Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Džňánéšvar Mahárádž - Haripátha - Opakování Božího Jména

Vedle svých hlavních textů Džňánéšvarí a Amritanubhava složil Džňánéšvar také mnoho duchovních písní – abhangů. V nich zpívá o svých vnitřních prožitcích, o své lásce k Bohu a ke svému Guruovi Nivrittinátovi.
Zvláštní postavení mezi jeho abhangy zaujímá Haripátha, soubor 27 abhangů, ve kterých opěvuje praxi opakování Božího Jména. (haripátha = opakování Božího Jména). Tyto abhangy prý Džňánéšvar napsal během svého pobytu v Pandhápuru a ve státě Maháráštra jsou s rozličnými nápěvy s velkou úctou zpívány dodnes v původním jazyce maráthí.
Vedle Džňánéšvara také mnoho dalších světců Maháráštry, jako Nivrittinát, Tukárám, Námdév a Eknáth složilo podobné Haripáthy a všichni zdůrazňovali, že zpívání či opakování Božího Jména (Ráma, Krišna...) je ta nejjednodušší, nejsnažší a nejjistější duchovní cesta, která vede k osvobození.


Zpívaná Haripátha:

V následujícím videu celou Haripáthu zpívá krásně Baba Maharaj Satarkar. (Na začátku a na konci nahrávky jsou ještě nějaké jiné abhangy.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Texty, překlady a nahrávky jednotlivých abhangů:

1) devāciye dvārīṁ ubhā kṣaṇabharī 2) cahūṁ vedīṁ jāṇa ṣaṭśāstrīṁ kāraṇa 3) triguṇa asāra nirguṇa heṁ sāra
4) bhāveṁvīṇa bhakti bhaktivīṇa mukti 5) yoga yāga vidhī yeṇeṁ nohe siddhi 6) sādhubodha jhālā to nuroniyāṁ ṭhelā
7) parvatāpramāṇeṁ pātaka karaṇeṁ 8) saṁtāṁce saṁgatī manomārgagatī 9) viṣṇuviṇeṁ japa vyartha tyāceṁ jñāna
10) triveṇīsaṁgamīṁ nānā tīrtheṁ bhramīṁ 11) hariuccāraṇīṁ anaṁta pāparāśī 12) tīrtha vrata nema bhāvevīṇa siddhī
13) samādhi harīcī sama sukheṁvīṇa 14) nitya satya mita haripāṭha jyāsī 15) eka nāma hari dvaitanāma dūrī
16) harināma jape to nara durlabha 17) haripāṭhakīrti mukheṁ jarī gāya 18) harivaṁśapurāṇa harināma saṁkīrtana
19) nāmasaṁkīrtana vaiṣṇavāṁcī joḍī 20) vedaśāstrapurāṇa śrutīceṁ vacana 21) kāḻa veḻa nāma uccāritāṁ nāhīṁ 
22) nityanema nāmīṁ te prāṇī durlabha 23) sāta pāṁca tīna daśakāṁcā meḻā 24 japa tapa karma kriyā nema dharma
25) jāṇīva neṇīva bhagavaṁtīṁ nāhīṁ 26) eka tattva nāma dṛḍha dharīṁ manā 27) sarva sukha goḍī sāhī śāstreṁ nivaḍī

 

Zdroje překladu:

Jednotlivé anglické překlady se od sebe někdy trochu liší, ale esence je ve všech stejná - "Zpívej jméno Boží. Ano, zpívej jméno Boží! Hodnota zpívání Božího jména je nevyčíslitelná."

Zdroje originálního textu:

Překlad jednotlivých slov je jen orientační a mohou tam být chyby – použité slovníky online:

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.