Zpívání bhadžanů v Praze 2022

  • zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: DUBEN: 22.4.2022
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Haripátha 3 - Triguṇa asāra nirguṇa heṁ sāra

  • Zpívá Ajit Kadkade:

  • PDF text v marátí + mezinár. transliterace + český překlad

||1||
त्रिगुण असार निर्गुण हें सार। सारासार विचार हरिपाठ॥ १॥
triguṇa asāra nirguṇa heṁ sāra | sārāsāra vicāra haripāṭha
Tři guny jsou nepodstatné, podstatou je nirguna. | Zpívání Božího Jména je kontemplací, která oddělí podstatné od nepodstatného.

त्रिगुण – triguṇa – tři guny (satva, tamas a radžas); असार – asāra – nepodstatný, neskutečný; निर्गुण – nirguṇa – nirguna, bezforemnost, stav za všemi atributy; हें – heṁ – ta; सार – sāra – podstata, esence; सारासार – sārāsāra – esence a odpad; विचार – vicāra – dotazování, zkoumíní, kontemplace; हरिपाठ – haripāṭha – zpívání Božího Jména

||2||
सगुण निर्गुण गुणांचें अगुण। हरिविण मन व्यर्थ जाये ॥ २॥
saguṇa nirguṇa guṇāṁceṁ aguṇa | hariviṇa mana vyartha jāye
Saguna a nirguna jsou jen koncepty, ale Bůh je za koncepty. | A proto pamatuj na Hariho, bez něj se tvá mysl v těchto pojmech zbytečně ztratí.

सगुण – saguṇa – (Bůh) s kvalitami; निर्गुण – nirguṇa – (Bůh) bez kvalit; गुणांचें अगुण – guṇāṁceṁ aguṇa – to, co je bez gun (brahman), je (současně) z gun; हरिविण – hariviṇa – bez Hariho; मन – mana – mysl; व्यर्थ – vyartha – neplodný, prázdný, zbytečný; जाये – jāye – nesmyslné chození sem a tam

||3||
अव्यक्त निराकार नाहीं ज्या आकार। जेथोनी चराचर हरिसी भजें॥ ३॥
avyakta nirākāra nāhīṁ jyā ākāra | jethonī carācara harisī bhajeṁ
On, který je neprojevený, bezforemný, smysly neuchopitelný, | a jenž je zdrojem všech živých i neživých forem, je tvým jediným útočištěm.

अव्यक्त – avyakta – neprojevený; निराकार – nirākāra – bez formy; नाहीं – nāhīṃ – ne; ज्याचा – jyācā – jenž, jehož; आकार – ākāra – dojem, obraz v mysli; जेथोन – jethona – odkud; चराचर – carācara – vše stvořené, živé i neživé; हरि – Hari – Hari (Krišna); भज्य –bhajya – objekt uctívání

||4||
ज्ञानदेवा ध्यानीं रामकृष्ण मनीं। अनंत जन्मोनि पुण्य होय॥ ४
jñānadevā dhyānīṁ rāmakṛṣṇa manīṁ | anaṁta janmoni puṇya hoya
Džňánadév říká: V mé mysli i v mé meditaci je jen Ráma–Krišna, | takže v tomto životě sklízím jeho nekonečné požehnání.

ज्ञानदेव – jñānadeva – Džňánadéva; ध्यान – dhyāna – meditace; रामकृष्ण – rāmakṛṣṇa – Ráma–Krišna; मन – mana – mysl; अनंत – anaṁta – nekonečně; जन्म – janma – zrození; पुण्य – puṇya – morální či duchovní hodnota, zásluha; होय – hoya – souhlas, ano

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.