Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - Úterý 13.10. 2020 od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

13.10. MalýVelký strom, Praha

27.10. MalýVelký strom, Praha

 

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanechNová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.


obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Poznání neboli džňána

Z promluv ke knize Eknáthi Bhagwat od světce Eknátha

Mistrova rada odstraní nevědomost individuality (džívy). Běžný člověk nechápe, co je ´Nejzazší Pravda´ (Paramartha), a ani neví, co je světský život (samsára). Džňáninové přicházejí na svět a šíří Poznání. Spojili dvě cesty – cestu poznání (džňána) a cestu oddanosti (bhakti). Džňáninové, jako byl Gurulingamdžam a Bhausaheb Maharadž, předali světu právé toto zakoušené Poznání, a tak přivodili počátek spojeného Poznání.
Získali jsme toto Poznání díky milosti Bhausaheba Maharadže. Jsme mu hluboce zavázáni. Tento dluh lze splatit pouze tím, že je uvedeme do praxe. Kázání dřívějších džňáninů postrádalo přesnost, zatímco učení Bhausaheba Maharadže bylo jasné, přímočaré, nekomplikované a výstižné. Poznání, které sděloval, je založené na přímém odhodlání a předsevzetí. V dřívějším dobách například vyžadovalo velké úsilí vyšplhat se na stanoviště hory Matheran. V té době to bylo prakticky nedostupné místo, ale nyní se tam dostaneme snadno. Podobně je tomu u dnešního adepta, který nesmírně profituje z dávného Poznání, kterému nyní snadnějí porozumí. Nadto jej zdokonalí. Je snadné to vylepšit, máte-li dřívější zkušenosti či Poznání. Džňáninové mohou nyní vysvětlovat Poznání užitím jednodušších metod.
Pán Višnu to na začátku připravil. Pán Krišna to uvařil, Eknáth Maharadž to naservíroval a Bhausaheb Maharadž nás nakrmil tímto Poznáním. Eknáth Maharadž vytváří vrchol oddanosti k Mistrovi. Eknath Maharadž překročil vazby intelektu, a zformuloval své učení ve svaté knize Eknáthi Bhagwat.
Šrí Rámdás v Dasboadhu popsal Mistra následujícími slovy: 'Ó Mistře, buď vždy takový, jaký jsi.' Také říká, že 'tak jako měsíc nakrmí čakoru (legendárního ptáka) nektarem, tak i Sadguru rozdává nektar ve formě Sebepoznání.
Co značí udělení stavu nesmrtelnosti? Na rozdíl od obvyklého významu věčného života to označuje schopnost dostat se za hranice života a smrti. Pán Ráma (Já) pomohl Hanumanovi (mysli) přemoci cyklus zrození a smrti tím, že mu dal napít nektar Poznání. Zde se předkladá to samé poznání, a žádný jiný prostředek, než toto poznání, vám nedopomůže přidat se ke společenstí všech těchto nesmrtelníků. Proč by Pán Ráma sám umíral, když dopomohl Hanumanovi stát se v pozemském smyslu nesmrtelným? Nezapomeňte, že nesmrtelný značí stát se osvobozený od cyklu zrodů a smrtí. Pravý význam mnoha slov v dávných příbězích se zcela liší od svého nynějšího významu.
Světci Vjása a Vašišta jsou dva světci, kteří podrobně rozpracovali a přivedli na svět toto Poznání. To bylo možné pouze pomocí získaného Poznání. Stejně jako vám nos umožní vyciťovat vůni stejně jako zápach, tak i Poznání pomáhá světci získat posvátnost. Světci vynaložili intenzívní úsilí ve své nelítostné práci, aby získali realizaci a učinili Poznání snadné k pochopení. Z toho důvodu se nabytí Poznání v dnešní době stalo jednoduché.
V minulosti byla muslimská látka z Dacci velice drahou záležitostí, a proto ji nosili jen členové královské rodiny. Avšak nyní je levnější, a proto je snadněji dostupná a výsledkem je to, že si ji mohou dovolit nosit i chudí lidé. Stejně tak tomu je s Poznáním. Stalo se nyní snadněji dostupné, není zapotřebí již vykonávat útrapy a těžkosti, abyste ho dosáhli. Je však ironické, že tím, že je dostupnější, poklesl o něho dosti zájem. Toto Poznání nese dnes stejné plody jaké neslo v dřívějších dobách, s daleko menším úsilím. Co o tom lze říci? Druzí vám ho mohou naservírovat a nakrmit vás jím, ale jeho ztrávení je vaší vlastní zodpovědností.

'Jednou navštívila jednoho člověka díky Boží milosti Kamadhenu (kráva plnící přání). Nemohl nalézt volné místo, kde by jí ustájil, a proto ji bohužel musel odehnat pryč.'

Pouze ten, kdo usiluje o získání Poznání, ho dostane. Neexistuje žádné upřednostňování, jako dělání rozdílů mezi mladými a starými, bohatými či chudými, muži nebo ženami, ve vztahu k získání Poznání. Klid, jenž sám sebe poctí uctíváním a v odevzdání, vstoupí do domu toho, kdo se vzdá pýchy a s láskou se ponoří do přirozenosti Já. Ten, kdo se pokládá za přítomného v každém, a kdo tudíž miluje každého, vskutku převyšuje všechny. Stejně jako tma zmizí spolu s příchodem sluneční záře, tak se i všechny neřesti vyhladí s vyvstáním Poznání, a vše je pak zakoušeno radostně.

1. 10. 1933