Zpívání bhadžanů v Praze 2021

  • od října 2021 zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: PROSINEC: 10.12.2021
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Ádi Šankaráčárja: Vivékačúdámani - ukázka

136. Pomocí ovládnuté mysli a pročištěného intelektu si uvědom své vlastní Já v těle tak, že se s tímto Já ztotožníš a překročíš tak nezměrný oceán samsáry, jejíž vlny jsou zrození a smrt, a pevně se usídlíš v Absolutnu jako ve své podstatě. Buď požehnaný.

140. Když jeho vlastní Já, vybavené nejjasnějším třpytem, je ukryté před pohledem, pak se jedinec skrze nevědomost chybně ztotožní s tělem, které však není Já. A pak ho silná moc guny radžas, zvaná též projektující síla, začne žalostně trápit svazujícími pouty chtíče, zlosti apod.

197. Individuální duše existuje pouze tak dlouho, jak dlouho přetrvává klamná představa, která je způsobena nerozlišením vyvolaným iluzí. Provaz je považován za hada pouze tak dlouho, jak dlouho trvá tento omyl. Jakmile zmizí iluze, není tu ani had. tejně tak to platí pro tento případ.

234. Kdyby byl vesmír pravý, měl by být potom také vnímán ve stavu hlubokého spánku. Jelikož však zde není vůbec vnímán, musí být neskutečný a falešný, podobně jako sny.

251. Všechny obměny hlíny, např. nádoba, jež je vždy přijímána myslí jako skutečná, není spolu s ostatními produkty z hlíny ve skutečnosti nic než samotná hlína. Podobně tento celý vesmír vytvořený ze skutečného brahma je samotné brahma a nic než To. Protože tu není nic jiného než brahma a To je jedinou Samo o Sobě existující skutečností, je naším pravým Já a To jsi Ty - jasné, čiré, nejvyšší brahma, Jednota bez druhého.

284. Zbavuj se bdělostí a pozornou myslí navršení, dokud není totožnost s tímto tělem zcela vykořeněna.

285. Zbavuj se, poučený, bez nejmenší přestávky, navršení tak dlouho, dokud zde ještě trvá snové vnímání vesmíru a duší.

286. Stále prožívej Já ve svém vědomí, asniž bys dal sebemenší příležitost zapomění kvůli zájmu o světské věci nebo smyslovým objektům.

291. To, v čem se odráží vesmír, jako se odráží město v zrcadle - je brahma a to jsi ty. Budeš-li to vědět, dospěješ k naplnění životního cíle.

318. Když se objevilo opravdové přání realizovat Já, egoistické touhy lehce zmizí, podobně hako zmizí i ta největší temnota s příchodem světla vycházejícího slunce.

388. Já je Brahma, Já je Višnu, Já je Indra, Já je Šiva, Já je veškerý tento vesmír. Nic než Já neexistuje.

 

Přeložil A. Adámek pod názvem Odkaz indického mudrce vydal Santal 2000.

Další ukázka z Vivékačudámani a odkaz na zakoupení celé knihy.