluzi světské existence vykvetl výhonek jasmínu (Mogara – symbol iluze) se spoustou květů (zážitky štěstí a utrpení).

Myslíme si, že tento iluzorní život je něco skutečného, a procházíme mnoha cykly zrození a smrti.

Z vláken své mysli jsem utkal šál těchto květů jasmínu (zkušeností), který teď nabízím svému Pánu Vitthalovi.

To mne osvobodí od tohoto iluzorního světa a sjednotí s konečnou Skutečností Brahman.

  •  Další výklad (P.V.Bobde – Garland of Divine Flowers): zasazený keřík = sazenice poznání Já/sazenice oddanosti k Já; květy jasmínu Mogara = Átman
  • Jiný výklad (Akash Deshpande)

Rostlina Mogara je druh jasmínu. V Indii je symbolem čistoty (ale také světské iluze) a je považována za oblíbenou květinu Pána Višnua. Věnce z květů Mogary jsou často nabízeny jako oběti Bohu. Květy vydávají nádhernou vůni a používají se také k výrobě vonných olejů a v lékařství.
 
 
 
 

Překlad Martin Vinkler

PDF - s originálem v maráthí, transliterací a českým překladem