Zpívání bhadžanů v Praze 2022

  • zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: DUBEN: 22.4.2022
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:


Jóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Nejsem Rámou?

1. 12. 2022 - advaita

Maharadž: Často říkáme, že bychom měli poznat Pána Rámu dříve, než zemřeme, a toto přání si klademe za cíl svého života. Popravdě jde o chybnou představu. Je to prokletí. Nejsme od Rámy odděleni, jelikož samo naše vědomí je „Rámou“. Ten, kdo rozpozná Pána Rámu jako svou vlastní podstatu, skutečně pochopil význam Rám navami – narození Rámy. Jedině takováto bytost se může zbavit strachu ze smrti. Takový člověk žije normálním životem a plní si všechny své povinnosti, a přitom zůstává pevně ukotven v pochopení, že je všemi těmito činnostmi nedotčen. Když takovou bytost potká smrt, bude to pro ni příjemná zkušenost, nic děsivého.

Nejsem Rámou?

Ačkoli se Bůh neboli Paramátman sám vtělil do podoby Pána Šrí Rámy, nebyl si toho Ráma vědom, dokud ho jeho Guru, mudrc Vasištha, nepoučil o poznání Já. Vasištha pouze Rámovi připomněl skutečnost o jeho vrozené božskosti, na kterou Ráma zapomněl. V iluzi jsou slova a další slova, jména a další jména. Jakmile však iluze skončí, to vše utichne. Když je poznána skutečná podstata Šrí Rámy, všechny jeho popisy ztratí na významu. Žádná slova nemohou dosáhnout ani popsat Skutečnost, kterou byl Ráma. Jediné, co lze o skutečné podstatě Rámy říci, je, že je ryzím uvědoměním a že se vymyká všem popisům.

Často říkáme, že bychom měli poznat Pána Rámu dříve, než zemřeme, a toto přání si klademe za cíl svého života. Popravdě jde o chybnou představu. Je to prokletí. Nejsme od Rámy odděleni, jelikož samo naše vědomí je „Rámou“. Ten, kdo rozpozná Pána Rámu jako svou vlastní podstatu, skutečně pochopil význam Rám navami – narození Rámy. Jedině takováto bytost se může zbavit strachu ze smrti. Takový člověk žije normálním životem a plní si všechny své povinnosti, a přitom zůstává pevně ukotven v pochopení, že je všemi těmito činnostmi nedotčen. Když takovou bytost potká smrt, bude to pro ni příjemná zkušenost, nic děsivého.

Ráma, který navštívil Vasišthu, byl obyčejný nevědomý člověk. Jeho pravá podstata mu byla odhalena později. Pán Ráma, který je rozpoznán jako naše pravá podstata, je Paramátman, Parabrahman. Maruti neboli Hanumán, syn Boha Vájú, je bezforemný. Je bezforemnou, uvnitř přebývající pránou ve všech a řídí všechny živé formy na této Zemi. Já, které přebývá ve všech živých formách, je Ráma. Neustálé připomínání této skutečnosti je pravým recitováním slova Ráma. Vivéka neboli rozlišování mezi skutečným a neskutečným nás činí Rámou. Mysl funguje díky dýchání. Na to pak navazují další činnosti.

Sami podle své zkušenosti víme, že nás starosti jen tak neopoustí. Proč místo toho neusilovat o to, aby vás neopustila chodidla Gurua? Neměnné ryzí uvědomění existence bychom měli poznat jako svou pravou podstatu. Vycházející zkušenost nesmrtelnosti by se měla stát naším nejvnitřnějším a nezmenšujícím se uvědoměním. Tělo je udržováno pránou a prána je osvětlována pravým Já. Nyní se musíte rozhodnout, zda jste tělo, prána nebo pravé Já. Setrvejte v tomto rozjímání a buďte svobodní. Ptejte se sami sebe „Nejsem Rámou?“ A tak zakuste nesmrtelnost.

Guru je před slovy. Za slova je odpovědná prána. Musíte zkoumat, co jste, a meditovat o tom.

Přednáška Šrí Nisargadatta Maharadže

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.