Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 16.4. 2019 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      18.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Poznání neboli džňána

Z promluv ke knize Eknáthi Bhagwat od světce Eknátha

Mistrova rada odstraní nevědomost individuality (džívy). Běžný člověk nechápe, co je ´Nejzazší Pravda´ (Paramartha), a ani neví, co je světský život (samsára). Džňáninové přicházejí na svět a šíří Poznání. Spojili dvě cesty – cestu poznání (džňána) a cestu oddanosti (bhakti). Džňáninové, jako byl Gurulingamdžam a Bhausaheb Maharadž, předali světu právé toto zakoušené Poznání, a tak přivodili počátek spojeného Poznání.
Získali jsme toto Poznání díky milosti Bhausaheba Maharadže. Jsme mu hluboce zavázáni. Tento dluh lze splatit pouze tím, že je uvedeme do praxe. Kázání dřívějších džňáninů postrádalo přesnost, zatímco učení Bhausaheba Maharadže bylo jasné, přímočaré, nekomplikované a výstižné. Poznání, které sděloval, je založené na přímém odhodlání a předsevzetí. V dřívějším dobách například vyžadovalo velké úsilí vyšplhat se na stanoviště hory Matheran. V té době to bylo prakticky nedostupné místo, ale nyní se tam dostaneme snadno. Podobně je tomu u dnešního adepta, který nesmírně profituje z dávného Poznání, kterému nyní snadnějí porozumí. Nadto jej zdokonalí. Je snadné to vylepšit, máte-li dřívější zkušenosti či Poznání. Džňáninové mohou nyní vysvětlovat Poznání užitím jednodušších metod.
Pán Višnu to na začátku připravil. Pán Krišna to uvařil, Eknáth Maharadž to naservíroval a Bhausaheb Maharadž nás nakrmil tímto Poznáním. Eknáth Maharadž vytváří vrchol oddanosti k Mistrovi. Eknath Maharadž překročil vazby intelektu, a zformuloval své učení ve svaté knize Eknáthi Bhagwat.
Šrí Rámdás v Dasboadhu popsal Mistra následujícími slovy: 'Ó Mistře, buď vždy takový, jaký jsi.' Také říká, že 'tak jako měsíc nakrmí čakoru (legendárního ptáka) nektarem, tak i Sadguru rozdává nektar ve formě Sebepoznání.
Co značí udělení stavu nesmrtelnosti? Na rozdíl od obvyklého významu věčného života to označuje schopnost dostat se za hranice života a smrti. Pán Ráma (Já) pomohl Hanumanovi (mysli) přemoci cyklus zrození a smrti tím, že mu dal napít nektar Poznání. Zde se předkladá to samé poznání, a žádný jiný prostředek, než toto poznání, vám nedopomůže přidat se ke společenstí všech těchto nesmrtelníků. Proč by Pán Ráma sám umíral, když dopomohl Hanumanovi stát se v pozemském smyslu nesmrtelným? Nezapomeňte, že nesmrtelný značí stát se osvobozený od cyklu zrodů a smrtí. Pravý význam mnoha slov v dávných příbězích se zcela liší od svého nynějšího významu.
Světci Vjása a Vašišta jsou dva světci, kteří podrobně rozpracovali a přivedli na svět toto Poznání. To bylo možné pouze pomocí získaného Poznání. Stejně jako vám nos umožní vyciťovat vůni stejně jako zápach, tak i Poznání pomáhá světci získat posvátnost. Světci vynaložili intenzívní úsilí ve své nelítostné práci, aby získali realizaci a učinili Poznání snadné k pochopení. Z toho důvodu se nabytí Poznání v dnešní době stalo jednoduché.
V minulosti byla muslimská látka z Dacci velice drahou záležitostí, a proto ji nosili jen členové královské rodiny. Avšak nyní je levnější, a proto je snadněji dostupná a výsledkem je to, že si ji mohou dovolit nosit i chudí lidé. Stejně tak tomu je s Poznáním. Stalo se nyní snadněji dostupné, není zapotřebí již vykonávat útrapy a těžkosti, abyste ho dosáhli. Je však ironické, že tím, že je dostupnější, poklesl o něho dosti zájem. Toto Poznání nese dnes stejné plody jaké neslo v dřívějších dobách, s daleko menším úsilím. Co o tom lze říci? Druzí vám ho mohou naservírovat a nakrmit vás jím, ale jeho ztrávení je vaší vlastní zodpovědností.

'Jednou navštívila jednoho člověka díky Boží milosti Kamadhenu (kráva plnící přání). Nemohl nalézt volné místo, kde by jí ustájil, a proto ji bohužel musel odehnat pryč.'

Pouze ten, kdo usiluje o získání Poznání, ho dostane. Neexistuje žádné upřednostňování, jako dělání rozdílů mezi mladými a starými, bohatými či chudými, muži nebo ženami, ve vztahu k získání Poznání. Klid, jenž sám sebe poctí uctíváním a v odevzdání, vstoupí do domu toho, kdo se vzdá pýchy a s láskou se ponoří do přirozenosti Já. Ten, kdo se pokládá za přítomného v každém, a kdo tudíž miluje každého, vskutku převyšuje všechny. Stejně jako tma zmizí spolu s příchodem sluneční záře, tak se i všechny neřesti vyhladí s vyvstáním Poznání, a vše je pak zakoušeno radostně.

1. 10. 1933