Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 16.4. 2019 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      18.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Nepřestávejte si vnitřně opakovat "džaj guru džaj guru"

Mnoho velkých světců přišlo a odešlo. Nedokázali však učinit žádnou změnu ve Vědomí. Splynuli s Vědomím. Vědomí není v moci nikoho. Nebylo přivozeno skrze intelekt či jakoukoliv činnost "já". Všechny tyto věci se dějí poté, co je vytvořeno Vědomí. Říká se, že Bůh se vtěluje a ničí zlo, to však není výsledkem cílevědomého intelektu. Děje se to automaticky, stejně jako léto následuje zimu. Když překypuje zlo, vejde v existenci automaticky dobro. Život žijete v závislosti na tom, co jste si vyslechli. Ale konečná Pravda není pochopena, dokud se Jí nestanete. Co je to dokonalý člověk? Dokud není pochopeno, že jsme všichni stejní, konečná spokojenost nepůjde naším směrem.

Jste dotčeni tímto "já jsem". Toto "já jsem" je Šiva. Zdroj je vědění vašeho Bytí. Nejsou zde žádná božstva bez toho, aniž byste si byli vědomi vašeho Bytí. Slunce je každý den stejné, přesto jsou tu jména pro rozličné dny. Popravdě řečeno, všechny dny jsou Neděle (Sunday - slunný den); koncepty tyto dny rozdělily.

Rozjímejte o tom, proč a jak se vám přihodilo Vědomí. Vše ostatní je bezvýznamné. Toto mikroskopické poznání Bytí je ve všech tělech. Zdrojem poznání je samotný Bůh. "Vy jste" je poznání a díky světlu tohoto poznání, je toto vše viděno. Svět je výsledkem vědění "já jsem".

Ve světě neexistuje nic, co by mohlo potěšit Parabrahman – Absolutno. K dosažení tohoto stavu jsou všechny metody bezmocné. Cesty duchovní praxe v sobě zahrnují koncepty konceptu. V konceptech si libujete jen do té doby, dokud se vám neobjasní kdo a co jste. Vše, co věříte, že víte, je pouze určitý druh zábavy. Dokonce i v ní jsou věci, které rádi nemáte; jsou tu strasti. Chováte se podle toho, co jste se doslechli, co vám vyhovuje, ale to všechno je neskutečné.

Nejste představou, kterou o sobě máte. Toto je pravda ať už vykonáváte světské či duchovní činnosti. Ve světě není jediná zkušenost, která by byla pravdivá a čestná. Všechny představy, které ve své mysli máte, nejsou pravdivé. Nikdy nemůžete být jako tato představa. Každá činnost ve světě je neskutečná, včetně nás samotných. Dětství pomine, mládí také nepřetrvá. Poznání "já jsem muž" či "já jsem žena" je nepravdivé. Paměť závisí na těle, ale je tělo skutečnou pravdou?

Co je tím, co bylo v tomto světě prokázáno spravedlivým (čestným) důkazem? Má spravedlnost (čestnost) v tomto světě prokázanou normu? Samotné vědění Bytí je neskutečné a nepoctivé. Jak může být svět, který je živen tímto věděním poctivý? Všechny metody duchovního pokroku jsou neskutečné. A přesto je vědění Bytí tělem Boha. Jeho přímou vizí je poznání, že "jsme". Je toto poznání věčně naživu? Ne. Hledajícímu připadne položit si otázku "Kdo jsem já?"

Člověk si pamatuje dobré skutky (charitu) a rituály, které vykonal. Pamatuje si, kolikrát byl na záchodě nebo kolikrát čůral? Pokud budete dělat tyto rozdíly, Já se nikdy neukáže.

Krišna říká, že jestliže nehledáte společenství světců, nemůžete přijít k Němu. Ve společenství světců se rozpouští emoce a poznání Bytí. Zde není ani nejnepatrnější myšlenka jako je "Já jsem Brahman".

Setkat se se Satguruem je obrovské štěstí. Nepřestávejte si vnitřně opakovat "džaj Guru džaj Guru". Dojdete k pochopení a poté bude vnitřní šepot vycházet z vás. "Vidění" se oddělí a vy pochopíte, jak jste (jak jste se zde ocitli).

V jádru podstaty není žádná změna. Není zde žádné nutkání (touha). Takový je stav světce. Musí Vám být jasné, co je tím uvnitř vás, co vám dává poznání bolesti a radosti. Máte své obavy. Utrpení způsobené těmito obavavami není věčné. Džňánin někde tiše sedí, protože se nedokáže odtrhnout od vhledu věčnosti. Nestará se o žádnou publicitu.

Ať vám nic z tohoto všeho nezpůsobí uvnitř žádný strach. Udržujte si víru v Gurua, pak to bude dosažitelné. Držte se toho, co jste si vyslechli. Nepovažujte dočasnou nechuť za odpoutanost. Bůh je jako hůl vytvořená z víry; jako hůl, která vám dodává odvahu, zatímco kráčíte lesem. Když Boha poznáte, bude vám sloužit. Pokračujte v recitování Mantry. Nebuďte netrpěliví. Poznání vašeho Bytí je chodily Satgurua. Je to velký přítel. Buďte si toho vědomi a seďte v tichosti. Nedualita znamená – cokoliv existuje, vše je mnou. Ten, kdo žije takto, je oproštěn od veškerých cílů.

Čtvrtkek 23. listopadu 1978
Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

překlad: Gabriela Adámková