Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 16.4. 2019 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      18.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

4 těla a 3 světy

Říká se, že světec Tukárám odešel do příbytku Boha Višnua (Vaikuntha) zároveň se svým tělem. To naznačuje, netělesný stav. "Zároveň se svým tělem" značí zatímco byl stále naživu. Jednoduše řečeno I když světec Tukárám byl obdařen tělem, opustil tělesné vědomí, takže se říká, že se stal beztělesný (videi). Tělo není nic než jedno ze 5 schránek, neboli přebalů přes Já.

Je zde 5 přebalů a 4 těla. Těmito těly jsou:

  1. Fyzické, neboli hrubé tělo, jehož hlavním atributem je bdělý stav. Je fyzickému zraku viditelné a obdařeno určitým definovatelným tvarem.

  2. Jemné tělo, které je charakterizováno snovým stavem. Není očima viditelné, přesto funguje podobným způsobem jako hrubé tělo. Je složeno z mysli, intelektu, myšlení, životního dechu neboli energií (prán) a ega neboli ztotožnění se s pocitem "já".

  3. Kauzální tělo je nevědomost sama, a je charakterizováno hlubokým spánkem. Je to bezesný hluboký spánek samotný, který je stavem kauzálního těla. Je to stav zapomnění, kde není "nic" zakoušeno.

  4. Nadkauzální tělo nereprezentuje žádný z možných světů. Existuje jako čtvrtý stav, stav turja. Je to pociťování "já jsem" neboli "já jsem On" (Soham ) stav. Dokud se adept cítí omezen předchozími třemi těly, nazývá se individualitou (džíva), a když tato 3 těla transcenduje, jeho totožnost je přeměněna do Boha (Šiva).


5-ti přebaly jsou:

  1. Hrubé tělo je potravinová schránka (Annamája). Jemné tělo má 3 schránky (přebaly), se kterými se ztotožňuje, což je přebal prány čili životního dechu (Pranamája), přebal mysli (manomája) a přebal intelektu (Buddhamája). Pátý přebal je propojen s kauzálním tělem a je nazýván jako přebal klidu (blaženosti) (Ananmdamája).

  2. Tři světy jsou: 1) nebe, 2) pozemský svět, ve kterém žijeme, někdy nazývaný jako svět smrti, neboť smrt zde je nevyhnutelná a 3) nejhlubší svět. Neboli jedná se o hrubé tělo (charakterizované bdělým stavem), jemné tělo, (charakterizované stavem snění) a kauzální tělo (charakterizované stavem hlubokého spánku). Každý přirozeně vlastní hloubku, která je hlubší než nejhlubší svět. Proto také vhodné využití lidského těla může pomoct přetransformovat obyčejné lidské bytí (Nara) do Pána, Boha (Narajána).Přeložil Aleš Adámek